Ekonomika ir verslas / Finansai

AB Sampo banko (Danske bankas) finansinio vertinimo metodų tyrimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) ir į jos bendrąją rinką sudarė didžiules galimybes kiekvienos finansinės institucijos veiklos plėtojimui. Tačiau spartus visuotinis tempas, naujų technologijų plėtra, didėjanti konkurencija, informacinių ryšių gausa ir daugelis kitų veiksnių bankams atveria ne tik naujas perspektyvas, bet ir kelia daug ankščiau nepatirtų problemų ir net pavojų.
AB Sampo bankas ypatingai sparčiai auganti finansinė institucija Lietuvoje. Bankas teikia klientams paskolas, būsto paskolas, priima indėlius, teikia mokėjimo, dokumentinių atsiskaitymų, valiutos keitimo, prekybos finansavimo, turto valdymo, investavimo, taupymo, finansų maklerio ir kitas komercinių bankų įstatyme numatytas paslaugas. Todėl, AB „Sampo bankas” turi nuolat vertinti banką, stebėti organizacijos veiklą ir efektyviai ją valdyti. AB „Sampo bankas“ vertinimas yra aktualus visiems su banku susijusiems asmenims:
 Vidiniams (akcininkui, valdybai, darbuotojams)
 Išoriniams (klientams, mokesčių inspekcijai, centriniam bankui, konkurentams)
 Kitiems (finansų analitikams, ekonomikos ekspertams, studentams ir žiniasklaidai).
Kiekviena vertintojų grupė (išorinė ir vidinė) naudoja skirtingas vertinimo metodikas. Vidinis vertinimas bankuose apima tik siaurą vertinimo sritį, susijusį tik su akcininkų naudos siekimu ir pelno maksimizavimu. O išorinių vertinimas, kredito reitingo agentūrų, yra žymiai platesnis. Todėl yra būtina išsiaiškinti kokie rodikliai yra reikšmingi, kad bankas būtų, kuo geriau įvertinas ir kokiu vertinimo metodu ar rodikliu turi remtis vadovas priimdamas sprendimus. Todėl, vertinimo metodų parinkimą galima iškelti kaip pagrindinę šio darbo problemą, kuri bus nagrinėjame šiame darbe.
Šio baigiamoji darbo tikslas išanalizuoti banko vertinimo reikšmę apžvelgiant galimus vertinimo metodus ir pasiūlyti AB „Sampo bankas“ vertinimo metodų rinkinį.
Pagrindiniai šiam tikslui pasiekti uždaviniai:
• Išanalizuoti banką ir pagrįsti temos aktualumą.;
• Teorinės analizės pagalba pasiruošus, praktiniams tyrimams išsiaiškinti, kokius dažniausiai naudoja Lietuvos bankai vertinimo metodus ir kokiam tikslui ir su kokiomis problemomis susiduria AB Sampo bankas naudodamas vertinimo metodus;
• Pasiūlyti AB „Sampo bankas“ vertinimo metodų rinkinį.
Tyrimo metodika:
o Mokslinės literatūros finansų valdymo ir vertinimo tema sisteminimas ir palyginimas.
o Banko finansinių (balanso, pelno (nuostolio), pinigų srautų) ataskaitų finansinė analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Situacijos analizė9
 • 1.1. Įmonės pristatymas9
 • 1.2. Įmonės organizacinė valdymo struktūra10
 • 1.3. Išorinė analizė11
 • 1.1.1 Rinkos analizė11
 • 1.1.2 Makroaplinkos analizė12
 • 1.1.3 Klientų analizė13
 • 1.1.4 Konkurentų analizė13
 • 1.1.5 Rinkos pasidalinimo struktūra:13
 • 1.4. Įmonės finansinių ataskaitų analizė16
 • 1.1.6 Finansinių ataskaitų vertikali analizė17
 • 1.4.1. Finansinių ataskaitų horizontali analizė18
 • 1.4.2. Finansinių santykinių rodiklių analizė19
 • 1.5. Išorinis AB Sampo bankas vertinimas23
 • 1.6. AB Sampo banko SWOT analizė24
 • 1.7. Pagrindinės problemos išskyrimas25
 • 2. Bankų vertinimo metodų tyrimas27
 • 2.1. Bankų vertinimo tyrimų eigos sudarymas27
 • 2.2. Teorinis bankų vertinimo metodų tyrimas27
 • 2.2.1. Bankų vidinio vertinimo metodai28
 • 2.2.2. Bankų išorinio vertinimo metodai33
 • 2.3. Teorinio tyrimo rezultatai39
 • 2.4. Praktinių bankų vertinimo metodų tyrimo metodikų sudarymas40
 • 2.4.1. Lietuvos bankuose naudojamų vertinimo metodų tyrimas40
 • 2.4.2. Vertinimo metodų naudojimo ir vertinimo analizė41
 • 3. Vadybiniai sprendimai43
 • 3.1. Lietuvos bankuose naudojamų vertinimo metodų tyrimo rezultatai43
 • 3.2. Vertinimo metodų naudojimo ir vertinimo analizės rezultatai45
 • 3.3. Rezultatų apibendrinimas47
 • 3.4. Vertinimo metodų rinkinio suformulavimas AB Sampo bankas49
 • Išvados51
 • Literatūra53
 • Priedai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas
Diplominis darbas Banko faktoringo paslaugų sąlygų vertinimas

