Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės Lietuvoje

53 psl. / 6719 žod.

Ištrauka

Metai iš metų Lietuvoje aktuali gyventojų emigracijos ir užimtumo tema. Daug kas gilinasi į šią temą ir bando rasti darančius įtaką faktorius. Dažniausiai girdima, kad emigraciją lemia pagrindinis veiksnys – bedarbystė, užimtumą – per maži atlyginimai, bei darbo vietų stoka kvalifikuotiems darbuotojams pagal specialybę.

Šiame darbe atliksime tyrimą ir bandysime rasti daugiau faktorių darančių įtaką emigracijai ir užimtumui. Taip pat prognozuoti emigrantų ir užimtųjų žmonių kiekį ateičiai. Bakalaurinio darbo tyrimui nuodosime 2001 – 2012 metų duomenis apie: emigraciją, užimtumą, vidutinį darbo bruto užmokestį, bedarbius, bankrutavusias įmones.

Nustatinėjant veiksnius, darančius įtaką emigracijai ir užimtumui, bus atlikta daugialypė tiesinė regresinė analizė. Prognozavimui naudosime SAS paketo posistemę (Time Series Forecasting System), kuri automatiškai kiekvienai laiko eilutei parinks tinkamiausią prognozavimo metodą. Be sistemoje nustatytos optimalaus prognozės modelio palyginimui naudojamas eksponentinio glodinimo metodas. Įrašius reikšmes į gautą regresinę lygtį, gausime dar vieną prognozę. Visos gautos prognozės bus palygintos pagal MAPE metriką ir iš jų išrinktas geriausias prognozavimo metodas. Palyginimas atliktas MS Excel programa.

Darbo tikslas: išnagrinėti laiko eilutes bei prognozuoti emigrantų ir užimtųjų gyventojų skaičių ateinantiems metams, surasti geriausius prognozės metodus ir juos tarpusavyje palyginti.


Turinys

 • Lentelių sąrašas6
 • Paveikslų sąrašas7
 • Įvadas9
 • 1. Analitinė dalis10
 • 1.1 Duomenys10
 • 1.2 Apžvalga apie atliktus panašius tyrimus10
 • 1.3 Duomenų charakteristika11
 • 1.4 Programinės įrangos pasirinkimas15
 • 2. Metodologinė dalis16
 • 2.1 Daugialypė tiesinė regresinė analizė16
 • 2.2 Laiko eilutės17
 • 2.3 Paprastas eksponentinis glodinimas17
 • 2.4 Holto eksponentinis glodinimas18
 • 2.5 Logaritminis tiesinis trendas18
 • 2.6 Vidutinė procentinė paklaida19
 • 2.7 Modelio tinkamumas19
 • 3. Tiriamojis dalis21
 • 3.1 Regresinė analizė21
 • 3.1.1 Regresinė analizė emigrantams21
 • 3.1.2 Regresinė analizė užimtiesiems25
 • 3.2 Prognozavimas28
 • 3.2.1 Modelio parinkimas vidutinio darbo bruto užmokesčio dydžio prognozavimui28
 • 3.2.2 Modelio parinkimas emigrantų skaičiaus prognozavimui31
 • 3.2.3 Modelio parinkimas užimtumo skaičiaus prognozavimui34
 • 3.2.4 Modelio parinkimas bedarbių skaičiaus prognozavimui36
 • 3.2.5 Modelio parinkimas bankrutavusių įmonių skaičiui prognozuoti40
 • Išvados44
 • Literatūra45
 • Priedai46
 • 1 Priedas. Pradiniai duomenys46
 • 2 Priedas. Programos tekstas47
 • 3 Priedas. Regresinė analizė užimtiesiems50

Reziumė

Autorius
lautra
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Matematika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 5, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Akcijų kainų kintamumo analizė

Matematika Diplominis darbas 2007 m. funtike
Darbas 2007 metų, todėl dalis informacijos pasenusi. Tačiau teorinė dalis ir skaičiavimų esmė - aktuali. Finansų ekonomikos tyrinėtojams ir finansų rinkų analitikams grąžos...

Duomenų analizė

Matematika Tyrimas 2012 m. modestele
Kauno technologijos universitetas. Modulis: duomenų analizė. 5 duomenų analizės uždaviniai, 32 variantas.

Senoviniai Lietuvos matavimo vienetai

Matematika Kursinis darbas 2017 m. jusala
Darbo aktualumas. Tema „Senoviniai Lietuvos matavimo vienetai“ pasirinkta todėl, kad buvo įdomu sužinoti apie anksčiau Lietuvoje naudotus matavimo vienetus, kuriuos naudojo dar mūsų...

Namų ūkio duomenų statistinė analizė

Matematika Kursinis darbas 2009 m. mano_rugsėjis
Kursiniame darbe nagrinėjamas konkretus dėstytojo parinktas atvejis. Darbe naudojama daug išsamiai aprašomų formulių, aptariamos metodologijos. Darbe randama informacija lengvai pritaikoma nagrinėjant kitokius atvejus....

Biomedicininių duomenų analizė

Matematika Laboratorinis darbas 2014 m. inesa10
Biostatistikos laboratorinių darbų ataskaitų rinkinys su atlikta įvairių medicininių duomenų analize, panaudojant skirtingus statistinius metodus. Taip pat darbe pateikiamos iliustracijos ir išvados. Šis...