Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinės prievartos priemonių medžioklės srityje paskirtis ir ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

Tiriama problema. Ar automobilio konfiskavimas, už padarytus administracinius nusižengimus medžioklės srityje, yra proporcinga administracinio poveikio priemonė? Ar reikėtų suteikti teismams galimybę išieškoti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant? Ar gresiančios nuobaudos už medžiojimą esant apsvaigus nuo alkoholio nėra per švelnios?

Baigiamojo darbo aktualumas. Pastaraisiais metais žiniasklaidoje vis pranešama apie nelaimingus atsitikimus medžioklės metu, kuomet neblaivūs medžiotojai peršauna kitus asmenis ar per klaidą nušauna nemedžiojamus gyvūnus, todėl atsiranda pasiūlymai griežtinti medžioklės kontrolę, atkreipiant dėmesį į alkoholio vartojimą medžioklės metu. Juo labiau, kad pastaruoju metu ir taip alkoholio vartojimo klausimas sukelia daug diskusijų ir bandoma griežtinti jo vartojimo kontrolę, todėl pats laikas būtų įvesti esminių pakeitimų ir medžioklės srityje, kurių naujasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (įsigaliojęs nuo 2017 m. sausio 1 d.) neįnešė.

Baigiamajame darbe tiriamos problemos ištyrimo lygis. Turto konfiskavimo klausimus nagrinėjo: S. Bikelis, kuris savo vadovėlyje rašė apie turto konfiskavimo bei proporcingumo principo santykį. Galimybę išieškoti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant nagrinėjo D. Sosnovskis savo straipsnyje apie turto konfiskavimą.

Baigiamojo darbo reikšmė. Darbe pateikti pasiūlymai gali padėti teisės aktų leidėjams tobulinti administracinių nuobaudų bei administracinio poveikio priemonių reguliavimą medžioklės srityje.

Tyrimo tikslas. Remiantis esamu teisiniu reguliavimu bei Lietuvos teismų praktika atskleisti nuobaudų bei poveikio priemonių už nusižengimus medžioklės srityje paskirtį ir ypatumus, nustatyti kylančias problemas bei pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti medžioklės sampratą ir subjektų, dalyvaujančių visuomeniniuose santykiuose medžioklės srityje, statusą.
 2. Apžvelgti kokios administracinės prievartos priemonės taikomos už nusižengimus medžioklės srityje bei atskleisti jų paskirtį.
 3. Palyginti seniau galiojusio administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudų skyrimo tvarką su šiuo metu galiojančia administracinių nusižengimų kodekso tvarka.
 4. Išnagrinėti Lietuvos teismų praktiką bei remiantis ja atskleisti administracinių nuobaudų bei poveikio priemonių taikymo ypatumus medžioklės srityje.
 5. Tyrimo metodika:

Dokumentų analizės metodo pagalba buvo analizuojami šie dokumentai – Lietuvos Respublikos teisės aktai, Lietuvos teismų sprendimai bei valstybės institucijų pateikti duomenys.

Lyginamojo metodo pagalba buvo paliginta seniau galiojusio administracinių teisės pažeidimų kodekso nuobaudų skyrimo tvarka su šiuo metu galiojančia administracinių nusižengimų kodekso tvarka.

Istorinis metodas padėjo atskleisti istorinius nuobaudų skyrimo aspektus.

Teleologinio metodo pagalba buvo atskleidžiamos kai kurių teisės normų tikslai.

Apibendrinimo metodo pagalba buvo pateiktos išvados.

Tyrimo struktūra. Šis bakalauro baigiamasis darbas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių. Pirmoje, teorinėje, darbo dalyje, atliekama literatūros šaltinių apžvalga, nurodomos laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšys bei tvarka. Atskleidžiami administracinės atsakomybės požymiai. Aprašomos nuobaudų už nusižengimus medžioklės srityje istoriniai aspektai.

Antrojoje šio darbo dalyje detaliai nagrinėjamos nuobaudos bei administracinio poveikio priemonės, kiekviena iš jų nagrinėjama atskirai. Nurodomos jų taikymo procedūros, paskirtys bei atskleidžiami jų ypatumai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS5
 • 1.1 Gamtos išteklių klasifikacija, ir laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšys5
 • 1.2 Medžioklė – kaip viena iš laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšių6
 • 1.2.1 Asmenys turintys teisę medžioti7
 • 1.2.2 Institucijų, organizacijų bei klubų kompetencija medžioklės srityje8
 • 1.3 Administracinė atsakomybė už pažeidimus medžioklės srityje10
 • 1.3.1 Administracinės prievartos samprata ir rūšys12
 • 1.3.2 Administracinių nuobaudų požymiai ir rūšys13
 • 1.3.3 Nuobaudų skyrimo medžioklės srityje istoriniai aspektai14
 • 2. ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS MEDŽIOKLĖS SRITYJE17
 • 2.1 Bauda17
 • 2.1.1 Baudos skyrimo taisyklės17
 • 2.1.2 Skirtos baudos sumažinimas22
 • 2.2 Turto konfiskavimas23
 • 2.2.1 Konfiskavimas ir proporcingumo principas26
 • 2.2.2 Automobilio konfiskavimas28
 • 2.3 Galimybė apmokėti konfiskuotino turto vertę jo nekonfiskuojant32
 • 2.4 Asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas35
 • IŠVADOS40
 • PASIŪLYMAI42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • ANOTACIJA47
 • ANNOTATION48
 • SANTRAUKA49
 • SUMMARY50
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLIKTO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ51

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Kursinis darbas Administracinių prievartos priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Kadangi ne visi asmenys ir ne visada yra linkę laikytis konstitucijos bei įstatymų keliamų reikalavimų [...]

Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje
Diplominis darbas Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumai policijos veikloje

Baigiamojo darbo aktualumas. Administracinių prevencinių priemonių taikymo ypatumų policijos veikloje klausimas yra aktualus visuomenei, kadangi [...]

Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė
Referatas Administracinės prievartos priemonės, administracinė atsakomybė

Administratio (lot.) – valdymas, vadovavimas. Pagrindinė teisės paskirtis – reguliuoti visuomeninius santykius. Todėl teisės reguliavimo dalykas [...]

Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose
Referatas Proceso šalių ypatumai administracinėse bylose

Vienas iš asmens pažeistų teisių gynybos būdų yra įstatymuose numatyta galimybė kreiptis į teismą. Tokia [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas, vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai
Diplominis darbas Nutarimų skiriant administracines nuobaudas vykdymo ypatumai

Pradedant nagrinėti administracinės teisės sąvoką, pirmiausia reikia pažymėti, jog nėra suformuluoto visuotinai priimtino (universalaus administracinės [...]

Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje
Referatas Norminio administracinio teisės akto samprata, paskirtis ir vieta kitų norminių teisės aktų sistemoje

       Terminas norminiai aktai daugiausiai vartojamas kontinentinės Europos teisės sistemoje, kad [...]

Gamybinės paskirties prekių sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumai ir vertės vartotojui kūrimo praktika derybų proceso metu
Kursinis darbas Gamybinės paskirties prekių sprendimo pirkti priėmimo proceso ypatumai ir vertės vartotojui kūrimo praktika derybų proceso metu

Kalbant apie prekę sakome, jog tai yra gamybinės veiklos arba gamtoje aptinkamas objektas, galintis tenkinti [...]