Taikomieji mokslai / Inžinerija

Gamybos proceso tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Dvidešimt pirmajame amžiuje mes susiduriame su nuolatiniais pokyčiais pramonės įmonių valdymo srityje. Visuomeninės santvarkos kaita, vertybių skalės svyravimai, ekonomikos globalizacija verčia kitaip pažvelgti į gamybos procesus, kitaip juos vertinti.


Vis didėjant konkurencingumo lygiui, siekiant išlikti esamoje padėtyje ar siekinat tobulėti, pramonės įmonės turi maksimaliai išnaudoti turimas galimybes, taupiai naudoti išteklius, ieškoti optimaliausių sprendimų, stengtis sumažinti rizikos laipsnį.


Esminė pramonės įmonių veiklos raidos bei darbo našumo kilimo salyga – gamybos proceso tobulinimas. Ši sąlyga yra ypač reikšminga vykstant intensyviems rinkų globalizacijos bei ekonomikos internacionalizacijos procesams: gamybos proceso tobulinimas leidžia spręsti daugelį konkurencingumo didinimo problemų ir garantuoja visapusišką gamybinės veiklos modernizavimą.


Problematika.


Pagrindinė problema, sprendžiama baigiamajame darbe yra nepakankamas tobulėjimo galimybių panaudojimas gamybos procese, kurio rezultatas - tai mažesnis pelnas, silpnesnis konkurencingumas bei didesnis turimų resursų išnaudojimas.


Temos aktualumas.


Savarankiškai rinkos sąlygomis veikianti gamybinė įmonė yra pagrindinė nepriklausomos Lietuvos ekonomikos grandis. Dirbant rinkos ekonomikos sąlygomis, plečiasi ne tik įmonės juridinių bei organizacinių formų įvairovė, padidėja jų veiklos savarankiškumas, atsakomybė už veiklos rezultatus, bet ir plečiasi svarbiausias įmonės veiklos įvertinimo kriterijus – efektyvumas. Bėgant laikui, kiekviena organizacija, nepriklausomai nuo jos tipo, vis daugiau dėmesio skiria darbo efektyvumui ir našumui.


Mokslinei techninei disciplinai žengiant į priekį įmonės gamybiniai procesai turi būti ypač mobilūs ir prisitaikantys prie vis besikeičiančių mokslinės techninės pažangos reikalavimų. Įmonės nuolat diegia vis naujas konstrukcijas, gaminius, technologijas, tačiau visa tai reikalauja gamybinių pokyčių. Taigi, bėgant metams ir keičiantis ekonomikos lygiui buvo susikurtos bendros nuostatos, kad gamybos tobulinimo procesas yra būtina siekiant sėkmingos organizacijos veiklos.


Baigiamojo darbo objektas - gamybos procesas įmonėje „Automark“.


Baigiamojo darbo tikslas - išanalizavus ir įvertinus pagrindinius gamybos procesus ir jų problemas įmonėje, pasiūlyti efektyviausią gamybos proceso tobulinimo sprendimą, mažiausiomis sąnaudomis padidinti gamybos našumą ir pelną.


Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:


1. Išanalizuoti gamybos proceso tobulinimo teorinius aspektus.


2. Išalizuoti nagrinėjamos įmonės veiklą, esamą gamybos sistemą ir rasti pagrindines gamybos problemas.


3. Pasiūlyti efektyviausius problemų sprendimo būdus.


4. Parengti gamybos proceso tobulinimo priemonių planą.


Tyrimo metodai:


1. Mokslinės literatūros studijos ir analizė.


2. Duomenų, gautų stebėjimų ir eksperimentų metu, analizė.


2.1. Įmonės UAB „Automark“ veiklos analizė.


2.2. Gaminamų produktų analizė.


2.3. Gamybos proceso analizė.


3. Pokalbiai ir anketinė apklausa.


Pirmoje dalyje analizuojami Lietuvos ir užsienio autorių literatūros šaltiniai, kuriuose aprašoma gamyba, gamybos procesas ir jo principai, gamybos tobulinimo ypatumai, galimybės, privalumai ir trūkumai. Šioje dalyje pateikta kritinė nagrinėjamų klausimų apžvalga, t.y. išanalizuoti įvairūs jų sprendimai, ir argumentuotai atrinkti geriausi.


Antroje dalyje atlikta įmonės „Automark“ veiklos analizė, kurios metu nustatytos priežastys, sukeliančios nepatogumų gamybos procese. Tyrimo metu naudojamos įvairios analizės priemonės, padedančios susidaryti aiškesnį atliekamos analizės rezultatų vaizdą.


Trečioje dalyje pateikiami rezultatai, kurie atspindi įmonės būseną pasinaudojus pateiktais pasiūlymais ir įdiegus rekomenduojamas gamybos proceso tobulinimo priemones.


