Humanitariniai mokslai / Filosofija

Psichoanalitinė kultūros koncepcija

0 atsiliepimų
Autorius:
 1. Įžanga

Problema :

 Kultūra prasideda nuo individų. Žmogus – kultūros kūrėjas. Individo poreikiai, troškimai, libido sublimuojami kultūrinei veiklai. Kiek individo ir kultūros tikslai, siekiai suderinami? Ar gamtos, natūralumo, biologiniai instinktai stipresni už kultūrinius dėsnius? Ar kultūra perduodama vien represinėmis priemonėmis? Ar kultūra žabodama individo natūralius biologinius pasąmonės siekius, nesužlugdys viso pasaulio? O gal kultūra pagrindinė sąlyga, leidžianti mums, individams, egzistuoti šioje erdvėje ir laike? Štai į šiuos klausimus ir bando atsakyti psichoanalitinė tradicija. Asmenybės psichikos užkaboriai, savo tapatumo su supančiu pasauliu suvokimas, praktiško ir nepažinaus pasaulio suvokimas, sujungimas, tiek psichikos lygmenyje, tiek visos esamybės apskritai. Tik per patį žmogų įmanoma pažinti kultūrą. Per žmogaus psichinius klodus, emocijas, veiklą. Per žmonių komunikaciją, poveikį vienas kitam, įtakas, apsisprendimą. Žmogaus jau tokia prigimtis, jog jis yra tarsi „įmestas“ į šį pasaulį be jo paties sutikimo, kultūros normos yra priskiriamos, primetamos be teisės rinktis. Apie kultūrą reikia mąstyti ir kalbėti pačia plačiąja prasme, nes ji – žmogaus kūrinys. Todėl norėdami geriau ją suvokti, mes visų pirma turime žinoti, kaip psichoanalitinė teorija traktuoja patį žmogų.

Temos aktualumas:

   Šiemet pasaulis minėjo psichoanalizės įkūrėjo, psichoanalitinės tradicijos krikštatėvio S. Freud‘o 150 – tąsias gimimo metines. Todė mums visiems vėlgi yra proga prisiminti šio genialaus mąstytojo mintis, idėjas, jo pasekėjus bei įtaką visai pasaulio kultūrai apskritai. Juolab, jog tai buvo naujas žingsnis į individo savivoką, į žmogaus apsisprendimo laisvę, į žmogaus savo paties vidinių konfliktų analizę.

Temos objektas:

Kultūra psichoanalitinės tradicijos požiūriu.

Tikslai:

 1. Išanalizuoti psichoanalitinės tradicijos ( Freud‘o, Jung‘o ir kitų psichoanalitikų) kultūros sampratą, jos daromą įtaką tiek atskiram individui, tiek visai visuomenei apskritai.
 2. išsiaiškinti, kaip psichoanalitinė tradicija įtakojo pačios kultūros formas – meną, dailę, literatūrą, bei kaip įtakojo pačios filosofinės minties sklaidą apskritai.

Uždaviniai:

 1. apžvelgti psichoanalitinės minties raidą, sklaidą, bei reikšmingumą istorijos bėgyje.
 2. aptarti visos psichoanalitinės teorijos požiūrį į atskirą individą konkrečiai.
 3. suvokti, kokie prioritetai yra iškeliami psichoanalizėje, į ką yra akcentuojamas ypatingas dėmesys.
 4. apžvelgti, kuo aktuali psichoanalitinė teorija nūdienai, kuo ji svarbi šiandien pasaulio kultūrai apskritai.

Hipotezė:

Kultūra – individą sąlygojanti, įnorminanti, suvaržanti, įvairius imperatyvus prieš laisvą žmogaus apsisprendimą taikanti, represyvinė sistema.

