Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

48 psl. / 10378 žod.

Ištrauka

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio, sveikatingumo centrai ir teminiai parkai.

Dabar visuomenėje yra visiškai pripažinta, kad sportas ir turizmas yra susiję ir kartu sudaro ištisą turizmo sektorių. Daugelio šalių sporto ir turizmo profesionalai suvokė didžiulį šio turizmo sektoriaus potencialą ir sėkmingai išnaudoja šią nešinę rinką.

Atitinkami tyrimai rodo, kad sportinis turizmas yra labiausiai išvystytas turizmo sektorius ir generuojantis didžiulius pelnus prekybos elementas, sudarantis 4,5 trilijoną dolerių turizmo pramonė.

Laisvalaikis yra vienas reikšmingiausių asmenybės vystymosi faktorių. Neracionaliai organizuojant laisvalaikį, asmenybė gali pasiduoti įvairioms asocialioms tendencijoms, nutolti nuo kultūros. Viena iš galimybių racionaliai praleisti laisvalaikį gali būti dalyvavimas veikloje, kuri pagrįsta sportiniu turizmu.

Šiuolaikiniai vartotojai, ypač jauni, vis labiau sieja savo poilsį su aktyvia sportine veikla. Daugeliui vartotojų turizmas ir sportas yra neatsiejama laisvalaikio dalis, tačiau iki šiol yra atlikta palyginti nedaug tyrimų, susijusių su šios turizmo rūšies paslaugų vartotojų skatinimu Lietuvoje.  Nuolat kintanti ir dinamiška aplinka bei laisvalaikio mados tendencijų kaita lemia, kad jau atlikti tyrimai praranda savo aktualumą. Siekiant išsiaiškinti dabartinius vartotojų poreikius reikia atlikti naują tyrimą. Atsižvelgiant į svarbų turizmo ir sporto ryšį šiuolaikinėje laisvalaikio paslaugų rinkoje sportinio turizmo paslaugų vartotojų skatinančių veiksnių tyrimas gali būti svarbus įvairioms turizmo organizacijoms.

Kadangi dažniausiai sportinį turizmą renkasi jaunesnio amžiaus vartotojai, šis studentų dalyvavimą skatinančių veiksnių tyrimas renkantis sportinį turizmą padės geriau suprasti tokio laisvalaikio pasirinkimo priežastis ir padės atskleisti galimas vartotojų skatinimo bei produktų ar paslaugų modifikavimo galimybes, atsižvelgiant į vartotojų poreikius.

                      Darbo problema – Nepakankama studentų sportinio turizmo paslaugų pasiūla.

Darbo tikslas – Ištirti Lietuvos studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinančius veiksnius.

Darbo objektasStudentų dalyvavimas sportiniame turizme.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti mokslinę literatūrą sportinio turizmo tema;
 2. Apibrėžti pagrindinius žmogaus elgesį skatinančius veiksnius;
 3. Apibrėžti motyvacijos teorijas;
 4. Nustatyti Lietuvos  studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinančius veiksnius.
 5. Sukurti Lietuvos studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinimo strategiją/skatinantį produktą.

Darbo metodai:

 • Literatūros šaltinių analizė;
 • Stebėjimas.
 • Anketinė apklausa;

Tyrimo hipotezės:

 1.   Dalyvavimas/nedalyvavimas sportiniame turizme lapausiai priklauso nuo studento finansinių galimybių.
 2. Dalyvavimas sportiniame turizme priklauso nuo studento gyvenimo stilio.

Darbo struktūra:

Pirmojoje baigiamojo darbo dalyje teoriniu aspektu analizuojama mokslinė literatūra sportinio turizmo tema. Pasiremiant žymiausių psichologijos mokslo atstovų bei sportinio turizmo teoretikų teiginiais išnagrinėti pagrindiniai dalyvavimo sportiniame turizme motyvai.

Antroje darbo dalyje atliktas kiekybinis tyrimas – apklausa. Viso tyrimo metu buvo apklaustas  402 respondentai.

Trečioje šio darbo dalyje remiantis tyrimo rezultatais ir respondentų poreikiais parengta kelionė – sportinio turizmo stovykla studentams.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. STUDENTŲ DALYVAVIMO SPORTINIAME TURIZME TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.2 Sportinio turizmo samprata ir esmė7
 • 1.2.1 Sportinio turizmo klasifikacija11
 • 1.3 Motyvai, žmogaus elgesį skatinantys veiksniai15
 • 1.4 Motyvacijos teorijos17
 • 1.5 Tyrimo metodologija20
 • 1.6 Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas21
 • 2. LIETUVOS STUDENTŲ DALYVAVIMO SPORTINIAME TURIZME TYRIMAS23
 • 2.1 Tyrimo metodų pagrindimas23
 • 2.2 Respondentų demografiniai duomenys.24
 • 24
 • 2.3 Tyrimo rezultatų interpretavimas26
 • 2.4 Studentų dalyvavimą sportiniame turizme skatinantys/neskatinantys veiksniai.31
 • 2.5 Tyrimo rezultatų apibendrinimas35
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI37
 • 3. STUDENTŲ SPORTINIO TURIZMO STOVYKLOS ORGANIZAVIMO PLANAS39
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA43
 • Literatūros SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
wau741
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 6, 2018
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Turizmas Kursinis darbas 2012 m. matyfa
Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių keliauja, tuo įpareigodami turizmo industrijos dalyvius kurti naujas...

Edukacinio turizmo moksleiviams Molėtų rajone skatinimas

Turizmas Diplominis darbas 2013 m. kildi%u0161i%u016bt%u0117
Temos aktualumas. Edukacinis turizmas yra būdas praturtinti mokymo - ugdymo procesą skatinant moksleivį domėtis kelionėmis, dalyvauti įvairiuose projektuose, taipogi lavinti pojūčius, aktyvumą ir...

Kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje

Turizmas Diplominis darbas 2008 m. rrrrita
Lietuva kasmet sulaukia vis didesnių turistų srautų, kurie atvyksta susipažinti su kultūriniu paveldu, kurie nori pažinti Lietuvos kraštovaizdžius bei papročius, aplankyti įvairius kultūrinės...