Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazijos želdinių pertvarkymo galimybių analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

 

Švietimo įstaigų teritorijų kraštovaizdis yra labai svarbi miesto dalis. Tačiau, anot D. Appleyard, ilgą laiką mieste esantys želdiniai buvo vertinami tik kaip estetinis miesto elementas (Appleyard, 1979). Tai nėra teisinga, nes želdiniai urbanizuotose, o taip pat ir mokymo įstaigų, teritorijose atlieka daug svarbių funkcijų. Želdiniai svarbūs tokiais aspektais kaip mikroklimato bei oro sudėties gerinimas, apsauginė funkcija ir psichologinė funkcija, kuri, žinoma, teigiamai veikia žmones.

Problemos, kurios susijusios su mokymo įstaigomis aktualios daugeliui žmonių. Taigi ir tose teritorijose esantiems žaliesiems plotams turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tik suvokus, kad švietimo įstaigų želdiniai yra neabejotinai svarbūs, po daugiamečių mokslininkų atliktų tyrimų ir teiginių, buvo pasiekta, kad želdinių problemas imta spręsti įstatymų keliu (Žeimavičius ir kt., 2011). Lietuvoje nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Želdynų įstatymas, kuris įteisino pagrindinius želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo būdus.

Aktuali problema: Juliaus Janonio gimnazijos teritorijoje yra seni želdiniai, pažeisti ligų, kenkėjų, užteršto oro. Taigi, jie jau nebegali tinkamai atlikti savo funkcijų. Teritorijoje aptinkama pavojingų medžių, kuriuos dėl saugumo būtina pašalinti. Taip pat prie švietimo įstaigos, norint gerinti estetinį vaizdą, reikėtų rinktis daugiau dekoratyvinių sumedėjusių augalų.

Temos naujumas ir aktualumas: Šiaulių miesto švietimo įstaigų želdiniai mažai analizuoti, o Juliaus Janonio gimnazijos - visai netirti. Taigi, tema tikrai nauja ir aktuali.

Darbo tikslas: atlikti Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazijos želdinių analizę ir pasiūlyti želdinių pakeitimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Susipažinti su gimnazijos teritorija, išnagrinėti esamas komunikacijas.
 2. Išsiaiškinti esamų želdinių kilmę, istoriją.
 3. Įvertinti tiriamajame plote esančių želdinių rūšinę sudėtį, amžių, aukštį, skersmenį, priežiūrą, ligų ir kenkėjų žalą, pažeidimus, derėjimą, estetinę vertę.
 4. Suskirstyti teritoriją funkcinėmis zonomis, atsižvelgiant į joms keliamus reikalavimus, pasiūlyti želdinių pakeitimo galimybes.
 5. Išskirti želdinių pažintinę, istorinę, mokomąją, ekologinę, aplinkosauginę vertę.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ŽELDINIAI6
 • 1.1. Želdinių funkcijos7
 • 1.1.1. Apsauginė (techninė - ūkinė) funkcija7
 • 1.1.2. Urboekologinė funkcija10
 • 1.1.3. Socialinė funkcija11
 • 1.2. Įstatymai, reglamentuojantys želdinių apsaugą13
 • 2. DARBO OBJEKTAS IR METODAI16
 • 2.1. Darbo objektas16
 • 2.2. Darbo metodai17
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ ANALIZĖ19
 • 3.1. Dabar augančių sumedėjusių želdinių analizė19
 • 3.2. Rekomenduotini sodinti augalai35
 • 3.3. Juliaus Janonio gimnazijos teritorijoje augantys vertingiausi sumedėję augalai40
 • IŠVADOS43
 • SANTRAUKA44
 • SUMMARY45
 • LITERATŪRA46
 • PRIEDAI49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Prezentacija Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Atributika, tikslai, vidinė struktūra, veiklos sfera, tikslinė grupė, geografinė svarba, gimnazijos stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės [...]

Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė
Kursinis darbas Šiaulių miesto savivaldybės strateginio planavimo analizė

Kursiniame darbe, remiantis įvairių autorių literatūros šaltiniais, išanalizuota strateginio planavimo teorinė analizė. Aptarti pagrindiniai strateginio [...]

Mikroklimatas Juliaus Janonio gimnazijoje
Referatas Mikroklimatas Juliaus Janonio gimnazijoje

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Juliaus Janonio gimnazijos mikroklimato palankumą jos mokiniams. Tyrimo uždaviniai: - išsiaiškinti gimnazijos mokinių, mokytojų [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]