Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

68 psl. / 68 žod.

Ištrauka

Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas ir saviraiškos poreikio realizavimas meninėje projektinėje veikloje. Trečioje dalyje analizuojama Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro meninė projektinė veikla. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami ir pristatomi paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymo meninėje projektinėje veikloje tyrimo rezultatai.
Baigiamojo darbo objektas - paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymas meninėje projektinėje veikloje. Darbo tikslas - išanalizuoti paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje. Darbo uždaviniai: 1. Apžvelgti meninę projektinę veiklą teoriniu aspektu. 2. Išanalizuoti paauglių socialinio ugdymo ir saviraiškos poreikio realizavimo galimybes meninėje projektinėje veikloje. 3. Atlikti Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro meninės projektinės veiklos analizę.4. Ištirti paauglių lankančių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje.
Tyrimo charakteristika: Tyrimas buvo atliktas Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre. Tyrimo metodu buvo pasirinkta anketinė apklausa raštu, kurios tikslas – ištirti paauglių,lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą ugdymą meninėje projektinėje veikloje. Tyrimas buvo atliktas 2011 m. kovo - balandžio mėn. Tiriamaisiais pasirinkti paaugliai, lankantys Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Tyrime dalyvavo 29 paaugliai.
Pagrindinė išvada: Ištyrus paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje, paaiškėjo, kad: šių projektų metu paaugliai išmoko dirbti komandoje, sužinojo, kaip organizuoti įvairius renginius sau ir savo draugams, suprato, kaip ugdyti tarpusavio pagalbos, žmoniškumo jausmus, išmoko laisviau bendrauti; pedagogams būtina dirbti su rizikos grupės paaugliais, motyvuoti juos į centro veiklą įtraukti daugiau savo draugų, bendraamžių; siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina nuolat tirti paauglių poreikius ir jų nuomonę tam, kad ateityje centras organizuotų tokius projektinės veiklos užsiėmimus; socialinis pedagogas, organizuodamas meninę projektinę veiklą, kuria paaugliams saugią ir jaukią aplinką kūrybai, rūpinasi jų laisvalaikio užimtumu.

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS8
 • 1. MENINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS TEORINIS
 • PAGRINDIMAS11
 • 1.1. Meninės projektinės veiklos taikymo pobūdis12
 • 1.2. Meninės projektinės veiklos vaidmuo visapusiškos asmenybės ugdyme16
 • 2. PAAUGLIŲ SOCIALINIS UGDYMAS IR SAVIRAIŠKOS
 • POREIKIO REALIZAVIMAS MENINĖJE PROJEKTINĖJE VEIKLOJE21
 • 2.1. Paauglių socialinių įgūdžių ugdymas meninėje projektinėje veikloje21
 • 2.2. Socialinio pedagogo veikla, organizuojant meninius socialinius projektus
 • paauglių užimtumui ir ugdymui24
 • 2.3. Socialinio pedagogo vaidmuo paauglių socialinių normų įsisavinime28
 • 3. ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO MENINĖS
 • PROJEKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ32
 • 3.1. Centro bendroji charakteristika32
 • 3.2. Meninės veiklos organizavimas ir taikymas33
 • 3.3. Socialinio pedagogo veiklos ypatumai centre, organizuojant meninę projektinę veiklą36
 • 4. PAAUGLIŲ, LANKANČIŲ ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO
 • CENTRĄ UGDYMO MENINĖJE PROJEKTINĖJE VEIKLOJE TYRIMAS41
 • 4.1. Tyrimo charakteristika41
 • 4.2. Tyrimo duomenų analizė43
 • 4.3. Tyrimo duomenų apibendrinimas57
 • IŠVADOS59
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI61
 • PRIEDAI
 • 1priedas. Anketa „Paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą ugdymo meninėje projektinėje veikloje tyrimas“64
 • PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Respondentų amžius pasisikirstymas43
 • 2 pav. Vaikų ir jaunimo centro lankymo dažnumas pasiskirstymas44
 • 3 pav. Paauglių dalyvavimas meniniuose projektiniuose renginiuose pasiskirstymas45
 • 4 pav. Paauglių dalyvavimas rengiamose stovyklose pasiskirstymas46
 • 5 pav. Respondentų dalyvavimo meniniuose renginiuose dažnumas pasiskirstymas47
 • 6 pav. Savirealizacija įvairiose meninės projektinės veiklos srityse pasiskirstymas49
 • 7 pav. Respondentų nuomonė apie galimybę tobulėti pasiskirstymas51
 • 8 pav. Sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria paaugliai pasiskirstymas52
 • 9 pav. Meninės projektinės veiklos vaidmuo, sprendžiant paauglių problemas pasiskirstymas52
 • 10 pav. Socialinio pedagogo pagalba, sprendžiant socialines problemas pasiskirstymas 53 11 pav. Respondnetų kreipimasis į socialinį pedagogą, atsiradus problemoms pasiskirstymas54
 • 12 pav. Pasitikėjimas socialiniu pedagogu pasiskirstymas55
 • 13 pav. Paauglių prisidėjimas prie meninės projektinės veiklos organizavimo pasiskirstymas56
 • 14 pav. Paauglių laisvalaikio užimtumo poreikių patenkinimas meninėje projektinėje veikloje pasiskirstymas57

Reziumė

Autorius
andželo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Rgs 25, 2012
Apimtis
68 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

4 metų vaiko veiklos grupėje analizė

Pedagogika Referatas svetlana
Darbo aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis vaiką daro jautrų, lengvai pažeidžiamą. Kaip tik...

Verslo planas - specializuotų vaikų dienos centras

Pedagogika Verslo planas 2014 m. rugilyte123
Siekiant pagerinti Kauno mieste gyvenančių vaikų užimtumo lygį bei suteikti palankesnes sąlygas tėveliams norintiems, kad jų vaikai laisvalaikį leistų turiningai, įdomiai bei su...