Ekonomika ir verslas / Vadyba

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato atšilimą, stichines nelaimes. Žmonės, norėdami apsaugoti aplinką ir sumažinti neigiamą poveikį jai, imasi įvairių iniciatyvų: rūšiuoja atliekas, dažniau stengiasi keliauti viešuoju transportu ar, pavyzdžiui, dviračiu, vartoja ekologiškus produktus, tausoja elektros energiją, vandenį ir pan. Tačiau prie šių aplinkos problemų sprendimo siekia prisijungti ne tik paprasti šalies gyventojai, skatindami įvairias ekologines iniciatyvas, tačiau taip pat prie to prisideda ir organizacijos. Vieni iš būdų prisidėti prie aplinkosaugos problemų sprendimo organizacijoms yra įvairių aplinkosauginių standartų diegimas ir / arba siekimas tapti Socialiai atsakinga organizacija.

 

Įsidiegdamos aplinkosauginius standartus, tokius, kaip ISO 14001, organizacijos reglamentuoja taisyklių rinkinius, kurių laikantis siekiama daryti kuo mažesnę žalą aplinkai. Tuo tarpu siekimas tapti Socialiai atsakinga organizacija, grindžiamas dešimčia principų, kurie yra suskirstyti į atsakingumą žmogaus teisei, darbui, antikorupcijai bei aplinkai. Atsakingumas aplinkai reiškia organizacijos atsargų požiūrį aplinkosaugos iššūkiams, imtis iniciatyvų, kurios skatintų aplinkos apsaugą bei aplinkai palankių technologijų plėtros skatinimą.

 

Anot I. Bakanauskienės ir kt. (2015) organizacijoms įgyvendinant tvarų vystymąsi (D. Bagdonienė, A. Galbuogienė, ir E. Paulavičienė, 2009) yra svarbu panaudoti verslo strategijas bei veiklas, kurios atitiktų organizacijos bei suinteresuotųjų šalių poreikius apsaugant, stiprinant ir didinant žmogiškuosius bei aplinkos išteklius, reikalingus ateityje (L. Šimankienė ir J. Paužuolienė, 2011). Anot autorių, organizacijai siekiant sėkmingai įgyvendinti išsikeltus tikslus, didelę įtaką daro išorinė aplinka, dėl to gebėjimas darniai integruotis su aplinka bei suinteresuotomis šalimis yra neatsiejamas. Tačiau I. Bakanauskienės ir kt. (2015) atliktas tyrimas parodė, kad daugumai verslo organizacijų Lietuvoje nėra daroma didelė išorinės aplinkos įtaka vykdant aplinką tausojančią veiklą, todėl organizacijos neturi poreikio tapti žalioms.

 

S. Pandey, V. Viswanathan, ir P. Kamboj (2016) teigė, kad efektyviai aplinkosaugos valdymo sistemai arba praktikoms įgyvendinti reikia, kad darbuotojai turėtų labai daug techninių ir valdymo įgūdžių ir sugebėjimų (B. Daily, 2012). Taigi organizacijoms norint įgyvendinti sprendimus, susijusiussu aplinkosauga, tampa neišvengiama to skatinti ir darbuotojus. Kai organizacijos ir darbuotojo vertybės atitinka, komunikacija ir idėjų perdavimas tampa paprastesnis. Taigi, organizacijai siekiant įgyvendinti aplinkosaugines iniciatyvas, vienas iš būdų tai padaryti tampa per žmogiškųjų išteklių valdymą. Dėl šios priežasties, užsienio literatūroje pakankamai plačiai yra nagrinėjamas žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas. S. Pandey, V. Viswanathan, ir P. Kamboj (2016) taip pat tiki, kad žmogiškųjų išteklių valdymo ateitis bus pastatyta ant kūrybiškumo ir inovacijų pamatų ir aplinkosaugos išlaikymas žmogiškųjų išteklių valdyme galėtų būti pasiektas tik ištisai finansuojant ir palaikant darbuotojus ties žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo iniciatyvomis (S. King, 2004).

Žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas skatina darbuotojus įgyti įpročius, orientuotus į aplinkosaugą, ne tik darbo aplinkoje, tačiau ir asmeniniame gyvenime (S. Pandey, V. Viswanathan, ir P. Kamboj, 2016). Tai taip pat skatina darbuotojus sužinoti apie patvarių žaliųjų praktikų, kurios prisideda prie aplinkosaugos gerinimo ir saugumo ateities kartoms, kūrimo efektą. Toks požiūris ir norėjimas apsaugoti mūsų planetos resursus motyvuoja darbuotojus ir įteigia pasididžiavimo jausmą, kaip jų prisidėjimą prie organizacijos ir aplinkosaugos gerinimo. Dėl šių priežasčių tampa svarbu išsiaiškinti ne tik kaip žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas yra aprašomas teoriniais aspektais, tačiau taip pat kaip jis pritaikomas praktikoje.

Taigi, šiame darbe bus siekiama išanalizuoti, ar finansų paslaugas teikiančiose organizacijose yra taikomas ir / ar skatinamas žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas.

 

Darbo objektas. Žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas UAB „Docinta“

Darbo tikslas. Įvertinti ir išanalizuoti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymą UAB „Docinta“

Darbo uždaviniai:

 

 1. Išanalizuoti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo teorinius aspektus.

 

 1. Įvertini žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymą UAB „Docinta“.

