Tikslieji ir gamtos mokslai / Geodezija

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų analizė, projektuojant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius

0 atsiliepimų
Autorius:

Žemė – Žemės plutos dalis, apimanti Lietuvos Respublikos žemės paviršiuje esančią sausumą ir paviršinius, teritorinius vandenis. Ji apibrėžiama gamtinėmis ir ūkinėmis charakteristikomis. Žemės kadastras susiformavo XVI a. , nuo to laiko buvo pradėta kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis. Tai Lietuvos valstybinio kadastro dalis, apimanti žinias apie žemės kiekį, sudėtį, vertę, ūkinio naudojimo būklę ir teisinę priklausomybę [1].

Žemė turi būti racionaliai planuojama, kad ją galima būtų naudoti. Tinkamai naudojant žemę,  turime užtikrinti reikiamą žemės ūkio gamybos lygį, dirvožemio apsaugą, ekologinį stabilumą ir žemės ūkio paskirties žemės naudojimo gerinimą.

Nekilnojamojo turto formavimas – tai įstatymine baze paremtų taisyklių, priemonių ir veiksmų visuma, leidžianti įforminti arba sukurti nekilnojamąjį turtą kaip daiktinės teisės objektą (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas).

Įstatyminė bazė nustato teisinį nekilnojamojo turto objekto suformavimo mechanizmą, kurį sudaro daikto sukūrimo chronologija, duomenys apie vykdytojus, atsakomybė ir įforminimas. Skiriami nekilnojamojo turto formavimo vykdytojai ir atsakingi asmenys. Visos šios struktūros ir asmenys vadovaujasi nustatytomis taisyklėmis, vykdo teisės aktais numatytas priemones ir veiksmus. Vykdymo iniciatyva, taip pat atsakomybė proporcingai paskirstoma tarp valdžios struktūrų ir privataus sektoriaus.

  Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami tais atvejais, kai žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje [7].

Šiame darbe analizuojami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai esantis Trakų rajone. Siekiama išanalizuoti visus šių projekto sudarymo principus, taisykles, nuostatus ir remiantis literatūra, moksliniais straipsniais, įstatymais juos pateikti.

Baigiamojo darbo objektas: žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai esantys Trakų rajone.

Baigiamojo darbo tikslas: atlikti žemės sklypų, esančių Trakų rajone formavimo ir pertvarkymo projektų analizę projektuojant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų vykdymą reglamentuojančius teisės aktus ir apibendrinti sudarymo tvarką.

2. Įvertinti pertvarkytų žemės sklypų sprendinius.

3. Įvertinti suformuotų žemės sklypų įtaką kitiems žemės sklypų naudotojams.

4. Išanalizuoti žemės sklypus skirtus keliui ir inžinerinei infrastruktūrai įrengti.

Darbas parengtas: naudojantis literatūrinių šaltinių ir teisinių dokumentų analizės metodu.

Baigiamąjį darbą sudaro: anotacija užsienio ir lietuvių kalba, įvadas, pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas, literatūros apžvalga, projektinė dalis, išvados, grafinė dalis, informacijos šaltiniai, 1 diagrama, 11 paveikslėlių , 3 brėžiniai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9943 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Baigiamojo darbo užduotis3
 • Anotacija5
 • Įvadas7
 • Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimai9
 • 1. Literatūros apžvalga10
 • 1.1. Sąlygos, būtinos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams14
 • 1.2. ŽPDRIS informacinė sistema16
 • 1.3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų parengiamieji darbai18
 • 1.4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas,tikrinimas ir tvirtinimas19
 • 1.5. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sudėtis20
 • 1.6. Žemės sklypų plano parengimas ir kadastro duomenų formų pildymas,bylos formavimas ir tvirtinimas20
 • 3. Žemės sklypų, esančių Trakų rajone formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo analizė23
 • 3.1. Trakų rajono apžvalga23
 • 3.2. Informacija apie žemės reformos žemėtvarkos projektų ir jiems prilyginamų žemės sklypų planų rengimą Trakų rajono kadastro vietovėje24
 • 3.3. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų analizė projektuojant susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros koridorius24
 • 3.4. Apibendrinimas40
 • Grafinė dalis41
 • Išvados42
 • Informacijos šaltiniai43

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai
Laboratorinis darbas Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai

1. Vamzdžio tinklo sistemos nustatymas 2. Slėgį sumažinančio vožtuvo statinė analizė 3. Praplėsto periodo analizė 4. Gaisrinio vandens [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė
Verslo planas Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir terminas.