Jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai

64 psl. / 15868 žod.

Ištrauka

Anot L. Sajienės ir A. Antanaitienės (2012), profesinis apsisprendimas – svarbiausia paauglystės pabaigos ir jaunystės raidos užduotis, nulemianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Išstudijavus mokslinių tyrimų rezultatus, galima teigti, kad jaunimo mokyklų mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai nėra nagrinėjami. Taip pat tyrimais retai analizuojami 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai.

Tyrimo objektas – jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai.

Tyrimo tikslas – atskleisti jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksnius.

Tyrimo uždaviniai:

Pateikti profesinio apsisprendimo sampratą.Apibūdinti profesinio apsisprendimo vidinius ir išorinius veiksnius.Aptarti jaunimo mokyklų specifiškumą, juose besimokančių mokinių bruožus.Išanalizuoti vidinius veiksnius, kurie labiausiai lemia jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinį apsisprendimą.

 1. Ištirti jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo išorinius veiksnius.

Tyrimas vykdytas 2016 m. lapkričio mėn. Tyrime dalyvavo 107 jaunimo mokyklų moksleiviai, besimokantys 9 - 10 klasėse (45 merginos ir 62 vaikinai). Apklausa buvo atlikta 4 jaunimo mokyklose. Anketos buvo anoniminės, sudarytos iš 20 klausimų.

Išvados: 1. Profesinis apsisprendimas yra kintantis ir dinamiškas asmenybės identifikacijos procesas, vykstantis visą gyvenimą, siejamas su savo vietos gyvenime ir darbo pasaulyje suvokimu. 2. Profesinio apsisprendimo vidiniams veiksniams priskiriami asmens gabumai, amžius, intelektas, fizinė sveikata, pašaukimas, charakteris ir t.t., o išoriniams - šeima, mokymo institucijos, draugai, finansinės galimybės, ateities perspektyvos, darbo užmokestis, žiniasklaida ir t.t. 3. Jaunimo mokyklos teikia didesnę socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams nei kitose bendrojo ugdymo įstaigose. Šiose mokyklose besimokantys mokiniai turi mokymo(si) spragų, elgesio sutrikimų, nepritampa bendrojo ugdymo mokykloje, yra kilę iš socialiai pažeidžiamų šeimų. 4. Maždaug pusei apklaustųjų, renkantis profesiją, yra reikšmingi gebėjimai, pomėgiai, charakteris, sveikatos būklė ir patinkanti profesija. 5. Renkantis profesiją, tiriamiesiems yra svarbi tėvų nuomonė, įsidarbinimo galimybės, profesijų paklausa bei konkurencingas darbo užmokestis.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. PROFESINIO APSISPRENDIMO PROCESAS9
 • 1.1. Profesinio apsisprendimo samprata9
 • 1.2. Profesinį apsisprendimą įtakojantys veiksniai11
 • 2. JAUNIMO MOKYKLOS YPATUMAI21
 • 2.1. Jaunimo mokyklos paskirtis ir specifiškumas21
 • 2.2. Jaunimo mokyklose besimokančių mokinių bruožai24
 • 3. JAUNIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFESINIO APSISPRENDIMO TYRIMAS27
 • 3.1. Tyrimo metodika ir organizavimas27
 • 3.3. Tyrimo rezultatai ir analizė28
 • DISKUSIJA47
 • IŠVADOS49
 • REKOMENDACIJOS52
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAI58

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 8, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Studentų nusirašinėjimą lemiantys veiksniai

Edukologija Referatas 2013 m. karmis2
Studentai semestro metu turi atlikti daug savarankiškų rašto darbų, kuriuos, neefektyviai planuodami laiką, atideda iki sesijos galo. Dėl šios priežasties tenka darbus atlikti...