Internetinio amžiaus reklamos galimybės viešbučio užimtumo didinimui

56 psl. / 14940 žod.

Ištrauka

Pastaruoju metu situacija verslo aplinkoje keičiasi žaibišku greičiu. Taip pat greitai keičiasi ir žiniasklaidos rinka. Vis didesnę įtaką jai daro internetas, besivystantis tokiu stulbinamu greičiu, kad tai, kas prieš metus buvo didžiausia naujovė, šiandien jau mažai ką stebina.


Augant interneto, kaip masinio žiniasklaidos kanalo, populiarumui vis svarbiau tampa kiek galima daugiau sužinoti apie reklamos internete galimybes, kadangi reklama internete tampa viena iš populiariausių reklamos priemonių, ir daugelis reklamos užsakovų, planuodami savo reklamines kampanijas, be kitų reklamos skleidimo šaltinių, vis dažniau renkasi reklamą internetinėje erdvėje.


Darbo problema – Nepakankamas internetinio amžiaus reklamos galimybių panaudojimas viešbučių užimtumo didinimui.


Darbo objektas – Viešbučių užimtumo ir reklamos dabartiniame amžiuje sąsaja.


Darbo tikslas – Išanalizuoti internetinio amžiaus reklamos poveikį viešbučių užimtumui.


Darbo uždaviniai:
 1. aptarti kas yra internetinis amžius;
 2. išsiaiškinti kaip veikia internetinio amžiaus reklama;
 3. išanalizuoti reklamos internete formas, jų privalumus ir trūkumus;
 4. išanalizuoti reklamos internete panaudojimo galimybes Lietuvoje;
 5. įvertinti reklamos panaudojimo galimybes viešbučių užimtumui.
Darbo metu taikyti metodai:

  • mokslinės literatūros analizė;
  • periodinių leidinių analizė;
  • internetinės informacijos šaltinių analizė;
  • statistinių duomenų analizė;
  • konkrečios įmonės vidinių duomenų analizė.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje teorinėje dalyje aprašomas internetas, kaip rinkodaros komunikacijos kanalas, reklamos internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Taip pat yra palyginama reklama internete ir tradicinėje aplinkoje bei išskiriamos pagrindinės reklamos internete formos ir jų privalumai bei trūkumai.


Antroje dalyje, remiantis analitiniais duomenimis, atliekama reklamos internete panaudojimo galimybių analizė. Tečioje baigiamojo darbo dalyje, remiantis statistiniais duomenimis, analizuojamas reklamos poveikis viešbučių užimtumui.


Baigiamajame darbe atskleidžiamos šios studijų metu įgytos profesinės kompetencijos:


1. Analizuota viešbučių paslaugų rinkos būklę Lietuvoje ir pasaulyje.


2. Analizuota kaip organizuoti kokybišką klientų aptarnavimą.


3. Analizuota kaip parduoti viešbučių paslaugas.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • 1. INTERNETINIO AMŽIAUS SAMPRATA6
 • 1.1. Interneto vystymasis pasaulyje9
 • 1.2. Interneto sklaida Lietuvoje10
 • 2. REKLAMA INTERETINIAME AMŽIUJE12
 • 2.1. Reklamos istorijos apžvalga13
 • 2.2. Internetinio amžiaus reklama ir galimybės14
 • 2.3. Reklamos internete galimybių analizėError: Reference source not found18
 • 2.4. Viešbučio reklama20
 • 2.5. Viešbučio reklamos galimybės šiuolaikiniame amžiuje23
 • 2.6. Viešbučio reklamos galimybės pasitelkiant internetinio amžiaus reklamą24
 • 2.7. Viešbučio reklamos galimybės pasitelkiant reklamą internete Lietuvoje30
 • 2.8. Reklamos įtaka viešbučio užimtumui31
 • 3. REKLAMOS POVEIKIO VIEŠBUČIO UŽIMTUMUI ANALIZĖ35
 • 3.1. Reklamos internete galimybių analizė „Mabre Residence hotel“ pavyzdžiu47
 • 3.1.1. „Mabre Residence hotel“ teikiamų reklamos internete paslaugų analizė48
 • IŠVADOS50
 • LITERATŪRA51
 • PRIEDAI52
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
kliukaite
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2018
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai

UAB „X“ pardavimų didinimo galimybės  

Vadyba Diplominis darbas 2015 m. guoba
Temos aktualumas ir naujumas.  Pardavimai  yra viena svarbiausių  bet kurio verslo sričių. Pardavimų  funkcijos dėka   įmonė  siekia  rinkodaros  planuose nustatytų  tikslų ir uždavinių. ...