Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai

49 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Tiriama problema. Ar automobilio konfiskavimas, už padarytus administracinius nusižengimus medžioklės srityje, yra proporcinga administracinio poveikio priemonė? Ar reikėtų suteikti teismams galimybę išieškoti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant? Ar gresiančios nuobaudos už medžiojimą esant apsvaigus nuo alkoholio nėra per švelnios?

Baigiamojo darbo aktualumas. Pastaraisiais metais žiniasklaidoje vis pranešama apie nelaimingus atsitikimus medžioklės metu, kuomet neblaivūs medžiotojai peršauna kitus asmenis ar per klaidą nušauna nemedžiojamus gyvūnus, todėl atsiranda pasiūlymai griežtinti medžioklės kontrolę, atkreipiant dėmesį į alkoholio vartojimą medžioklės metu. Juo labiau, kad pastaruoju metu ir taip alkoholio vartojimo klausimas sukelia daug diskusijų ir bandoma griežtinti jo vartojimo kontrolę, todėl pats laikas būtų įvesti esminių pakeitimų ir medžioklės srityje, kurių naujasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (įsigaliojęs nuo 2017 m. sausio 1 d.) neįnešė.

Baigiamajame darbe tiriamos problemos ištyrimo lygis. Turto konfiskavimo klausimus nagrinėjo: S. Bikelis, kuris savo vadovėlyje rašė apie turto konfiskavimo bei proporcingumo principo santykį. Galimybę išieškoti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant nagrinėjo D. Sosnovskis savo straipsnyje apie turto konfiskavimą.

Baigiamojo darbo reikšmė. Darbe pateikti pasiūlymai gali padėti teisės aktų leidėjams tobulinti administracinių nuobaudų bei administracinio poveikio priemonių reguliavimą medžioklės srityje.

Tyrimo tikslas. Remiantis esamu teisiniu reguliavimu bei Lietuvos teismų praktika atskleisti nuobaudų bei poveikio priemonių už nusižengimus medžioklės srityje paskirtį ir ypatumus, nustatyti kylančias problemas bei pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti medžioklės sampratą ir subjektų, dalyvaujančių visuomeniniuose santykiuose medžioklės srityje, statusą.
 2. Apžvelgti kokios administracinės prievartos priemonės taikomos už nusižengimus medžioklės srityje bei atskleisti jų paskirtį.
 3. Palyginti seniau galiojusio administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudų skyrimo tvarką su šiuo metu galiojančia administracinių nusižengimų kodekso tvarka.
 4. Išnagrinėti Lietuvos teismų praktiką bei remiantis ja atskleisti administracinių nuobaudų bei poveikio priemonių taikymo ypatumus medžioklės srityje.
 5. Tyrimo metodika:

Dokumentų analizės metodo pagalba buvo analizuojami šie dokumentai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lietuvos teismų sprendimai bei valstybės institucijų pateikti duomenys.

Lyginamojo metodo pagalba buvo paliginta seniau galiojusio administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudų skyrimo tvarka su šiuo metu galiojančia administracinių nusižengimų kodekso tvarka.

Istorinis metodas padėjo atskleisti istorinius nuobaudų skyrimo aspektus.

Teleologinio metodo pagalba buvo atskleidžiamos kai kurių teisės normų tikslai.

Apibendrinimo metodo pagalba buvo pateiktos išvados.

Tyrimo struktūra. Šis bakalauro baigiamasis darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje, teorinėje, darbo dalyje, atliekama literatūros šaltinių apžvalga, nurodomos laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšys bei tvarka. Atskleidžiami administracinės atsakomybės požymiai. Aprašomos nuobaudų už nusižengimus medžioklės srityje istoriniai aspektai.

Antrojoje šio darbo dalyje detaliai nagrinėjamos nuobaudos bei administracinio poveikio priemonės, kiekviena iš jų nagrinėjama atskirai. Nurodomos jų taikymo procedūros, paskirtys bei atskleidžiami jų ypatumai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS5
 • 1.1 Gamtos išteklių klasifikacija, ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšys5
 • 1.2 Medžioklė – kaip viena iš laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšių6
 • 1.2.1 Asmenys turintys teisę medžioti7
 • 1.2.2 Institucijų, organizacijų bei klubų kompetencija medžioklės srityje8
 • 1.3 Administracinė atsakomybė už pažeidimus medžioklės srityje10
 • 1.3.1 Administracinės prievartos samprata ir rūšys12
 • 1.3.2 Administracinių nuobaudų požymiai ir rūšys13
 • 1.3.3 Nuobaudų skyrimo medžioklės srityje istoriniai aspektai14
 • 2. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS MEDŽIOKLĖS SRITYJE17
 • 2.1 Bauda17
 • 2.1.1 Baudos skyrimo taisyklės17
 • 2.1.2 Skirtos baudos sumažinimas22
 • 2.2 Turto konfiskavimas23
 • 2.2.1 Konfiskavimas ir proporcingumo principas26
 • 2.2.2 Automobilio konfiskavimas28
 • 2.3 Galimybė apmokėti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant32
 • 2.4 Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas35
 • IŠVADOS40
 • PASIŪLYMAI42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • ANOTACIJA47
 • ANNOTATION48
 • SANTRAUKA49
 • SUMMARY50
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ51

Reziumė

Autorius
cucumberis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 19, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita99
Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės teisės apibrėžimo, kuris vienareikšmiškai dominuotų administracinės teisės teorijoje,...