Socialiniai mokslai / Edukologija

Jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai

0 atsiliepimų
Autorius:

Anot L. Sajienės ir A. Antanaitienės (2012), profesinis apsisprendimas – svarbiausia paauglystės pabaigos ir jaunystės raidos užduotis, nulemianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Išstudijavus mokslinių tyrimų rezultatus, galima teigti, kad jaunimo mokyklų mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai nėra nagrinėjami. Taip pat tyrimais retai analizuojami 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai.

Tyrimo objektas – jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksniai.

Tyrimo tikslas – atskleisti jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo veiksnius.

Tyrimo uždaviniai:

Pateikti profesinio apsisprendimo sampratą.Apibūdinti profesinio apsisprendimo vidinius ir išorinius veiksnius.Aptarti jaunimo mokyklų specifiškumą, juose besimokančių mokinių bruožus.Išanalizuoti vidinius veiksnius, kurie labiausiai lemia jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinį apsisprendimą.

 1. Ištirti jaunimo mokyklų 9 ir 10 klasės mokinių profesinio apsisprendimo išorinius veiksnius.

Tyrimas vykdytas 2016 m. lapkričio mėn. Tyrime dalyvavo 107 jaunimo mokyklų moksleiviai, besimokantys 9 - 10 klasėse (45 merginos ir 62 vaikinai). Apklausa buvo atlikta 4 jaunimo mokyklose. Anketos buvo anoniminės, sudarytos iš 20 klausimų.

Išvados: 1. Profesinis apsisprendimas yra kintantis ir dinamiškas asmenybės identifikacijos procesas, vykstantis visą gyvenimą, siejamas su savo vietos gyvenime ir darbo pasaulyje suvokimu. 2. Profesinio apsisprendimo vidiniams veiksniams priskiriami asmens gabumai, amžius, intelektas, fizinė sveikata, pašaukimas, charakteris ir t.t., o išoriniams - šeima, mokymo institucijos, draugai, finansinės galimybės, ateities perspektyvos, darbo užmokestis, žiniasklaida ir t.t. 3. Jaunimo mokyklos teikia didesnę socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą mokiniams ir jų tėvams nei kitose bendrojo ugdymo įstaigose. Šiose mokyklose besimokantys mokiniai turi mokymo(si) spragų, elgesio sutrikimų, nepritampa bendrojo ugdymo mokykloje, yra kilę iš socialiai pažeidžiamų šeimų. 4. Maždaug pusei apklaustųjų, renkantis profesiją, yra reikšmingi gebėjimai, pomėgiai, charakteris, sveikatos būklė ir patinkanti profesija. 5. Renkantis profesiją, tiriamiesiems yra svarbi tėvų nuomonė, įsidarbinimo galimybės, profesijų paklausa bei konkurencingas darbo užmokestis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15868 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. PROFESINIO APSISPRENDIMO PROCESAS9
 • 1.1. Profesinio apsisprendimo samprata9
 • 1.2. Profesinį apsisprendimą įtakojantys veiksniai11
 • 2. JAUNIMO MOKYKLOS YPATUMAI21
 • 2.1. Jaunimo mokyklos paskirtis ir specifiškumas21
 • 2.2. Jaunimo mokyklose besimokančių mokinių bruožai24
 • 3. JAUNIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFESINIO APSISPRENDIMO TYRIMAS27
 • 3.1. Tyrimo metodika ir organizavimas27
 • 3.3. Tyrimo rezultatai ir analizė28
 • DISKUSIJA47
 • IŠVADOS49
 • REKOMENDACIJOS52
 • LITERATŪRA53
 • PRIEDAI58

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys anglų kalbos mokymo ir mokymosi sėkmės ir nesėkmės: mokytojų ir mokinių nuomonė

Aktualumas. Žinių visuomenė, padidėjęs konkurencingumas bei informacijos srautas skatina žmogų ugdytis nuo pat [...]

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose
Referatas Mokymosi sunkumai, iškylantys specifinių pažinimo sutrikimų turintiems vaikams, atliekantiems užduotis 6 klasės lietuvių kalbos I ir II dalies pratybų sąsiuviniuose

Mūsų mokyklose, kur vyrauja mokomosios medžiagos įsiminimas ir atgaminimas, o ne mąstymas, problemų sprendimas, toks [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija
Kursinis darbas 6 ir 9 klasių mokinių mokymosi motyvacija

Viena iš aktualiausių problemų ugdymo srityje visame pasaulyje – nenoras mokytis. Mokinių, neturinčių mokymosi motyvacijos [...]

7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą
Diplominis darbas 7 klasės mokinių tiriamosios kompetencijos ugdymo galimybės biologijos pamokose taikant eksperimentą

 Vaikai viską mėgsta išbandyti patys, pasaulį pažįsta jį liesdami, pasitelkdami kitus savo jutimo organus, tačiau [...]

Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas
Kursinis darbas Veiksniai, lemiantys mokinių požiūrį į kūno kultūros pamokas

Aktualumas ir problema. Fizinis ugdymas, kaip vientiso (visybinio) ugdymo dalis, turėtų būti grindžiamas humanistinėmis ir [...]

Mokytojas - elgesio etalonas mokiniams
Rašinys Mokytojas - elgesio etalonas mokiniams

Mokytojo svarba mokinių elgsenos etalono vaizde. Mokytojas pedagogas : ugdo, moko, skaina, padeda, nukreipia ir pataiso [...]

Z kartos mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai
Prezentacija Z kartos mokinių mokymosi motyvacijos ypatumai

  Šiame pristatyme problema formuluojama klausimais? Kokia Z kartos mokinių mokymosi motyvacija? Kokios galimybės ją padidinti? Kokius iššūkius [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje
Kursinis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, susiformuoja jo pastovios nuostatos ir vertybės, lavėja jo socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija.

Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse
Diplominis darbas Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pradinėse klasėse

Lietuvos visuomenė yra nevienalytė ne vien etniniu, religiniu, rasiniu, ekonominiu, socialiniu požiūriu, bet ir [...]

Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai
Diplominis darbas Bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 2 klasių mokinių fonologinės analizės trūkumai

Problema ir jos aktualumas. Kalba – viena iš svarbiausių komunikacijos priemonių. Ji ugdo mąstymo operacijas [...]

Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos
Referatas Klausos sutrikimų turinčių mokinių mokymas lietuvių kalbos

Bendrojo išsilavinimo standartuose (Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai,2003) sakoma, kad pagrindinis [...]