Ekonomika ir verslas / Vadyba

Lietuvoje įrankiais prekiaujančių organizacijų klientų e-lojalumo vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasaulinės globalizacijos  bei nuolatinės konkurencijos veiksniai verčia visas organizacijas vykdyti įvairiausias strategijas, kurios padėtų šioms vystytis ir augti. Ne paslaptis, kad organizacija, kuri siekia savo rinkoje išlikti konkurencinga, privalo pritaikyti įvairius būdus, kurie būtų unikalūs ir išskirtų iš kitų konkurentų. Pagaliau  organizacijos suprato, jog jų pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas būtent klientams, kadangi be klientų nei viena organizacija nesugebės konkuruoti ir apskritai išsilaikyti rinkoje. Šios taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog įsiklausymas į kliento poreikius yra vienas iš faktorių ,lemiančių klientų lojalumą. Todėl kiekviena organizacija jau kurį  laiką stengiasi vis labiau sustiprinti savo pozicijas, kurios lemia bendravimą su klientu, kadangi klientai savaime lojaliais tapti negali, nes lojalumas yra santykio su organizacija pasekmė (Bakanauskas, Pilelienė 2009). Tačiau esant tokiai situacijai, kai organizacijos turi nemažą skaičių klientų, yra sunku įsiklausyti bei suprasti kiekvieno iš jų poreikius ir tai yra beveik neįmanoma, todėl verslo atstovai išsiaiškino, kad šios situacijos sprendimas yra sistemos įdiegimas į organizaciją, kurios pagalba būtų galimybė valdyti santykius su klientais.

Daugelį metų pasaulio marketingo atstovai, tokie kaip (Oliver, Dick, Basu, Morgan,  Crutchfield ir kt.)  tyrinėjo klientų lojalumą lemiančius veiksnius, bandydami nustatyti bei įvardinti,  kokiomis sąlygomis klientai yra linkę tapti lojaliais bei kaip lojalumas atsispindi organizacijų galutiniame veiklos rezultate.

Temos aktualumas. Verslo pasauliui tobulėjant, tobulėja ir organizacijų klientai, kurie žino, ko nori, ir žino, ko reikia tikėtis iš pačių organizacijų. Taip pat, vystantis naujausioms technologijoms, daugelis verslo atstovų pastebi, kad savo veiklą yra labai palanku perkelti ar pradėti internetinėje erdvėje, kadangi interneto dėka yra pritraukiama itin daug potencialių klientų į vieną vietą. Ne išimtis yra ir Lietuvos mažmenininkai, kurie vis dažniau akcentuoja ir tapatina savo veiklą su internetinėmis erdvėmis. Verslo atstovai, pradėdami savo verslą internete, žengia į naują rinką, kurioje klientų poreikiai bei lūkesčiai yra visai kiti, lyginant su įprasta mažmenine prekyba. Todėl savo tyrimui pasirinkau internetines organizacijas, kitaip tariant, internetinius mažmenininkus, kurie prekiauja įrankiais internetu su sąlyga nustatyti šių organizacijų klientų lojalumą bei nustatyti veiksnius, kurie paskatintų gausesnį pastarųjų dalyvavimą internetiniuose sandoriuose.

Darbo objektas – klientų lojalumas internetinėje prekyboje.

Darbo tikslas – įvertinti Lietuvoje įrankiais prekiaujančių organizacijų klientų e-lojalumą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teorinius klientų lojalumo internetinėje prekyboje aspektus.
 2. Pasirinktų organizacijų pavyzdžiu nustatyti veiksnius lemiančius klientų e-lojalumą.
 3. Pateikti pasiūlymus interetine prekyba užsiimančioms organizacijoms, kaip formuoti klientų e-lojalumą.

Tyrimo logika. Baigiamąjį darbą sudaro dvi dalys.

