Humanitariniai mokslai / Bibliotekininkystė

Šiaulių miesto viešųjų bibliotekų savitarnos paslaugų vertinimas akademinio jaunimo požiūriu

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Besivystančios naujosios technologijos keičia pačių paslaugų sampratą: įprastos paslaugos papildomos savitarnos paslaugomis arba tiesiog transformuojasi į tokias.  XXI amžiaus pradžioje keičiasi bibliotekos samprata ir vaidmuo. Šiandienės bibliotekos veiklai didelę įtaką daro visuomenėje vykstantys pokyčiai bei spartus informacinių technologijų vystymasis (Juodienė, n. d). Viešosiose bibliotekose vis daugiau lankytojų naudojasi savitarnos paslaugomis - unikalia galimybe patiems pasiimti ir grąžinti norimus dokumentus. Tokios paslaugos daro biblioteką modernesne. Pavyzdžiui,   nuo 2010 m. kovo mėn. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka tapo pirmąja viešąja biblioteka Lietuvoje, kurioje knygos ir kiti spaudiniai išduodami ir priimami be bibliotekininkų pagalbos (Savitarnos sistema bibliotekoje, 2010). Skaitytojai aptarnaujami automatizuotai, įrengus šioje bibliotekoje naujausią savitarnos, naudotojų automatinio informavimo, bibliotekos procesų automatizavimo ir spaudinių apsaugos sistemą. Nemažai  savitarnos paslaugų teikia akademinės bibliotekos, pvz., Vilniau universiteto bibliotekoje interaktyvios įrangos pagalba technologinius poreikius bibliografinių nuorodų tvarkymo programa ,„Mendeley“; pristatomos virtualios parodos, suteikiama galimybė peržiūrėti skaitmenines kolekcijas, pasiūlyti knygą (Vilniaus universiteto bibliotekos paslaugos, n. d).  Mičigano (JAV) viešojoje bibliotekoje buvo pastatytas specialus langas, per kurį yra suteikta galimybė grąžinti perskaitytas knygas neišlipant iš mašinos (Dempsey, 2010). Nors savitarnos  paslaugų pasiūla  bibliotekose didėja, tačiau stinga tyrimų, atspindinčių, kaip šias paslaugas vertina vartotojai. Šiame kontekste  baigiamojo darbo tema yra nauja ir aktuali.

Tyrimo problema. Atsiradus naujoms savitarnos paslaugoms, šiuolaikinėje bibliotekoje norint grąžinti arba užsisakyti dokumentus, bibliotekininkų pagalba nėra būtina, ją gali pakeisti naujausios technologijos, pvz. savitarnos aparatai, elektroninės paslaugos. Tuo pačiu naujovių diegimas  bibliotekas daro modernesnes ir patrauklesne tokiai visuomenės grupei kaip jaunimas. Akademinis jaunimas mokslo tikslais informacinius poreikius tenkina įvairiose bibliotekose, todėl šiame tyrime keliami probleminiai klausimai: ar akademinis jaunimas turi pakankamai informacijos apie bibliotekų savitarnos paslaugas?  Koks akademinio jaunimo požiūris į savitarnos paslaugas viešosiose bibliotekose?  Kokie šių paslaugų privalumai ir trūkumai?

                   Tyrimo objektas – ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Akademinio jaunimo požiūris į Šiaulių miesto bibliotekų  savitarnos paslaugas.

           Tyrimo tikslas –  Nustatyti akademinio  jaunimo požiūrį į savitarnos paslaugas Šiaulių miesto viešosiose bibliotekose.  

Tyrimo uždaviniai:

 1. Apibūdinti bibliotekų savitarnos paslaugų sampratą ir esmę mokslinės  literatūros pagrindu.
 2. Aptarti savitarnos paslaugų diegimo bibliotekose aspektus.
 3. Išanalizuoti akademinio jaunimo požiūrį į Šiaulių miesto viešųjų bibliotekų savitarnos paslaugas.

              Tyrimo metodai ir priemones. Vykdant tyrimą bus atlikta mokslinės literatūros analizė bei sintezė. Siekiant nustatyti akademinio jaunimo požiūrį į bibliotekų savitarnos paslaugas bus atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anketinės apklausos metodą. Tyrimo instrumentas – elektroninė anketa, platinta internetinėje svetainėje www.apklausa.lt, socialiniame tinklalapyje Facebook. Tyrimo imtis - 352 studentai. Anketos buvo platinamos kovo 12 – balandžio 3 dienomis.  Tyrimo duomenys apdoroti Microsoft Excel 2010 kompiuterine programa, duomenys pateikti procentine išraiška.

              Informacijos šaltinių apžvalga. Bibliotekos savitarnos paslaugų sampratą ir rūšis  nagrinėjo R. Petuchovaitė (2011), G. Burinskienė., Z. Bastauskienė (2012), D. Abazoriuvienė (2013).  Savitarnos koncepcija pagrindžiama Nacionalinės bibliotekos ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“ (2009–2011) medžiaga.