Tyrimo aktualumas. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros palaikymo priemonės Lietuvoje turi didelę reikšmę, ypač po [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

Centrinio banko priežiūros tarnybos reikalavimai komerciniams bankams ir finansinių priemonių rinkos dalyviams
Referatas Centrinio banko priežiūros tarnybos reikalavimai komerciniams bankams ir finansinių priemonių rinkos dalyviams

Pinigai egzistuoja tūkstantmečius, o centriniai bankai atsirado palyginti neseniai. Kasdien daugybė žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai [...]

Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)
Diplominis darbas Įmonių finansinės būklės vertinimas ir bankroto prognozavimas (AB „Snaigė“ pavyzdžiu)

Temos aktualumas. Rinkos ekonomikos pasaulyje įmonių bankrotai tampa neišvengiama kasdienybe. Daugumai žmonių vien šis žodis [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

AB „Swedbank“ banko paslaugų aptarnavimo kokybės vertinimas
Referatas AB „Swedbank“ banko paslaugų aptarnavimo kokybės vertinimas

Yra daug skirtingų finansų rinkos institucijų, tačiau galima teigti, kad svarbiausiais yra laikomi bankai. Lietuvoje [...]

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas
Referatas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas

Šiam savarankiškam darbui pasirinkome temą „Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas“. Nagrinėti šią [...]

UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas
Diplominis darbas UAB „Dana ir ko“ pardavimų veiklos finansinis planavimas

Šiame bakalauro baigiamajame darbe nagrinėjama situaciją, Lietuvoje įsikūrusios akcinės bendrovės. UAB „Dana ir ko“ - [...]

AB „Vėtrūna“ banko steigimas
Referatas AB „Vėtrūna“ banko steigimas

Norėdama įsteigti banką, aš ir kiti steigėjai visų pirma turime gauti leidimą įsteigti banką. Šiam [...]

Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui
Referatas Europos Sąjungos šalies – Italijos – centrinio banko reikalavimai kapitalo rizikos valdymui

Komercinių bankų, specializuotų bankų ir užsienio bankų bei jų padalinių veiklą kiekvienoje šalyje prižiūri centriniai [...]

Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai
Referatas Europos centrinio banko veikla ir jo įtaka Lietuvai

Europos centrinių bankų sistema (ECBS) įkurta remiantis Mastrichto sutartimi ir Europos centrinių bankų sistemos ir [...]

Finansų sistemos stabilumas – centrinio banko tikslas
Prezentacija Finansų sistemos stabilumas – centrinio banko tikslas

Įvadas Finansų krizės ir jų aiškinimas; Kainų stabilumas ir finansų sistemos stabilumas: suderinami ar nesuderinami tikslai? CB atliekamos [...]

Lietuvos centrinio banko veikla
Referatas Lietuvos centrinio banko veikla

Paslaugų vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje įgauna vis didesnę reikšmę. Formuojant paslaugų teikimo strategijas, labai svarbus veiksnys [...]

Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas
Referatas Kliento vartojimo kredito reitingo ir banko sąlygų nustatymas

Klientas nori nusipirkti automobilį už 25 000 Lt. Klientas gyvena santuokoje ir turi du vaikus [...]