AB Sampo banko (Danske bankas) finansinio vertinimo metodų tyrimas

69 psl. / 17000 žod.

Ištrauka

Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir į jos bendrąją rinką sudarė didžiules galimybes kiekvienos finansinės institucijos veiklos plėtojimui. Tačiau spartus visuotinis tempas, naujų technologijų plėtra, didėjanti konkurencija, informacinių ryšių gausa ir daugelis kitų veiksnių bankams atveria ne tik naujas perspektyvas, bet ir kelia daug ankščiau nepatirtų problemų ir net pavojų.
AB Sampo bankas ypatingai sparčiai auganti finansinė institucija Lietuvoje. Bankas teikia klientams paskolas, būsto paskolas, priima indėlius, teikia mokėjimo, dokumentinių atsiskaitymų, valiutos keitimo, prekybos finansavimo, turto valdymo, investavimo, taupymo, finansų maklerio ir kitas komercinių bankų įstatyme numatytas paslaugas. Todėl, AB „Sampo bankas” turi nuolat vertinti banką, stebėti organizacijos veiklą ir efektyviai ją valdyti. AB „Sampo bankas“ vertinimas yra aktualus visiems su banku susijusiems asmenims:
 Vidiniams (akcininkui, valdybai, darbuotojams)
 Išoriniams (klientams, mokesčių inspekcijai, centriniam bankui, konkurentams)
 Kitiems (finansų analitikams, ekonomikos ekspertams, studentams ir žiniasklaidai).
Kiekviena vertintojų grupė (išorinė ir vidinė) naudoja skirtingas vertinimo metodikas. Vidinis vertinimas bankuose apima tik siaurą vertinimo sritį, susijusį tik su akcininkų naudos siekimu ir pelno maksimizavimu. O išorinių vertinimas, kredito reitingo agentūrų, yra žymiai platesnis. Todėl yra būtina išsiaiškinti kokie rodikliai yra reikšmingi, kad bankas būtų, kuo geriau įvertinas ir kokiu vertinimo metodu ar rodikliu turi remtis vadovas priimdamas sprendimus. Todėl, vertinimo metodų parinkimą galima iškelti kaip pagrindinę šio darbo problemą, kuri bus nagrinėjame šiame darbe.
Šio baigiamoji darbo tikslas išanalizuoti banko vertinimo reikšmę apžvelgiant galimus vertinimo metodus ir pasiūlyti AB „Sampo bankas“ vertinimo metodų rinkinį.
Pagrindiniai šiam tikslui pasiekti uždaviniai:
• Išanalizuoti banką ir pagrįsti temos aktualumą.;
• Teorinės analizės pagalba pasiruošus, praktiniams tyrimams išsiaiškinti, kokius dažniausiai naudoja Lietuvos bankai vertinimo metodus ir kokiam tikslui ir su kokiomis problemomis susiduria AB Sampo bankas naudodamas vertinimo metodus;
• Pasiūlyti AB „Sampo bankas“ vertinimo metodų rinkinį.
Tyrimo metodika:
o Mokslinės literatūros finansų valdymo ir vertinimo tema sisteminimas ir palyginimas.
o Banko finansinių (balanso, pelno (nuostolio), pinigų srautų) ataskaitų finansinė analizė.


Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Situacijos analizė9
 • 1.1. Įmonės pristatymas9
 • 1.2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra10
 • 1.3. Išorinė analizė11
 • 1.1.1 Rinkos analizė11
 • 1.1.2 Makroaplinkos analizė12
 • 1.1.3 Klientų analizė13
 • 1.1.4 Konkurentų analizė13
 • 1.1.5 Rinkos pasidalinimo struktūra:13
 • 1.4. Įmonės finansinių ataskaitų analizė16
 • 1.1.6 Finansinių ataskaitų vertikali analizė17
 • 1.4.1. Finansinių ataskaitų horizontali analizė18
 • 1.4.2. Finansinių santykinių rodiklių analizė19
 • 1.5. Išorinis AB Sampo bankas vertinimas23
 • 1.6. AB Sampo banko SWOT analizė24
 • 1.7. Pagrindinės problemos išskyrimas25
 • 2. Bankų vertinimo metodų tyrimas27
 • 2.1. Bankų vertinimo tyrimų eigos sudarymas27
 • 2.2. Teorinis bankų vertinimo metodų tyrimas27
 • 2.2.1. Bankų vidinio vertinimo metodai28
 • 2.2.2. Bankų išorinio vertinimo metodai33
 • 2.3. Teorinio tyrimo rezultatai39
 • 2.4. Praktinių bankų vertinimo metodų tyrimo metodikų sudarymas40
 • 2.4.1. Lietuvos bankuose naudojamų vertinimo metodų tyrimas40
 • 2.4.2. Vertinimo metodų naudojimo ir vertinimo analizė41
 • 3. Vadybiniai sprendimai43
 • 3.1. Lietuvos bankuose naudojamų vertinimo metodų tyrimo rezultatai43
 • 3.2. Vertinimo metodų naudojimo ir vertinimo analizės rezultatai45
 • 3.3. Rezultatų apibendrinimas47
 • 3.4. Vertinimo metodų rinkinio suformulavimas AB Sampo bankas49
 • Išvados51
 • Literatūra53
 • Priedai

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€14.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
69 psl.

Susiję darbai

Praktikos ataskaita AB “Šiaulių Bankas”

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. -anomis-
Profesinė praktika, tai yra puiki galimybė įgyti praktinių profesinių įgūdžių, kurie yra reikalingi šiuolaikinei darbo rinkai. Akcinė bendrovė Šiaulių bankas yra Lietuvos Respublikoje...