Taikomieji mokslai / Elektronika

Akumuliatorių iškrovimo lygio matavimo maketo projektavimas ir gamyba

0 atsiliepimų
Autorius:

       Greitėjantis gyvenimo tempas ir nuolatinė laiko stoka padarė mūsų turimus automobilius neatsiejamus nuo mūsų kasdienybės, o, kaip žinoma, kiekviename šiolaikiniame automobilyje yra akumuliatorius. Norint, kad automobilio akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau, svarbu jį tinkamai prižiūrėti. Kaip žinia, akumuliatoriaus ilgaamžiškumas priklauso nuo jo pradinio įkrovimo dydžio, todėl nutarta pagaminti akumuliatorių išsikrovimo lygio matavimo prietaisą, kuris padės ženkliai prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Periodiškas elektrolito tankio stebėjimas reikalauja daug laiko, o įtampos matavimams norimu tikslumu  reikalingas skaitmeninis voltmetras.

Reikalingas prietaisas, leidžiantis greitai ir efektyviai kontroliuoti akumuliatoriaus įtampos lygį ir informuoti vairuotoją apie akumuliatoriaus būklę.


 

Baigiamojo darbo tikslas: suprojektuoti ir pagaminti akumuliatorių išsikrovimo lygio matavimo prietaisą, kuris turėtų gerus techninius parametrus ir galėtų  būtų pritaikytas  įvairiose srityse.

 

Pagrindiniai uždaviniai:

 

 1. Išnagrinėti informacijos šaltinius, kuriais remiantis bus atliktas  darbas;
 2. Analizuoti  panašios paskirties prietaisus;
 3. Atlikti techninio sprendimo paiešką.
 4. Aprašyti akumuliatorių išsikrovimo lygio matavimo prietaiso veikimo principą.
 5. Suprojektuoti ir pagaminti montažinę plokštę.
 6. Pagaminti ir suderinti maketą.
 7. Susipažinti su darbos saugos ir aplinkosaugos reikalavimais
 8. Atlikti ekonominio pagrindimo skaičiavimus;
 9. Aprašyti gamybos technologiją;
 10. Pateikti išvadas ir rekomendacijas.

 

            Darbo metodika:

           

 

 

 

 

 

Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu sąrašas:

 

Rezultatai, kurių siekiama baigiamąjame darbe:

 

Gebėti nusakyti inžinerinius uždavinius, sudaryti šių uždavinių sprendimo modelius, analizuoti jų charakteristikas, vadovaujantis fundamentinių inžinerinių mokslų dėsningumu.

Gebėti vertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugaus darbo aspektais.

Gebėti vykdyti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų patikrą, techninę priežiūrą bei analizuoti gedimų priežastis remiantis elektromechanikos, elektros, elektroninių ir automatikos įtaisų sandaros, jų veikimo principų, parametrų nustatymo žiniomis.

Gebėti parinkti automobilių elektroninių sistemų įtaisus.

Gebėti analizuoti automobilių elektrinių ir elektroninių sistemų gedimus, parinkti ir taikyti diagnostikos įrenginius, derinti ir reguliuoti elektroninės kontrolės įrangos parametrus.

Gebėti įvertinti automobilių pagrindinius techninius parametrus,  eksploatacines savybes, apskaičiuoti pagrindinius automobilių agregatų techninius parametrus, taikyti komforto, saugumo sistemų vidinės ir išorinės diagnostikos principus.

Gebėti analizuoti ir vertinti alternatyviosios energetikos akumuliavimo šaltinių rūšis, jų naudojimo technologijas, charakteristikas ir atlikti būtinus techninius ir ekonominius skaičiavimus.

Gebėti atlikti elektroninių sistemų derinimo ir reguliavimo darbus, rasti maitinimo šaltinio gedimus, jų priežastis, parinkti matavimo prietaisus, analizuoti  struktūrines ir principines schemas.

Gebėti projektuoti automobilių elektros bei elektroninę įrangą, jos gamybos technologinį procesą bei automobilių diagnostikos sistemų technologinį procesą.

Išmanyti elektrines ir elektronines schemas, jų veikimo principus ir darbo modelių parinkimą

Savarankiškai gilinti žinias profesinėje veikloje.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5504 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS4
 • ŽINIARAŠTIS6
 • ĮVADAS9
 • 1. APRAŠYMO SKYRIUS11
 • 1.1 Egzistuojančių panašios paskirties prietaisų apžvalga11
 • 1.2 Techninio sprendimo paieška13
 • 2. PROJEKTAVIMO SKYRIUS15
 • 2.1 Prietaiso veikimo principo aprašymas15
 • Šaltiniai: sudarė autorius16
 • 2.2 Schemos patobulinimas, parametrų pagerinimas17
 • 3. KOMPIUTERINIO MODELIAVIMO SKYRIUS18
 • 3.1 Taikomoji kompiuterinė programa Electronics Multisim 12.018
 • 3.2 Prietaiso veikimo moduliavimas18
 • 3.3 Madeliavimo ir matavimų rezultatai21
 • Šaltiniai: sudarė autorius22
 • Šaltiniai: sudarė autorius25
 • 4. TECHNOLOGIJOS IR DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUS26
 • 4.1 Prietaiso konstrukcijos sudarymas Pro'sKit BX-4123 pagrindu26
 • 4.2 Spausdintinės plokštės projektavimas kompiuterinė programą Ultiboard 12.027
 • Pav. Plokštės 3D vaizdas28
 • 4.2 Spausdintinės plokštės gamyba29
 • 4.4 Prietaiso maketo surinkimas32
 • 4.5 Prietaiso maketo dėrinimas ir baigiamieji darbai33
 • 5. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOSAUGOS SKYRIUS34
 • 5.1 Darbų saugos reikalavimai34
 • 5.2 Aplinkosaugos reikalavimai37
 • 6. EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS39
 • 6.1 Pagrindinių medžiagų vertės ir poreikių skaičiavimas39
 • 6.2 Darbo užmokesčio skaičiavimas40
 • 6.3 Išlaidų skaičiavimas41
 • 6.4 Kalkuliacija43
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS44
 • NAUDOTA LITERATŪRA IR KTI INFORMACIJOS ŠALTINIAI45