 • Pirmoje darbo dalyje yra išsamiai analizuojamos mokslinėje literatūroje pateiktos klientų lojalumo koncepcijų sampratos, o taip pat aptariamos klientų lojalumo kategorijos, veiksniai,darantys įtaką klientų lojalumui, klientų pasitenkinimas bei klientų įsipareigojimo programos.
 • Antroje darbo dalyje yra supažindinama su internetinėmis parduotuvėmis, kurios prekiauja įrankiais Lietuvoje, aptariamos jų lojalumo ir klientų skatinimo programos. Taip pat pateikiami ir analizuojami gauti kiekybinio tyrimo rezultatai, atlikti pasinaudojant anketine apklausa ir pateikiami pasiūlymai, kurie paskatintų naujų klientų įsitraukimą bei esamų klientų išlaikymą organizacijose.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė – šiame baigiamajame darbe buvo remtasi įvairia Lietuvos ir užsienio autorių literatūra.
 2. Anketinė apklausa – vykdant Lietuvoje įrankiais prekiaujančių organizacijų klientų e-lojalumo vertinimo tyrimą buvo naudotas anketinės apklausos metodas.
 3. Aprašomoji statistinė analizė – visiems tyrime gautiems rezultatams susisteminti buvo panaudota MC Excel programa. Rezultatai buvo lyginami ir analizuojami, taip pat baigiamajame darbe buvo naudojamas aritmetinis vidurkis ir procentinės išraiškos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12179 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA
 • ABSTRACT
 • PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI
 • ĮVADAS
 • I. KLIENTŲ E-LOJALUMO KAIP TYRIMŲ OBJEKTO VERTINIMAS
 • 1.1. Klientų lojalumo samprata
 • 1.2. Klientų lojalumo kategorijos
 • 1.2.1. Klientų lojalumas pagal polinkį rekomenduoti organizaciją
 • 1.2.2. Princeton klientų lojalumo kategorijos
 • 1.3.Veiksniai ,darantys įtaką klientų lojalumui internetinėje prekyboje
 • 1.3.1 Klientų pasitenkinimas
 • 1.3.2 Klientų pasitikėjimas
 • 1.3.3 Klientų įsipareigojimas
 • II. LIETUVOJE ĮRANKIAIS PREKIAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ KLIENTŲ E-LOJALUMO TYRIMAS
 • 2.1. Internetinių parduotuvių, prekiaujančių įrankiais Lietuvoje, rinkos apžvalga
 • 2.2. Tyrimo metodika ir organizavimas
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė
 • 2.4 Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • Literatūros sąrašas
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas
Kursinis darbas UAB “Westtrans logistic“ klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

Šiame darbe nagrinėjama tema yra aktuali visiems turintiems automobilį, nes ateinant laikui automobilis sugenda ir [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.
Referatas Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Vilniaus Europolis" konfliktų su klientais valdymo vertinimas ir prevencija

Temos aktualumas. Konfliktų tema visada buvo ir bus aktuali, nes konfliktai yra natūrali, svarbi ir [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas AB “Lietuvos paštas” veiklos modernizavimo vertinimas Ignalinos skyriaus darbuotojų požiūriu

Temos ištirtumas. Modernizavimo sampratą nagrinėjo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, tokie kaip Raipa A., (2009); Inglehart [...]

 UAB „RIMI LIETUVA“ komunikavimo su klientais proceso valdymas
Kursinis darbas UAB „RIMI LIETUVA“ komunikavimo su klientais proceso valdymas

Komunikacija su klientais, šiais, didelės pasiūlos laikais, tampa pagrindiniu įrankiu norint parduoti įmonės siūlomą produkciją.

Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu
Referatas Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu

Namų ūkio pajamos tai vidutinės pajamos per mėnesį, kurias gauna namų ūkis. Jos apima pinigines [...]

Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje
Diplominis darbas Mažų bankų vertės vertinimo galimybės Lietuvoje

Temos aktualumas. Bankininkystė - sena veiklos rūšis, todėl svarbu išskirti pagrindines tendencijas ir kryptis būdingas [...]