 Dar I.Kantas sudėtingiausiomis proto konstrukcijomis įrodinėjo, kad „grynoji ontologija“ yra neįmanoma, t.y. nėra būties be žmogiškos raiškos, būtis yra nepasiekiama teoriniam protui, jis sukasi savo paties sukurtose formose. Tik praktinėse formose, t.y. veikdamas žmogus apčiuopia pasaulio ir savo gyvenimo būtiškąjį tikrumą. Todėl psichoanalitinė teorija – visai priimtinas kelias į žmogaus, o tuo pačiu ir kultūros, sampratą. Joje neišvengiamai išryškėja konfliktas tarp to, koks žmogus yra savaime ir koks jis turėtų būti. Žmogaus psichikos intencionalume ryškėja tiltų tiesimas į žmogišką tikrovę, savo būties pagava ir kūrimas.

   Antiracionalizmo banga (A.Schopenhauer, F.Nietzche, S.Kierkegor) paliečia platų kultūros reiškinių spektrą, pajudina kertinius žmogaus egzistavimo pagrindus, ir susvyruoja įprasti gėrio, tiesos, grožio, tikėjimo vertinimai. Ir verčia tai daryti liguistai suskilusi žmogaus sąmonė. Šis antiracionalistinis postūmis ir buvo kaip pamatas psichoanalitinei teorijai, psichoanalizei. Psichoanalitinė tradicija ieško atsakymų, kodėl ir kokiam tikslui žmogus vienaip ar kitaip jaučiasi bei elgiasi. Ji žmogų paakina nepaliaujamai į save gilintis, vadinasi, nuolat klausti ir mąstyti, ir tokiu būdu atskleisti savo elgsenos ir gyvenimo prasmę. Ši tradicija pirmiausia siekia išsiaiškinti nesąmoningas emocinių potyrių, tarpusavio sąveikos, minčių, kalbėjimo, veiksmų ir regimų vaizdinių(pavyzdžiui, sapnų, riktų, fantazijų, kliedesių, meno kūrinių) reikšmes. Taipogi kaip iš psichoanalitinio požiūrio egzistuoja visuomeniniai fenomenai(pavyzdžiui, kolektyvinis vertybių supratimas, visuomeninės srovės, laiko dvasia); t.y. psichoanalitinė teorija yra ir kultūros teorija, arba tiksliau kultūros kritika.

         Mes visi gyvename postfroidiniame pasaulyje. Psichoanalitinė tikrovės samprata neabejotinai sujaudino pasaulio visuomenę ir privertė atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kurie anksčiau buvo apeinami.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14073 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • I. ĮŽANGA3
 • II. PASĄMONĖS TERMINO SAMPRATA5
 • III. S. FREUD – EROS IR TANATOS – PASKUTINIO ŠIMTMEČIO AKTUALIJA6
 • 1. „Id“, „Ego“ ir „Superego“7
 • 2. Individas ir kultūra8
 • 3. Libido sąvoka9
 • 4. Eros ir tanatos10
 • 5. Edipo kompleksas10
 • IV. S. DALI. FROIDIZMAS IR SIURREALIZMAS13
 • V. C.G. JUNG – KOLEKTYVINĖ PASĄMONĖ – ARCHETIPŲ VISUMA16
 • 1. Archetipai – „persona“, „šešėlis“, „animus“ ir „anima“17
 • 2. C.G. Jung‘o meninės kūrybos samprata21
 • VI. NEOFROIDIZMAS23
 • 1. A. Adler‘is23
 • 2. K. Bernė24
 • 3. E. Fromm‘as25
 • 4. H. Sullivan, K. Horney26
 • VII. J. LACAN IR „STRUKTŪRALISTINĖ PSICHOANALIZĖ“27
 • VIII. KŪRYBA PSICHOANALITIKŲ AKIMIS30
 • IX. PSICHOANALIZĖ IR ŠIZOANALIZĖ. G.DELEUZE IR F.GUATTARI33
 • X. IŠVADOS38
 • XI. LITERATŪROS SĄRAŠAS41

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Agrarinė kultūra
Rašinys Agrarinė kultūra

Dabar agrarinis pasaulis, agrarinė kultūra, atrodo, lyg ir nyksta, išgyvena savo saulėlydį. Visiškai nežinia, ką [...]

Lietuvos gyventojai ir kultūra XIV – XV amžiuje
Referatas Lietuvos gyventojai ir kultūra XIV – XV amžiuje

Senoji Lietuva sukūrė savo galingą valstybę, tačiau, nesudariusi savo rašto [...]

Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra
Referatas Martynas Mažvydas ir muzikinė kultūra

Su Reformacija prasidėjo naujas laikotarpis bažnytinės poezijos istorijoje: giedojimas tapo pagrindine bendruomenės dalyvavimo liturgijoje forma [...]

Politikos ir populiariosios kultūros konvergencija mediatizuotose visuomenėse: atvejų studija
Diplominis darbas Politikos ir populiariosios kultūros konvergencija mediatizuotose visuomenėse: atvejų studija

Temos aktualumas. Šiais laikais tradicinės politikos samprata iš esmės keičiasi. Mažėja politinių partijų reikšmė, nyksta [...]

Kalba ir jos kultūra: analizė
Referatas Kalba ir jos kultūra: analizė

Pasak Vytauto Dumbliausko, sociolingvistiką ir kalbos kultūrą sieją bendra kalbos (ir kalbėjimo aktų) ypatybė – [...]

Materializmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija
Rašinys Materializmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija

Rašyti apie bet kurią ugdymo filosofinę koncepciją būtų sudėtinga, jeigu rašantysis su ja neturėtų jokio [...]

Ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą?
Rašinys Ką universiteto idėja reiškė anksčiau ir ką ji reiškia šiandien? Kaip universiteto samprata lemia kultūrą, kultūringumą?

Šiandien išgirdus žodį universitetas turbūt daugeliui pirmosios asociacijos kyla su Aukštojo mokslo diplomu ar geru [...]

Bizantijos valstybės kultūra
Prezentacija Bizantijos valstybės kultūra

Įvadas Konstantinopolis Žemėlapis Architektūra. Architektūros periodizavimas Ankstyvoji architektūra Bazilika Šv.Sofijos.Fenomenas Statybinės medžiagos Puošyba Bizantijos menas. Mozaika Ikonografija. Pradžia Bizantijos šedevrai Išvados Naudota literatūra [...]

Humanizmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija
Rašinys Humanizmas – man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija

Humanizmas – tai žodis, kilęs iš lotyniško humanum, kuris reiškia – tai, kas žmogiška. Plačiaja [...]

 Globali masinė kultūra — iššūkis nacionalinėms vertybėms?
Rašinys Globali masinė kultūra — iššūkis nacionalinėms vertybėms?

Globalizacijos procesas griaudamas sienas tarp valstybių suteikė palankias galimybes masinės kultūros įsigalėjimui. Yra manoma, jog [...]

Ką jūs manote apie savanorius – apie besiplečiančią dovanojimo kultūrą, ypač vartojimo kultūros kontekste?
Rašinys Ką jūs manote apie savanorius – apie besiplečiančią dovanojimo kultūrą, ypač vartojimo kultūros kontekste?

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris be jokio piniginio atlygio dirba visuomenei naudingą [...]

Islamo religijos kultūra: tradicija ir dabartis
Referatas Islamo religijos kultūra: tradicija ir dabartis

Nuo neatmetamų laikų, žmonės siekė kažko aukštesnio, tyresnio, nežemiško. Todėl pradėjo tikėti į gamtą, susikurtas [...]

Bendravimo kultūra: nacionaliniai skirtumai ir barjerai
Referatas Bendravimo kultūra: nacionaliniai skirtumai ir barjerai

Bendravimas yra sąveika tarp žmonių, kai apsikeičiama mintimis, emocijomis, susipažįstama ir pasiekiama socialinio bendrumo. Be [...]

Dvaro kultūra lietuvių literatūroje
Rašinys Dvaro kultūra lietuvių literatūroje

Dvaras nuo senų laikų buvo vaizduojamas ne tik kaip statinys, bet ir kaip kultūros židinys.

Pragmatizmas - man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija
Rašinys Pragmatizmas - man artimiausia ugdymo filosofinė koncepcija

 Kodėl man artimiausia pragmatizmo koncepcija? Nes tai didinga filosofinė kryptis, kuri atnešė dideles permainas ugdymo [...]