Socialiniai mokslai / Socialinis darbas

Pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyva

0 atsiliepimų
Autorius:

Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko šeimos įtraukiamos į socialinės rizikos šeimų sąrašus yra alkoholizmas. Įvairiuose literatūros šaltiniuose teigiama, kad alkoholizmas neigiamai paveikia ne tik šią priklausomybę turintį asmenį, bet ir aplinkinius, o labiausiai artimiausius žmonės – šeimos narius. Suprasti, kad socialinis darbuotojas, norėdamas išspręsti alkoholizmo problemą, turi dirbti ne vien tik su priklausomu klientu, bet ir su jo aplinka, padėjo praktika Priklausomybių ligų centre.  Sužinojau, jog asmenys, po Minesotos programos grįžę į tą pačią aplinką, neretai vėl pradeda vartoti alkoholį. Vėliau praktiką atlikau seniūnijoje ir stebėjau socialinio darbuotojo darbą su priklausomomis nuo alkoholio šeimomis. Šioje praktikoje atliktas stebėjimas padėjo suprasti, kad socialinis darbuotojas dažnai jaučiasi bejėgis padėti priklausomoms nuo alkoholio šeimoms, ypač jei šeima nepripažįsta turinti priklausomybę, nėra motyvuota gydytis. Lietuvoje priklausomybės nuo alkoholio gydymas paremtas savanoriškumo principu, tad su socialinės rizikos šeimomis dirbantis socialinis darbuotojas neretai susiduria su problema, kaip išspręsti priklausomybės nuo alkoholio problemą šeimoje, jeigu priklausomas šeimos narys nesutinka gydytis. Be to, socialiniai darbuotojai norėdami padėti priklausomybę nuo alkoholio turintiems asmenims ir jų šeimoms, turi bendradarbiauti su kitomis pagalbą teikiančiomis institucijomis. Seniūnijoje atlikto stebėjimo metu pamačiau, jog socialinis darbuotojas neretai yra paliekamas vienas dirbti su priklausoma nuo alkoholio šeima ir vienas ieškoti pagalbos jai galimybių.

Temos aktualumas. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2013 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų (skyrių) socialinės rizikos šeimų apskaitoje buvo 4,9 tūkst. girtaujančių šeimų. Tačiau dauguma autorių teigia, jog paprastai pateikti duomenys neparodo tikrosios padėties ir tiksliai nustatyti, kiek Lietuvoje yra girtaujančių šeimų gana sudėtinga, nes žmogaus priklausomybė nuo alkoholio dažnai yra užslėpta ir už šeimos ribų neatskleidžiama. Šeima yra mažiausia visuomenės ląstelė, kurioje susiformuoja pagrindinės žmogaus vertybės, nuostatos ir idealai (Bajoriūnas, 1997). Jei joje vyrauja alkoholizmo problema, šeima nefunkcionuoja taip, kaip turėtų, todėl socialinio darbuotojo, dirbančio su socialinės rizikos šeimomis, priklausomomis nuo alkoholio, pagalba yra ypač reikalinga ir svarbi. Mokslininkai įvairiais aspektais analizuoja alkoholinių gėrimų vartojimo ryšius su šeimos funkcionavimo ypatybėmis (Petronytė, Zaborskis ir kt., 2007). Dažnai alkoholiko šeima lyginama su „sergančia šeima", kuriai būdingas uždarumas, pašaliniai asmenys joje yra nepageidaujami, o konfliktai ir nesutarimai ignoruojami bei neigiami (Woititz, 1999). Tai sudaro sunkumų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su priklausoma nuo alkoholio šeima, nes socialinis darbuotojas yra pašalinis asmuo, šeima jo neretai neįsileidžia į savo gyvenimą ir labiau supranta kaip kontroliuojantį asmenį, o ne kaip pagalbininką. Socialinis darbuotojas rūpinasi, kad priklausomas nuo alkoholio šeimos narys patektų į pagalbos sistemą, tačiau priklausomų nuo alkoholio šeimų skaičius rodo, kad į ją patenka ne visi, taip pat priklausomos nuo alkoholio socialinės rizikos šeimos dažnai neturi finansinių galimybių ieškotis pagalbos, ypač tada, kai šeima gyvena kaime, o pagalba yra teikiama mieste.

Tyrimo objektas – teikiama pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms.

Tyrimo tikslas - atskleisti, kokia teikiama pagalba  priklausomoms nuo alkoholio šeimoms iš seniūnijų socialinių darbuotojų perspektyvos.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Atskleisti seniūnijų socialinių darbuotojų požiūrį į priklausomybę nuo alkoholio turinčias šeimas.
 2. Išsiaiškinti, su kokiomis kliūtimis susiduria seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbdami su priklausomomis nuo alkoholio šeimomis.
 3. Išsiaiškinti, kokias pagalbos galimybes turi seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbdami su šeimomis, priklausomomis nuo alkoholio.

Hipotezės:

 1. Seniūnijose dirbantys socialiniai darbuotojai, kurie vaikystėje yra patyrę nuoskaudų iš priklausomybę nuo alkoholio turinčių asmenų, dažniau vykdo programas su Anoniminių alkoholikų draugijomis, negu tie, kurie nėra patyrę nuoskaudų iš priklausomybę nuo alkoholio turinčių asmenų.
 2. Tikėtina, kad seniūnijose su priklausomoms nuo alkoholio šeimoms dirbantiems socialiniams darbuotojams teikti pagalbą trukdo:
 3. a) alkoholizmo problemos nepripažinimas šeimose;
 4. b) bendradarbiavimo ryšio nepalaikymas su institucijomis, teikiančiomis pagalbą priklausomoms nuo alkoholio šeimoms;

Seniūnijose su priklausomomis nuo alkoholio šeimomis dirbantiems socialiniams darbuotojams sunku pasiekti teigiamų rezultatų, nes trūksta pagalbos galimybių priklausomoms nuo alkoholio šeimoms.

