Tikslieji ir gamtos mokslai / Matematika

Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Metai iš metų Lietuvoje aktuali gyventojų emigracijos ir užimtumo tema. Daug kas gilinasi į šią temą ir bando rasti darančius įtaką faktorius. Dažniausiai girdima, kad emigraciją lemia pagrindinis veiksnys – bedarbystė, užimtumą – per maži atlyginimai, bei darbo vietų stoka kvalifikuotiems darbuotojams pagal specialybę.

Šiame darbe atliksime tyrimą ir bandysime rasti daugiau faktorių darančių įtaką emigracijai ir užimtumui. Taip pat prognozuoti emigrantų ir užimtųjų žmonių kiekį ateičiai. Bakalaurinio darbo tyrimui nuodosime 2001 – 2012 metų duomenis apie: emigraciją, užimtumą, vidutinį darbo bruto užmokestį, bedarbius, bankrutavusias įmones.

Nustatinėjant veiksnius, darančius įtaką emigracijai ir užimtumui, bus atlikta daugialypė tiesinė regresinė analizė. Prognozavimui naudosime SAS paketo posistemę (Time Series Forecasting System), kuri automatiškai kiekvienai laiko eilutei parinks tinkamiausią prognozavimo metodą. Be sistemoje nustatytos optimalaus prognozės modelio palyginimui naudojamas eksponentinio glodinimo metodas. Įrašius reikšmes į gautą regresinę lygtį, gausime dar vieną prognozę. Visos gautos prognozės bus palygintos pagal MAPE metriką ir iš jų išrinktas geriausias prognozavimo metodas. Palyginimas atliktas MS Excel programa.

Darbo tikslas: išnagrinėti laiko eilutes bei prognozuoti emigrantų ir užimtųjų gyventojų skaičių ateinantiems metams, surasti geriausius prognozės metodus ir juos tarpusavyje palyginti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6719 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Lentelių sąrašas6
 • Paveikslų sąrašas7
 • Įvadas9
 • 1. Analitinė dalis10
 • 1.1 Duomenys10
 • 1.2 Apžvalga apie atliktus panašius tyrimus10
 • 1.3 Duomenų charakteristika11
 • 1.4 Programinės įrangos pasirinkimas15
 • 2. Metodologinė dalis16
 • 2.1 Daugialypė tiesinė regresinė analizė16
 • 2.2 Laiko eilutės17
 • 2.3 Paprastas eksponentinis glodinimas17
 • 2.4 Holto eksponentinis glodinimas18
 • 2.5 Logaritminis tiesinis trendas18
 • 2.6 Vidutinė procentinė paklaida19
 • 2.7 Modelio tinkamumas19
 • 3. Tiriamojis dalis21
 • 3.1 Regresinė analizė21
 • 3.1.1 Regresinė analizė emigrantams21
 • 3.1.2 Regresinė analizė užimtiesiems25
 • 3.2 Prognozavimas28
 • 3.2.1 Modelio parinkimas vidutinio darbo bruto užmokesčio dydžio prognozavimui28
 • 3.2.2 Modelio parinkimas emigrantų skaičiaus prognozavimui31
 • 3.2.3 Modelio parinkimas užimtumo skaičiaus prognozavimui34
 • 3.2.4 Modelio parinkimas bedarbių skaičiaus prognozavimui36
 • 3.2.5 Modelio parinkimas bankrutavusių įmonių skaičiui prognozuoti40
 • Išvados44
 • Literatūra45
 • Priedai46
 • 1 Priedas. Pradiniai duomenys46
 • 2 Priedas. Programos tekstas47
 • 3 Priedas. Regresinė analizė užimtiesiems50

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė
Tyrimas Migracijos srautų Lietuvoje statistinė analizė

Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (emigracijos srautai Lietuvoje 2003-2009 metais, vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2003-2009 [...]

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė
Referatas Imigracijos į Lietuvą 2008 - 2012m. dinaminė analizė

Lietuva- valstybė pirmaujanti emigracijos mastais Europos Sąjungoje. Vien oficialiais Statistikos departamento duomenimis, 2012 metais iš [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė
Referatas Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė

Migracija nuo seno buvo laikoma natūraliu ir nenutrūkstamu procesu. Šiuo metu pasaulis, įtakojamas globalizacijos ir [...]

Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės
Prezentacija Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės

3.Migracijos definicijos 4.Migracijos tendencijos 6.Imigracija į Lietuvą (pagal pagrindus išduoti leidimus               laikinai gyventi), 2013–2015 m. 7.Migracijos priežastys, kodėl [...]

Teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir prognozė
Referatas Teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir prognozė

Teršalų kiekio išmestas į atmosferą skaičius yra svarbu, nes į atmosferą išleidžiama daugiausiai šiltnamio efektą [...]

Studentų, baigusių universitetus skaičiaus analizė ir prognozė
Referatas Studentų, baigusių universitetus skaičiaus analizė ir prognozė

Darbe nėra įvado ir išvadų. [...]

Teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir prognozė
Referatas Teršalų kiekio išmesto į atmosferą analizė ir prognozė

Teršalų kiekio išmestas į atmosferą skaičius yra svarbu, nes į atmosferą išleidžiama daugiausiai šiltnamio efektą [...]

Teršalų kieko, išmesto į atmosferą, analizė ir prognozė
Referatas Teršalų kieko, išmesto į atmosferą, analizė ir prognozė

Aplinkosauga yra viena aktualiausių šių dienų tema. Aplinkosaugos politikos prioritetai oro kokybės srityje neatsiejami nuo Lietuvos darnaus [...]

Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė
Kursinis darbas Nedarbo lygio Lietuvoje ir Europos Sąjungoje analizė

Darbo objektas. Nedarbas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti nedarbo lygį Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Darbo [...]

Natūraliai augančios paprastosios sprigės (impatiens noli-tangere l.) biologijos, paplitimo Lietuvoje, jos ryšio su invazinėmis rūšimis analizė
Kursinis darbas Natūraliai augančios paprastosios sprigės (impatiens noli-tangere l.) biologijos, paplitimo Lietuvoje, jos ryšio su invazinėmis rūšimis analizė

Žemės flora ir fauna vystėsi milijardus metų, jos vandenynai, jūros, kalnų virtinės, dykumos ir netgi [...]

Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)
Tyrimas Moterų mirtingumas 2001– 2013 m. Lietuvoje (statistinių duomenų analizė)

Lietuvoje kasmet miršta apie 20 tūkstančių moterų. Pastaraisiais metais yra pastebima tendencija, kad moterų mirtingumo [...]

Nuotekų tvarkymo analizė Lietuvoje
Diplominis darbas Nuotekų tvarkymo analizė Lietuvoje

Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų [...]

Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu
Referatas Lietuvos darbo rinkos pagrindinių rodiklių pokyčių analizė 2004-2013 m. laikotarpiu

Nedarbas yra viena didžiausių regioninių problemų, ypač kaimiškuosiuose regionuose. Kadangi dauguma gyventojų mieste pagrindines savo [...]