Socialiniai mokslai / Pedagogika

Meninės projektinės veiklos organizavimas paaugliams lankantiems vaikų užimtumo centrą

0 atsiliepimų
Autorius:
Pirmoje darbo dalyje apžvelgiama meninė projektinė veikla teoriniu aspektu. Antrojoje dalyje išanalizuotas paauglių socialinis ugdymas ir saviraiškos poreikio realizavimas meninėje projektinėje veikloje. Trečioje dalyje analizuojama Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro meninė projektinė veikla. Ketvirtoje dalyje nagrinėjami ir pristatomi paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymo meninėje projektinėje veikloje tyrimo rezultatai.
Baigiamojo darbo objektas - paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymas meninėje projektinėje veikloje. Darbo tikslas - išanalizuoti paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje. Darbo uždaviniai: 1. Apžvelgti meninę projektinę veiklą teoriniu aspektu. 2. Išanalizuoti paauglių socialinio ugdymo ir saviraiškos poreikio realizavimo galimybes meninėje projektinėje veikloje. 3. Atlikti Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro meninės projektinės veiklos analizę.4. Ištirti paauglių lankančių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje.
Tyrimo charakteristika: Tyrimas buvo atliktas Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre. Tyrimo metodu buvo pasirinkta anketinė apklausa raštu, kurios tikslas – ištirti paauglių,lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą ugdymą meninėje projektinėje veikloje. Tyrimas buvo atliktas 2011 m. kovo - balandžio mėn. Tiriamaisiais pasirinkti paaugliai, lankantys Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Tyrime dalyvavo 29 paaugliai.
Pagrindinė išvada: Ištyrus paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą, ugdymą meninėje projektinėje veikloje, paaiškėjo, kad: šių projektų metu paaugliai išmoko dirbti komandoje, sužinojo, kaip organizuoti įvairius renginius sau ir savo draugams, suprato, kaip ugdyti tarpusavio pagalbos, žmoniškumo jausmus, išmoko laisviau bendrauti; pedagogams būtina dirbti su rizikos grupės paaugliais, motyvuoti juos į centro veiklą įtraukti daugiau savo draugų, bendraamžių; siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, būtina nuolat tirti paauglių poreikius ir jų nuomonę tam, kad ateityje centras organizuotų tokius projektinės veiklos užsiėmimus; socialinis pedagogas, organizuodamas meninę projektinę veiklą, kuria paaugliams saugią ir jaukią aplinką kūrybai, rūpinasi jų laisvalaikio užimtumu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
68 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS8
 • 1. MENINĖS PROJEKTINĖS VEIKLOS TEORINIS
 • PAGRINDIMAS11
 • 1.1. Meninės projektinės veiklos taikymo pobūdis12
 • 1.2. Meninės projektinės veiklos vaidmuo visapusiškos asmenybės ugdyme16
 • 2. PAAUGLIŲ SOCIALINIS UGDYMAS IR SAVIRAIŠKOS
 • POREIKIO REALIZAVIMAS MENINĖJE PROJEKTINĖJE VEIKLOJE21
 • 2.1. Paauglių socialinių įgūdžių ugdymas meninėje projektinėje veikloje21
 • 2.2. Socialinio pedagogo veikla, organizuojant meninius socialinius projektus
 • paauglių užimtumui ir ugdymui24
 • 2.3. Socialinio pedagogo vaidmuo paauglių socialinių normų įsisavinime28
 • 3. ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO MENINĖS
 • PROJEKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ32
 • 3.1. Centro bendroji charakteristika32
 • 3.2. Meninės veiklos organizavimas ir taikymas33
 • 3.3. Socialinio pedagogo veiklos ypatumai centre, organizuojant meninę projektinę veiklą36
 • 4. PAAUGLIŲ, LANKANČIŲ ANYKŠČIŲ VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO
 • CENTRĄ UGDYMO MENINĖJE PROJEKTINĖJE VEIKLOJE TYRIMAS41
 • 4.1. Tyrimo charakteristika41
 • 4.2. Tyrimo duomenų analizė43
 • 4.3. Tyrimo duomenų apibendrinimas57
 • IŠVADOS59
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI61
 • PRIEDAI
 • 1priedas. Anketa „Paauglių, lankančių Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą ugdymo meninėje projektinėje veikloje tyrimas“64
 • PAVEIKSLĖLIŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Respondentų amžius pasisikirstymas43
 • 2 pav. Vaikų ir jaunimo centro lankymo dažnumas pasiskirstymas44
 • 3 pav. Paauglių dalyvavimas meniniuose projektiniuose renginiuose pasiskirstymas45
 • 4 pav. Paauglių dalyvavimas rengiamose stovyklose pasiskirstymas46
 • 5 pav. Respondentų dalyvavimo meniniuose renginiuose dažnumas pasiskirstymas47
 • 6 pav. Savirealizacija įvairiose meninės projektinės veiklos srityse pasiskirstymas49
 • 7 pav. Respondentų nuomonė apie galimybę tobulėti pasiskirstymas51
 • 8 pav. Sunkumai, su kuriais dažniausiai susiduria paaugliai pasiskirstymas52
 • 9 pav. Meninės projektinės veiklos vaidmuo, sprendžiant paauglių problemas pasiskirstymas52
 • 10 pav. Socialinio pedagogo pagalba, sprendžiant socialines problemas pasiskirstymas 53 11 pav. Respondnetų kreipimasis į socialinį pedagogą, atsiradus problemoms pasiskirstymas54
 • 12 pav. Pasitikėjimas socialiniu pedagogu pasiskirstymas55
 • 13 pav. Paauglių prisidėjimas prie meninės projektinės veiklos organizavimo pasiskirstymas56
 • 14 pav. Paauglių laisvalaikio užimtumo poreikių patenkinimas meninėje projektinėje veikloje pasiskirstymas57

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“
Referatas Projektas „13-18 metų paauglių įtraukimas į meninę veiklą dienos centre“

Daugelis paauglių, priklausančių rizikos grupės šeimoms, savo laisvalaikį leidžia gatvėje, užsiimdami asocialia veikla (duomenys buvo [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems psichikos sveikatos centrą
Diplominis darbas Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems psichikos sveikatos centrą

Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą klientams, lankantiems Anykščių rajono psichikos [...]

Kelionių organizatoriaus
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus "N" steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad be tarptautinės konkurencijos, Europos turizmo pramonė turi prisitaikyti prie besikeičiančios [...]

Kelionių organizatoriaus „N“ steigimo ir veiklos organizavimo projektas
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus „N“ steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Daugelyje pasaulio šalių turizmas yra pripažįstamas, kaip prioritetinė, viena iš perspektyviausių ūkio šakų. Remiantis WTO [...]

Kelionių organizatoriaus steigimo ir veiklos organizavimo projektas
Kursinis darbas Kelionių organizatoriaus steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Per pastaruosius šešis dešimtmečius turizmo sfera visakeriopai plėtėsi tapdama vienu didžiausiu ir sparčiausiai augančiu ekonomikos [...]

Kelionių organizatoriaus
Verslo planas Kelionių organizatoriaus "Alfa Travel" steigimo ir veiklos organizavimo projektas

Per pastaruosius šešis dešimtmečius turizmo sfera visakeriopai plėtėsi tapdama vienu didžiausiu ir sparčiausiai augančiu ekonomikos [...]