Slauga pragulų priežiūros metu

69 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Darbo tema: „Slauga pragulų priežiūros metu“.

Temos aktualumas: Nuolatos didėjant pagyvenusių žmonių skaičiui, kuris yra pagrindinė rizikos grupė, pragulų skaičius nuolat auga, tuo pragulų problematika tampa vis aktualesnė. Pacientams, kurie yra prikaustyti prie lovos daugiau negu savaitę, sergamumas išauga net iki 18%. Pragulos yra sudėtinga klinikinė problema, kuri išlieka aktuali, nepaisant medikų pastangų ją tirti ir spręsti. Yra teigiama, kad kol kas pati geriausia priemonė, siekiant užkirsti kelią pragulų atsiradimui, neleisti joms susidaryti. Ilgalaikiai pragulų tyrimai rodo, jog pragulų gydymas ne tik ekonominiu požiūriu svarus faktorius, tačiau ir ypatingai svarus antropogeninis veiksnys.

Tyrimo tikslas- išsiaiškinti kokius slaugos aspektus naudoja slaugytojos pragulų priežiūrai ir profilaktikai.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti slaugos veiksmus, atliekant pragulų priežiūrą.

 2. Palyginti VšĮ Vilkpėdės ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų slaugytojų taikomus slaugos veiksmus.

Tyrimo objektas- slaugytojų taikomi slaugos aspektai pragulų priežiūros metu. Tyrimas atliktas 2014 metų spalio 6 – lapkričio 28 dienomis VšĮ Vilkpėdės ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Atlikta 50 slaugytojų anoniminė anketinė apklausa. Duomenys įvertinti ir pateikti Microsoft Office Excel 2007 ir Microsoft Office Word 2007 programomis.

Pagrindiniai tyrimo rezultatai: visi tyrimo dalyviai savo darbe susiduria su pragulomis, jomis rūpinantis taiko slaugos priemones. Taip pat tyrimo dalyviai nurodė ir naujų pragulų priežiūros metodų, kuriuos naudoja savo darbe.

Tiriamojo darbo išvados:

Išanalizavus anketas paaiškėjo, kad visi tyrimo dalyviai moka prižiūrėti pragulas. Slaugytojos nurodė naujų pragulų priežiūros metodų. Abiejų ligoninių tyrimo dalyvės savo darbe prižiūri pacientų odą, naudoja slaugos priemones, skirtas pragulų profilaktikai. Taip pat visos slaugytojos moko pacientus ir jų artimuosius kaip tinkamai rūpintis pragulų priežiūra.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • SVARBIAUSIŲ SĄVOKŲ ŽODYNĖLIS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS7
 • 1. ĮVADAS9
 • 2. LITERATŪROS APŽVALGA10
 • 2.1. Pragulų epidemiologija10
 • 2.2. Pragulų etiopatogenezė12
 • 2.3. Pragulų komplikacijos14
 • 2.4. Pragulų klasifikacija ir vertinimas14
 • 2.4.1. Paciento tyrimas17
 • 2.5. Pragulų gydymas18
 • 2.5.1. Nemedikamentinis pragulų gydymas19
 • 2.5.2. Chirurginis ir medikamentinis pragulų gydymas20
 • 2.5.3. Pragulų gijimui naudojami tvarsčiai20
 • 2.6. Pragulų profilaktika22
 • 2.6.1. Slauga pragulų priežiūros metu26
 • 3. TYRIMO METODIKA28
 • 3.1. Tiriamųjų imtis28
 • 3.2. Tyrimo metodai ir eiga28
 • 4. TYRIMO REZULTATŲ APIBENDRINIMAS30
 • 5. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI60
 • 5.1. Išvados60
 • 5.2. Pasiūlymai60
 • 6. LITERATŪROS SĄRAŠAS61
 • PRIEDAI63

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 17, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai

Pacientų priežiūra ir slauga sergant Parkinsono liga

Medicina Prezentacija rimantej
Išanalizuoti pacientų priežiūrą ir slaugos namuose ypatumus sergant Parkinsono liga Aprašyti pagrindinius Parkinsono ligos simptomus, gydymą ir profilaktiką; Išanalizuoti ligonių slaugą namuose, kurie...

Slaugytojų kompetencijos raiška paliatyviosiso priežiūros komandoje

Medicina Diplominis darbas 2015 m. wauchiukass
Išsamiai išnagrinėta tema. ApibūdintOS slaugytojų funkcijOs, pareigOs ir kompetencijas; išnagrinėta komandinės veiklos aspektAI paliatyviojoje priežiūroje; Nustatyta slaugytojo, dirbančio paliatyviosios priežiūros komandoje kompetencijos. Tyrimo...