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Atlikus mokslinės literatūros analizę buvo nustatyta, kad savitarna  Lietuvos bibliotekose – nauja paslauga, kuri turi privalumų ir trūkumų. Atlikus teorinės dalies analizę, galima teigti, kad savitarnos paslaugas bibliotekoje yra paklausios Lietuvoje, vartotojai noriai naudojasi jos teikiamomis paslaugomis, tačiau vyresnio amžiaus bibliotekų lankytojams mielesnė bibliotekininkų pagalba. Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad studentai yra susipažinę su savitarnos paslaugomis viešojoje bibliotekoje, tačiau ir jiems tai yra nauja paslauga, kuri turi potencialą toliau vystytis.

Darbo tipas:
Apimtis:
11030 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SVARBIŲ TERMINŲ ŽODYNAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. TEORINIS BIBLIOTEKINIŲ PASLAUGŲ SAMPRATOS IR ESMĖS KONTEKSTAS9
 • 1.1. Bibliotekinės paslaugos samprata9
 • 1.2. Bibliotekos paslaugų savybės ir rūšys10
 • 2. SAVITARNOS PASLAUGŲ DIEGIMO BIBLIOTEKOSE YPATUMAI13
 • 2.1. Elektroninės paslaugos – savitarnos paslaugų pagrindas13
 • 2.2. Savitarnos paslaugos bibliotekoje. Samprata ir esmė15
 • 2.3. Savitarnos paslaugos technologiniu požiūriu17
 • 2.4. Savitarnos paslaugų pasiūla Lietuvos ir užsienio bibliotekose20
 • 2.5. Savitarnos sistemos privalumai ir trūkumai20
 • 3. ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ SAVITARNOS PASLAUGŲ VERTINIMAS AKADEMINIO JAUNIMO POŽIŪRIU
 • 24
 • 3.1. Tyrimo metodika ir organizavimas24
 • 3.2. Tyrimo rezultatų analizė ir interpretavimas26
 • IŠVADOS40
 • REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI41
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI45
 • Baigiamojo darbo 1 priedas. Anketa46
 • Baigiamojo darbo 2 priedas. Šiaulių universiteto studentai51
 • Baigiamojo darbo 3 priedas. Prašymas dėl užsakomojo tyrimo52

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas
Kursinis darbas Tauragės savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso vertinimas

Rinkoje paslaugų įmonės veikia savitai ir dažniausiai visai kitaip negu pramonės įmonės. Jų veiklos ypatumai [...]

Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Referatas Šiaulių KTV „S plius“ teikiamų Interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams
Kursinis darbas Šiaulių miesto viešbučių teikiamų paslaugų atitikimas verslo turistų poreikiams

Šiuolaikinis turizmas neįsivaizduojamas be apgyvendinimo įstaigų. Kiekvienas turistas, keliautojas planuodamas išvyką ar kelionę, nemažai laiko [...]

Šiaulių kabelinės televizijos
Referatas Šiaulių kabelinės televizijos " S Plius" teikiamų interneto paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbo problema. Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra [...]

Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Diplominis darbas Grožio salono „Birutė“ paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Darbą sudaro įvadas, 3 dalys, išvados (rekomendacijos), literatūros sąrašas. Pirmoje dalyje atskleisti paslaugų kokybės vertinimo [...]

Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas
Referatas Penkių žvaigždučių viešbučių paslaugų vertinimas

Lietuvoje turizmo paslaugų sektorius pastaraisiais metais vis sparčiau ir sparčiau auga. Atvykstantys svečiai iš užsienio [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje
Diplominis darbas Paslaugų kokybės vertinimas klientų požiūriu X įmonėje

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu spaudoje galima išgirsti apie itin aršią konkurencinę kovą tarp [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

X viešbučio paslaugų kokybės vertinimas
Kursinis darbas X viešbučio paslaugų kokybės vertinimas

Tyrimo problema. Netinkamas viešbučio personalo darbas veikia neigiamai teikiamų paslaugų kokybę. Tyrimo objektas. X viešbučio ................. Tyrimo [...]

AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Kursinis darbas AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys rodo, kad 84,3 % vartotojų ieško informacijos apie prekes ir paslaugas internete, todėl [...]

Paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu
Kursinis darbas Paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu

Paslaugos kokybė viena iš svarbiausių sudedamųjų dalių ir pagrindinių gyvenimo poreikių, be kurių žmonių gyvenimas [...]

Kursinis darbas "X" įstaigos teikiamų paslaugų vertinimas gyventojų požiūriu

Šiuolaikiniams vartotojojams kokybė tai pagrindinis paslaugos įsigijimo kriterijus. Vartotojai tampa reiklesni kokybės atžvilgiu. Kokybė įtakoja [...]

Viešosios politikos vertinimo požiūriai ir metodai
Kursinis darbas Viešosios politikos vertinimo požiūriai ir metodai

Temos aktualumas. Tema yra aktuali tuo, jog šiuo metu, vertinimo veikla šiuolaikinio viešojo valdymo ašyje [...]