Verslo įmonės vidinė ir išorinė komunikacija

48 psl. / 10600 žod.

Ištrauka

Remiantis įvairiais Lietuvos ir užsienio autoriais buvo atlikta vidinės ir išorinės komunikacijos teorijos analizė. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje, nagrinėti komunikacijos proceso modeliai, vidinės ir išorinės komunikacijos rūšys, būdai. Taip pat buvo analizuojami komunikacijos trukdžiai ir efektyvios komunikacijos aspektai. Tiriamojoje darbo dalyje apklausti verslo įmonės darbuotojai, siekiant išsiaiškinti komunikacijos proceso svarbumą, pagrindinius komunikacijos būdus ir priemones, kurie vyrauja organizacijoje. Gauti duomenys apdoroti SPSS (statistinės analizės ir duomenų apdorojimo programa).

Teorinės dalies analizė parodė, kad komunikacija yra neatsiejama kiekvienos įmonės dalis. Kiekvieną dieną organizacijos nariai privalo vienokiais ar kitokiais būdais bendrauti tam, kad įmonė galėtų veikti ir dirbti efektyviai. Remiantis tyrimo rezultatais, galima teigti, kad verslo įmonėje komunikacijos procesas yra svarbus. Kiekvienas darbuotojas pasirenka sau priimtiniausius kanalus, kuriais bendrauja su kolegomis arba išorinėmis auditorijomis. Verslo įmonėje pasitaiko komunikacijos trukdžių, tačiau jie yra šalinami laiku ir efektyviai, pasirenkant tinkamus barjerų šalinimo metodus.

Baigiamojo darbo pabaigoje suformuluotos išvados ir pateikti pasiūlymai, įmonės komunikacijos proceso gerinimui. Įmonės vadovybei yra siūloma rengti daugiau susirinkimų, kurie leistų darbuotojams išsakyti savo nuomonę, suteikti darbuotojams daugiau informacijos, kuri būtų susijusi ne tik su darbinėmis instrukcijomis, bet ir su asmenine informacija – darbo sąlygomis, užmokesčiu.


Turinys

 • Įstaigų ir įmonių administravimo studijų programos verslo įmonių specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinamų baigiamajame darbe sąrašas3
 • Santrauka4
 • Summary5
 • Įvadas6
 • 1.VERSLO ĮMONĖS, INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMO METODIKOS APŽVALGA8
 • 2.VIDINĖS IR IŠORINĖS KOMUNIKACIJOS TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2.1. Vidinės ir išorinės komunikacijos ypatumai12
 • 2.2. Vidinės ir išorinės komunikacijos turinys, rūšys bei funkcijos15
 • 2.3. Komunikacijos elementai19
 • 2.3.1. Vidinės komunikacijos elementai19
 • 2.3.2. Išorinės komunikacijos elementai21
 • 2.4. Pagrindiniai komunikacijos trikdžiai23
 • 3. VERSLO ĮMONĖS VIDINĖ IR IŠORINĖ KOMUNIKACIJA28
 • 3.1. Verslo įmonės komunikacijos ypatumai28
 • 3.2. Verslo įmonės komunikacijos rūšys ir elementai32
 • 3.3. Įmonės komunikacijos barjerai ir jų šalinimo priemonės36
 • 3.4. Komunikacijos proceso veiksmingumas verslo įmonėje39
 • Išvados ir pasiūlymai42
 • Terminų ir sąvokų žodynas44
 • Literatūros sąrašas45
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Įsipareigojimas.
 • 2 priedas. Klausimynas verslo įmonės darbuotojams.

Reziumė

Autorius
samona
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 22, 2017
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Verslo planas: durų gamybos įmonė

Vadyba Verslo planas 2014 m. ernesta0206
UAB „Durmita“– naujai besikurianti įmonė, kuriai labai svarbu sėkmingai pradėti durų gamybos veiklą konkuruojančioje rinkoje. Įmonėje gaminamos ąžuolinės ir pušinės duris pasižymi aukšta...

Smulkaus ir vidutinio verslo įmonės formavimas

Vadyba Referatas 2015 m. rramuneaa
Smulkus ir vidutinis verslas – vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, todėl yra svarbus Lietuvos ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Mažos ir vidutinės įmonės...