Ekonomika ir verslas / Vadyba

Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti kiek užsitęs krizė ir kokie bus jos padariniai, tačiau versle visuomet vyksta tam tikri pokyčiai, o šie pokyčiai dar yra susiję ir įmonės veiklos rezultatais. Kad įmonė pasiektų norimą efektą, pirmiausia turi būti motyvuojami tą veiklą vykdantys darbuotojai, kad jie neprarastų noro dirbti, visuomet jaustųsi reikalingi organizacijai, būtų tos organizacijos dalimi. Sunkmečiu motyvuoti darbuotojus yra sudėtinga, tačiau tam yra begalės kitų motyvavimo priemonių, juolab, kad darbo užmokestis darosi ne pagrindiniu prioritetu.
Šiame darbe buvo išsikeltas tikslas nustatyti motyvavimo sistemos metodus ir galimybes AB „Lesto“. Išsikeltiems uždaviniams atsakyti išanalizuota mokslinė literatūra susijusi su darbuotojų poreikiais, jų motyvavimo būtinumu. Analizei atlikti įmonėje sudaryta anketinė apklausa, apklausta 32 AB „Lesto“ Anykščių skyriaus ir 28 Molėtų skyriaus darbuotojai. Anketų pagalba išsiaiškinta, kad darbo užmokestis kintantis priklausomai nuo darbo rezultatų, vis dar išlieka kaip pagrindinė motyvavimo priemonė. Tačiau darbuotojai ne mažiau skiria dėmesio savęs realizacijai, psichologiniam klimatui bei netradicinėms motyvavimo priemonėms.
Buvo suorganizuotas interviu su Anykščių skyriaus vadovu, kuris padėjo atskleisti vadovo požiūrį į darbuotojų motyvavimą bei sužinoti, kokiomis priemonėmis motyvuojami ir galėtų būti motyvuojami įstaigos darbuotojai.
Interpretuojant gautus duomenis pateiktos išvados ir rekomendacijos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12989 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Motyvacijos samprata ir reikšmė.8
 • 1.2. Pagrindinės motyvacijos teorijos ir modeliai10
 • 1.2.1. Poreikių teorija13
 • 1.2.2. Procesinės teorijos17
 • 1.2.3. Gyvenimo organizacijoje kokybės teorija19
 • 1.2.4. Galimybių įvertinimo teorija20
 • 2. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO METODAI IR TAIKYMO GALIMYBĖS
 • ŠIUOLAIKINĖJE ORGANIZACIJOJE24
 • 2.1. Darbuotojų pažinimo ir motyvavimo sistemų įvairovė24
 • 2.1.1. Organizacija kaip motyvas joje dirbantiems darbuotojams25
 • 2.1.2. Nematerialūs motyvai26
 • 2.1.3. Materialūs motyvai28
 • 3. NETRADICINIAI MOTYVAVIMO BŪDAI30
 • 4. AB „LESTO" PERSONALO MOTYVAVIMO SISTEMOS IR TOBULINIMO
 • GALIMYBIŲ TYRIMAS31
 • 4.1. Įmonės charakteristika31
 • 4.2. Tyrimo pagrindimas32
 • 4.3. Tyrimo duomenų analizė33
 • 4.4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas50
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI52
 • PRIEDAI54
 • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB
Diplominis darbas UAB "X" motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų [...]

Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje
Referatas Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje

Šiuo laiku darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas yra ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema
Referatas VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema

Darbo užmokestis tradiciškai laikomas pagrindine darbuotojų motyvavimo priemone, nors išsivysčiusiose šalyse materialiniai stimulai palaipsniui praranda [...]

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos [...]

Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“
Referatas Personalo motyvavimo sistema įmonėje „X“

Darbo objektas – įmonės „X“ darbuotojų motyvacija. Darbo tikslas – atlikti įmonės „X“ darbuotojų motyvacijos tyrimą [...]

Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai
Kursinis darbas Organizacijos personalo motyvavimo priemonės ir būdai

Temos aktualumas. Organizacijos užduotis pasiekti užsibrėžtų tikslų, tam kad tai būtų padaryta reikalingi tam tikslui [...]

Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose
Diplominis darbas Personalo atrankos kriterijai ir jų taikymas organizacijose

Temos aktualumas ir jos sprendimo būtinumas. Šiuolaikinėje organizacijoje, tiek privačioje, tiek valstybinėje, su nuolat didėjančiais [...]

Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės
Referatas Pensijų sistema Lietuvoje, Estijoje, Vokietijoje ir Jav: struktūra, problemos ir galimybės

Daugelis šalių, ypač ekonomiškai stiprios ir išsivysčiusios, susiduria su tautos senėjimo problema. Nors šiuo metu [...]

Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės
Referatas Lietuvos finansų sistema: dabartinė būklė ir plėtros galimybės

Finansų sistema – institucinė sistema ir tarpinė grandis, per kurią namų ūkiai, įmonės ir vyriausybės gauna finansavimą savo veiklai [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB
Kursinis darbas Kainodara ir jos tobulinimo galimybės prekybos įmonėje UAB "X"

Temos aktualumas. Šiuo metu pasaulinėje rinkoje veikia begalė įvairių prekybinių organizacijų, tarp kurių jaučiama itin [...]

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]