Švenčių pritaikymas atvykstamajam turizmui

54 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Lietuvoje turizmo verslo atstovai turi skirti ypatingą dėmesį lietuviškų švenčių pritaikomumui atvykstančiam turistui. (baisiai sudėtingas sakinys) Nes atvykstamasis turizmas gerokai papildo valstybės iždą. Iki 2015 m. BNP dalis iš atvykstamojo turizmo galėtų siekti 5 proc., o įvertinant iš vietinio turizmo gaunamas pajamas – 7 proc. Tad Lietuvai reikėtų remtis Vakarų Europos šalių patirtimi, kurios moka panaudoti savo tradicines šventes pritraukiant kuo daugiau turistų iš skirtingų pasaulio šalių.

Palyginus kitų šalių ir Lietuvos šventes, galima nustatyti kas paskatintų atvykstamąjį turizmą Lietuvoje, koks tai turėtų būti išskirtinis turizmo produktas. Pavyzdžiui, kitose šalyse šventės švenčiamos įvairiai, Graikijoje Velykos – viena iš įspūdingiausių švenčių, čia neapsieinama be pokylių, fejerverkų. Tuo tarpu, Venecija didžiuojasi savo karnavalu - fantazijos ir realybės puota. Venecijos karnavalas muša visus jo lankomumo rekordus, čia apsilanko 140 - 180 tūkstančių turistų. Ispanijoje daugiausiai dėmesio sulaukia kasmeinis pomidorų mūšis „La Tomatina“, kuris rengiamas miesto globėjų - šventojo Luiso Bertrano ir Vargšų Dievo Motinos - garbei, dalyvauja apie 40 tūkst. žmonių.

Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir jo perspektyvas kuriant švenčių programas. Lietuva turi palyginti didelį tradicinį ir kultūrinį turizmo potencialą, kurį sudaro lietuviškos šventės. Užgavėnės, Joninės galėtų konkuruoti su kitų šalių fiestomis ir karnavalais, todėl vertėtų ištirti lietuviškas šventes ir sudaryti naujas programas, kurios būtų konkurencingos prieš kitas užsienio šventes ir trauktų užsienio turistus aplankyti Lietuvą būtent tuo laikotarpiu kai jos yra švenčiamos.

Darbo problema. Lietuviškų švenčių ir jų pritaikymą atvykstamajame turizme galimybes Lietuvoje riboja tokie veiksniai kaip: sezoniškumas, maža laisvalaikio veiklos įvairovė, nepakankamai išvystytos apgyvendinimo paslaugos, nepakankama atvykstamojo turizmo sektoriaus darbuotojų kvalifikacija, naujų švenčių programų nebuvimas ir nekūrimas.

Darbo probleminiai klausimai:

 • Kokios galimybės atvykstamojo turizmo rinkos Lietuvoje pritaikant lietuviškas šventes lyginant su kitomis šalimis? (palyginimas su Latvija, Estija, Brazilija, Bulgarija ir t.t. kaip atsispindi šventės atvykstamajame turizme, Lietuvos atvykstamojo turizmo statistika);
 • Kaip sudaryti ir pritaikyti naują šventės programą pritaikytą atvykstančiam iš svetur turistui ir jos įvedimą į rinką? (konkurencingas ir įdomus maršruto sudarymas, kainodara, rinka, konkurentai);
 • Kokiomis priemonėmis galima pritraukti turistus tradicinių švenčių metu atvykti į Lietuvą.

Darbo objektas. Tradicinės lietuviškos šventės ir jų pritaikomumas turizmo versle.

Baigiamojo darbo tikslas. Pagrįsti lietuviškų švenčių pritaikomumo atvykstamajam turizmui galimybes, parengti naują pasirinktos šventės programą.

Baigiamojo darbo uždaviniai nustatomi pagal iškeltą darbe tikslą:

Apibudinti atvykstamojo turizmo situaciją ir perspektyvas;Išanalizuoti šventes ir jų pritaikymą atvykstamajam turizmui;Parengti Joninių šventės programą, atvykstančiam iš svetur turistui.