Remiantis teorine ir atliktų tyrimų medžiaga pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kuriais tūrėtų būti naudojamasi siekiant patobulinti gamybos procesą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
22168 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS12
 • 1. GAMYBOS PROCESO TOBULINIMO TEORINIŲ ASPEKTŲ ANALIZĖ14
 • 1.1. Gamybos proceso samprata14
 • 1.2. Gamybos procesų rūšys16
 • 1.3. Gamybos proceso organizavimas17
 • 1.4. Gamybos tobulinimo principų analizė18
 • 1.5. Šiuolaikinės gamybos valdymo pagrindai18
 • 1.6. Gamybos strategijos planavimas20
 • 1.7. Gamybos proceso tobulinimo būdai21
 • 1.7.1. Bostono universiteto konsultacinės grupės matrica21
 • 1.7.2. Pareto 80/20 analizė24
 • 1.7.3. Vertės srauto diagrama25
 • 1.7.4. Spageti diagrama26
 • 2. UAB „XXX“ GAMYBOS PROCESO EMPIRINIAI TYRIMAI27
 • 2.1. Tyrimų metodika27
 • 2.2. Įmonės UAB „xxx“ veiklos analizė28
 • 2.3. Gaminamų produktų analizė32
 • 2.3.1. Bostono universiteto konsultacinės grupės matrica32
 • 2.3.2. Pareto 80/20 analizė34
 • 2.4. Gamybos proceso analizė36
 • 2.4.1. Esamos vertės srauto diagrama36
 • 2.4.2. Esamos vertės srauto diagramos analizė39
 • 2.4.3. Spageti diagramos ir jų analizės41
 • 2.5. Įmonės darbuotojų apklausa45
 • 2.5.1. Tyrimo instrumentarijus ir vykdymas46
 • 2.5.2. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimas46
 • 2.5.3. Tyrimo rezultatų bendrinė analizė48
 • 2.5.4. Koreliacinė – regresinė analizė49
 • 3. PRIEMONĖS GAMYBOS PROCESUI TOBULINTI50
 • 3.1. Gamybos proceso tobulinimas50
 • 3.2. Ilgos automobilio išrinkimo ir surinkimo operacijos trukmės problemos sprendimas51
 • 3.2.1. Darbo vietų įrengimo tobulinimas51
 • 3.2.2. Darbo vietų priežiūros principų diegimas53
 • 3.2.3. Darbuotojų organizavimo modelis54
 • 3.2.4. Ateities Spageti diagramos56
 • 3.3. Tekinimo ir šlifavimo operacijos patobulinimai59
 • 3.4. Gamybos proceso tobulinimo planas62
 • 3.5. Ekonominio efektyvumo įvertinimas65
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI67
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS70
 • PRIEDAI72

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Štampavimo procesas. Štampo gamyba
Diplominis darbas Štampavimo procesas. Štampo gamyba

Technologinis procesas, kai detalės arba jų ruošiniai gaminami plastiškai deformuojant šaltus arba karštus metalus vadinamas [...]

Gamybos proceso ir remonto praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Gamybos proceso ir remonto praktikos ataskaita

Įvadas Mokomoji šaltkalvystės praktika supažindina su įvairiausiais metalo apdirbimo darbais, saugaus darbo taisyklėmis bei darbo priemonėmis [...]

Gamybos proceso ir remonto praktikos ataskaita: litavimas
Praktikos ataskaita Gamybos proceso ir remonto praktikos ataskaita: litavimas

Mokomoji šaltkalvystės praktika supažindina su įvairiausiais metalo apdirbimo darbais, saugaus darbo taisyklėmis bei darbo priemonėmis [...]

Gamybos procesų inžinerija
Referatas Gamybos procesų inžinerija

1.   Įvadas   1.1   Kontekstas Šioje ataskaitoje aptarta naujos įmonė veikla. Pagrindinė įmonės veikla: profilių gamyba. Ataskaitoje aptarti [...]

Gamybos procesų analizė
Kursinis darbas Gamybos procesų analizė

1.   Įvadas 1.1  Santrauka Pasirinktas gaminys yra medinė pakaba, skirta viršutiniams lauko drabužiams kabinti. Ataskaitoje detalizuoti pakabą [...]

Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”
Diplominis darbas Gamybos proceso analizė UAB “Tandemus”

Pasaulio rinkose mediena gerokai brango. Lietuvoje medienos apdirbimo pramonės šaka toliau vystosi ir auga. Pagrindinis būdas [...]

Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”
Diplominis darbas Sumaniosios tekstilės interjero elementų gamybos technologijos UAB „Pico Line”

Terminas tekstilė tampa vis reikšmingesnis, jis gretinamas su naujosiomis technologijomis, kurios po mažu užkariauja rinką.

Gamybos organizavimas ir planavimas
Kursinis darbas Gamybos organizavimas ir planavimas

Kiekvienos įmonės [...]

Svarbiausi technologiniai procesai silicio saulės elementams gaminti
Kursinis darbas Svarbiausi technologiniai procesai silicio saulės elementams gaminti

Saulės elementai verčiantys šviesos energiją į elektros energiją yra [...]

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“
Diplominis darbas Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Per paskutiniuosius metus daugelio šalių prekybos organizavime ir valdyme įvyko ryškūs pokyčiai. Įvairios įmonės ir [...]

Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas
Referatas Mokesčių administravimo procedūrų tobulinimas

Įvadas   Mokesčių administravimas – mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių [...]

Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas
Kursinis darbas Verslo įmonės strateginio valdymo procesas ir jo tobulinimas

Temos aktualumas. Nuolat kintančioje aplinkoje bei nuožmioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviau veikti, jeigu jos [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" sandėliavimo procesų tobulinimas

Darbo aktualumas – pasirinkta tema yra labai aktuali šiuolaikinei įmonei. Tinkami sandėlių valdymo metodai padeda [...]

Moteriško švarko su pamušalu gamyba
Kursinis darbas Moteriško švarko su pamušalu gamyba

   Pastaruoju metu, esant dideliai konkurencijai, kai Lietuvos rinkoje vyrauja užsienio šalių firmų drabužiai, mūsų [...]

Kiaulienos gamyba prekinėse fermose
Referatas Kiaulienos gamyba prekinėse fermose

Kiaulininkystė  –  viena  iš  prioritetinių  šakų  Lietuvos  žemės  ūkyje.  Šios  šakos  vystymui palankios gamtinės sąlygos [...]