 

 1. Apibendrinti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo UAB „Docinta“ rezultatus bei pateikti pasiūlymus.

 

Situacijos tyrimo logika – norint įvertinti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo raišką Lietuvos įmonėse, pirmiausiai išanalizuojami literatūros šaltiniai, kurių pagalba įvertinami žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo pagrindiniai teoriniai aspektai: samprata, požymiai bei pagrindinės veikimo priemonės, kuriais yra apibūdinamas žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas. Tuomet, remiantis literatūros analize, atliekamas dviejų etapų tyrimas.

 Pirmojo etapo metu atliekamas interviu su UAB „Docinta“ darbuotojais, siekiant išsiaiškinti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo sampratą, raiškos lygį ir svarbą praktikoje. Antrojo etapo metu atliekama internetinių puslapių turinio analizė, kurios pagalba siekiama išanalizuoti bei įvertinti atrinktų Socialiai atsakingų įmonių, atitinkančių UAB „Docinta“ veiklos profilį, internetinius puslapius. Šio tyrimo etapo metu išanalizuojama viešai skelbiama informacija apie žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymą Socialiai atsakingose organizacijose.

 

Įgyvendinus abu tyrimo etapus bus atlikta gautų rezultatų analizė.

 

Tyrimo metodai:

 

 • Literatūros analizė. Šis metodas taikomas atliekant žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo teorinių aspektų, sampratos, požymių, priemonų bei naudų mokslinės literatūros palyginimą.

 

 • Struktūrizuotas interviu. Šis metodas taikomas siekiant surinkti duomenis apie žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymą praktikoje.

 

 • Turinio analizė. Šis metodas taikomas siekiant išanalizuoti žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymą UAB „Docinta“ veiklos profilį atitinkančiose Socialiai atsakingose įmonėse.

 

 • Duomenų surinkimas. Šis metodas taikomas siekiant surinkti UAB „Docinta“ veiklos profilį atitinkančių Socialiai atsakingų įmonių internetiniuose puslapiuose skelbiamą informaciją apie žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo požymių taikymą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
18282 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ABSTRACT4
 • PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI5
 • ĮVADAS8
 • I. ŽALIOJO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI11
 • 1.1. Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo samprata11
 • 1.2. Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo požymiai13
 • 1.3. Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo priemonės ir jų nauda16
 • II. ŽALIOJO ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO SITUACIJOS ANALIZĖ UAB „DOCINTA“22
 • 2.1. Tyrimo ir jo objekto pristatymas22
 • 2.2. Tyrimo rezultatų pristatymas26
 • 2.2.1. UAB „Docinta“ darbuotojų apklausos rezultatų pristatymas27
 • 2.2.2. Internetinių puslapių turinio analizės rezultatų pristatymas36
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS44
 • PRIEDAI48

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas

Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai [...]

Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas
Prezentacija Vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas

Pagal darbo našumo lygį vadovo darbo stiliai skirstomi į: •orientuotus į gamybą; •orientuotus į darbuotojus   [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių valdymo proceso problemos ir tobulinimo galimybės UAB “X”

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, kad kokybiškas žmogiškųjų išteklių valdymas yra vienas iš svarbiausių [...]

Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB
Kursinis darbas Savivalda pagrįstas žmogiškųjų išteklių valdymas UAB "X"

Temos aktualumas. Nors verslas Lietuvoje labai sparčiai auga, žmogiškųjų išteklių sritis čia dar tik plėtojasi.

Kursinis darbas "IKEA" žmogiškųjų išteklių analizė ir valdymas

Žmogiškųjų išteklių valdymas kaip vadybos mokslo tyrimo objektas pradėtas tyrinėti tik XX a. antrojoje pusėje.

Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: verbavimo ir atrankos procesas

Žmogiškųjų išteklių valdymas yra neatsiejamas kiekvienos įstaigos uždavinių. Šio proceso valdymas susideda iš esminių elemtų [...]

UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė
Kursinis darbas UAB „PLASTFOMA“ organizacinių – administracinių valdymo metodų ir jų taikymo analizė

Temos aktualumas. Šiais laikais daugelio įmonių veikla vadovaujasi tam tikrais valdymo metodais. Gana svarbūs metodai [...]

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje
Diplominis darbas Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos [...]

AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus
Referatas AB “Vilniaus baldai” 2008 - 2012m. veiklos analizė, taikant statistinius metodus

Norint atskleisti realią įmonės veiklos situaciją, turi būti periodiškai atliekama įmonės veiklos analizė. Dažniausiai įmonė [...]

Žmogiškieji ištekliai
Prezentacija Žmogiškieji ištekliai

Tai gamybos veiksnys, kurio kiekis ir kokybė didėja dėl švietimo ir sveikatos paslaugų vartojimo, t.

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant [...]

Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”
Kursinis darbas Žmogiškųjų išteklių vadybos organizavimo problemos UAB “Sanitex”

Įmonės imasi papildomų veiksmų ir ieško naujų vadovavimo būdų bei semiasi patirties iš užsienio, nes [...]

Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje
Referatas Žmogiškųjų išteklių vadybos sistemos auditas „X“ įmonėje

Dirbantys šalies gyventojai makroekonominiu lygiu gali būti įvardijami kaip žmogiškieji ištekliai. Visos šalies visuomenės išsilavinimo [...]