Darbo tyrimo metodai. Darbe yra naudojami: lyginamasis metodas siekiant palyginti lietuviškas ir užsienio šventes; statistinės analizės metodas analizuojant statistinius duomenis, bei nustatant atvykstamojo turizmo srautus Lietuvoje ir užsienyje; mokslinės literatūros analizės metodas yra naudojamas analizuojant lietuviškas šventes ir jų pritaikymo atvykstamajam turizmui galimybes, bei sudarant naują programą.

Informacijos šaltinių apžvalga. Tema Lietuvos mokslinėje literatūroje yra menkai ištirta. Daugiausiai informacijos galima rasti įvairių atvykstamojo turizmo skatinimo programose bei publicistikos straipsniuose. Darbe panaudoti Statistikos departamento ir Eurostat duomenys, TNS Gallup apklausų medžiaga, bei lietuviškų švenčių pritaikymo atvykstamajam turizmui programų analizės, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos medžiaga apie atvykstamąjį turizmą.

Darbo struktūra ir tyrimo rezultatų taikymo sritys. Darbas gali būti naudingas turizmo, vadybos, marketingo studijų studentams, turizmo įmonėms dirbančioms atvykstamojo turizmo sektoriuje, kurios siekia pagerinti atvykstamąjį turizmą, tiriant lietuviškas šventes ir jų pritaikymą atvykstamajam turizmui galimybes.

Darbą sudaro santraukos lietuvių ir anglų kalbomis, turinys, įvadas, profesinių kompetencijų sąrašas, dėstomoji dalis yra suskirstyta į 3 skyrius: pirmame skyriuje apibūdinamas atvykstamasis turizmas Lietuvoje; antrame - nagrinėjamos šventės ir jų įtaka atvykstamajam turizmui; trečiajame yra sudaroma nauja programa atvykstančiam turistui. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai. Darbo apimtis 54 psl.

Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS7
 • 1. ATVYKSTAMASIS TURIZMAS LIETUVOJE8
 • 1.1. Esama atvykstamojo turizmo situacija8
 • 1.2. Atvykstamojo turizmo įtaka šalies ekonomikai13
 • 1.3. Atvykstamojo turizmo perspektyvos Lietuvoje16
 • 2. ŠVENTĖS IR JŲ ĮTAKA ATVYKSTAMAJAM TURIZMUI23
 • 2.1. Švenčių teisinis reglamentavimas23
 • 2.2. Švenčių tradicijos Lietuvoje ir svetur25
 • 2.3. Švenčių svarba ir pritaikomumas atvykstamajam turizmui34
 • 3. NAUJA PROGRAMA IR JOS PRITAIKYMAS ATVYKSTAMAJAM TURIZMUI38
 • 3.1. Joninės Lietuvoje38
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS46
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS48
 • PRIEDAI53
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 13, 2017
Apimtis
54 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

Turizmas Diplominis darbas 2014 m. tigerlillish
Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį turizmas plėtojosi ir tobulėjo milžinišku greičiu ir tapo...

Biržų regioninio parko turizmo ištekliai

Turizmas Kursinis darbas 2014 m. burbuliookas
Darbas orientuotas į Biržų regioninio parko turizmo išteklius. Teorinėje dalyje analizuojama bendrai turizmo ir išteklių, saugomų teritorijų samprata, todėl puikiai galima šią informaciją...

Turizmas - nuo pomėgio iki verslo

Turizmas Rašinys 2017 m. gerrrrda
Ese "Turizmas - nuo pomėgio iki verslo" tema. Remtasi R.Širvinsko (geriau žinomo kaip Makalius) sėkmės istorija. Makaliaus įkurta įmonė tai lyderiaujantis pigių kelionių...

Darnaus turizmo vystymasis Italijoje

Turizmas Prezentacija eglute123
›Turizmas daro įvairiapusę įtaką žmonėms, bendruomenėms, regionams ir valstybėms. Didėjantys vietos ir užsienio turistų srautai gali ne tik teigiamai, bet ir neigiamai įtakoti...

Turizmo vadyba:Vietnamas

Turizmas Referatas 2013 m. neringabra
Pastaruoju metu vis daugiau turistų lankosi Vietname. Šalį neretai vadina Pietryčių Azijos perlu, nepaliestu žmogaus rankos. Ilgą laiką uždarai gyvenusi šalis tik dabar...