Darbo tipas:
Apimtis:
15642 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA5
 • SUMMARY6
 • ĮVADAS7
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS9
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ10
 • 1.1. Alkoholizmas – visos šeimos liga10
 • 1.2. Alkoholizmo poveikis kiekvienam šeimos nariui12
 • 1.2.1. Alkoholizmo poveikis suaugusiam asmeniui13
 • 1.2.2. Tėvų alkoholizmo poveikis vaikams15
 • 1.3. Pagalbos poreikis nuo alkoholizmo kenčiančioms šeimoms17
 • 1.4. Socialinio darbuotojo pagalba priklausomoms nuo alkoholio šeimoms28
 • 1.4.1. Motyvacijos ugdymas20
 • 1.4.2. Kompleksinės pagalbos svarba21
 • 1.4.3. Bendradarbiavimo su gydymą teikiančiomis institucijomis svarba22
 • 1.5 Socialinio darbo su priklausomomis nuo alkoholio šeimomis problematika23
 • 1.5.1 Gydymo paslaugų prieinamumo problemos25
 • 1.5.2 Pagalbos tęstinumo problematika26
 • 2. TYRIMO METODIKA27
 • 2.1. Tiriamieji27
 • 2.2. Tyrimo metodai27
 • 2. 3. Statistiniai tyrimo metodai27
 • 2.4. Tyrimo procedūra27
 • 3. TYRIMO REZULTATAI29
 • 3.1. Demografinės respondentų charakteristikos29
 • 3.2. Socialinių darbuotojų požiūris į priklausomas nuo alkoholio šeimas32
 • 3.3. Respondentų, patyrusių nuoskaudas iš priklausomybę turinčio asmens, sąsajos su programų vykdymu kartu su Anoniminių alkoholikų draugija42
 • 3.4. Kliūtys, su kuriomis susiduria seniūnijų socialiniai darbuotojai43
 • 3.4.1. Alkoholizmo problemos nepripažinimas šeimose45
 • 3.4.2. Bendradarbiavimo ryšio nepalaikymas su institucijomis, teikiančiomis pagalbą priklausomoms nuo alkoholio šeimoms46
 • 3.5. Socialinių darbuotojų pagalbos galimybės, dirbant su šeimomis, priklausomomis nuo alkoholio47
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA51
 • IŠVADOS54
 • REKOMENDACIJOS55
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS56
 • PRIEDAI58

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų veikla, dirbant su psichinę negalią turinčiais asmenimis priklausomais nuo alkoholio

Pagal L.Lukoševičienę ( 1996) socialinis darbas apibrėžiamas taip [...]

Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai
Tyrimas Vaikų dienos centre dirbančių socialinių darbuotojų pagalba socialinės rizikos šeimai

Socialinės rizikos asmenų problema yra opi bet kuriai visuomenei. Šie asmenys ne tik negali patys [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo
Rašinys Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus ir socialinio darbuotojo vaidmuo

             Vienas pagrindinių socialinės paramos šeimoms ir socialinio darbuotojo tikslų [...]

Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms
Referatas Socialinio darbuotojo veikla padedant socialinės rizikos šeimoms

   Šeima – unikali socialinė institucija, suvokiama kaip pirminė savo narių paramos ir globos teikimo [...]

Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis
Kursinis darbas Socialinio darbuotojo veikla su socialinės rizikos šeimomis

Šeima yra pati svarbiausia kiekvieno mūsų gyvenime - mums, mūsų vaikams, mūsų tėvams ir seneliams.

Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas
Referatas Socialinio darbuotojo veikla, padedant įveikiant narkomanijos ir alkoholizmo problemas

Šiame darbe analizuojama socialinio darbuotojo veikla, įveikiant alkoholizmo ir narkomanijos problemas. Pirmiausia, aptariamos alkoholizmo bei [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų
Kursinis darbas Su šeimomis patiriančių sunkumų dirbančių socialinių darbuotojų profesinės patirtys pirmaisiais metais po studijų

Profesionalus socialinis darbas turi būti nukreiptas į problemų sprendimą ir pokyčių siekimą ,kad šeimų patiriančių sunkumų [...]

Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai
Referatas Vaikų dienos centro pagalba socialinės rizikos šeimai

       Socialinės rizikos šeimos yra opi problema šalims, kurios išgyvena permainas. Lietuvai tai taip pat [...]

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką
Referatas Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Neįgalieji, kaip ir visi mūsų valstybės piliečiai, turi teisę į jiems būtiną socialinę apsaugą ir [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos
Kursinis darbas Socialinio pedagogo darbe su šeima kylančios problemos

Žmogaus gyvenimui ir egzistencijai visada buvo reikalinga bendruomenė ir tarpusavio jungtis. Viena iš tokių jungčių [...]

Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas
Prezentacija Valdžios sąranga pagal LR Konstituciją: įstatymų leidžiamoji valdžia- Seimas

Seimo rinkimai Seimo nario įgaliojimai ir jų nutrūkimas Seimo darbo tvarka Seimo funkcijos Įstatymų priėmimo procedūra Seimo struktūra [...]

Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys
Diplominis darbas Priklausomų nuo alkoholio asmenų, kelias į blaivybę: Minesotos programos dalyvių patirtys

   Pasak, Craigas N. (1988), ,,Priklausomybė- tai pataloginis meilės ir pasitikėjimo santykis su objektu ar [...]