Ekonomika ir verslas / Finansai

VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

1 atsiliepimas
Autorius:
Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra
įsišaknyjes į žmonių gyvenimus. Dauguma žmogaus atliekamų veiksmų yra susiję su
technologija, ypač kai siekiama efektyvesnio spartumo ir operatyvumo. Tada technika yra
žmogaus draugas, nes jos dėka žmogus pajaučia naudos skirtumą naudojantis ir
nesinaudojantis technikos pagalba. Visi ja aklai tiki, tiki jos teikiama nauda. Tik ar kas
susimastė kodėl jos duodamas rezultatas laikomas teisingu? Pavyzdžiui, kodėl svarstyklių
parodytas svoris laikomas teisingu? Ar, kodėl ipiltas degalų kiekis degalinėje atitinka
nurodytajį dydi tablo? Arba kodėl automobilio žibintai šviečia tinkamu kampu? Logiškas
atsakymas būtų – technika tokį rezultatą pateikia, nes ji yra taip sureguliuota. Bet tada kitas
klausimas – kas ją sureguliavo? Degalinės savininkas? Svarstyklių gamintojas?
Šitie atsakymai yra dalinai teisingi, tačiau nevisiškai. Technikos gamintojai ar turėtojai
nustato įrangos parametrus, kuo artimesnius etalonui. O etalonas yra pats tiksliausias matas
pasaulyje. Visi pagrindiniai etalonai, pagal kuriuos yra nustatinėjami technikos ar įrengimų
parametrų tikslumai, yra saugomi Prancuzijos sostinėje – Paryžiuje. Tam, kad etalonų
nereikėtų kiekvieną kartą vežti į kokį fabriką ar į piliečio namus, jog būtų pvz. sulygintas
svarstyklių tikslumas, kiekviena valstybė įkūrė atsovus - metrologijos tarnybas. Metrologijos
tarnybos, savo ruožtu, duoda leidimus įmonėms, kad jos galėtų atlikti fabriko gaminamas ar
piliečio turimas svarstyklių tikslumą. Tai yra savotiška tikslumo perdavimo grandinė nuo
etalono ligi galutinio vartotojo. Tačiau yra viena įdomi detalė – pirmoji grandies
dalis(etalonai) yra skirti vienareikšmiškai saugoti ir išlaikyti tikslumą, kai tuo tarpu
paskutinioji grandis(metrologijos tarnybos leidimą veikti gavusios įmonės) be siekio išlaikyti
technikos artumą etalonui, priedo siekia gauti finansinę naudą už suteiktas paslaugas.
Lietuvos patikrų(metrologijos) rinka išgyvena savotišką dviejų laikotarpių sankirtą –
SSSR ekonomikos palikimą(veikla buvo paskirstyta pagal regionus), ir laisvos konkurencinės
rinkos atsiradimą(oficialiai regioninio pasiskirstymo nėra, tačiau dalis įmonių vis dar
linkusios veikti „draugiškai“, o kita dalis suvokė, jog parduoti galima ne tik savojoje
apskrityje ir todėl deda pirmuosius žingsnius konkurencinėje veikloje bandant įsiūlyti
paslaugas ne savo regiono klientui).
Ši padėtis iškelia problemą metrologijos centrams, tame tarpe KMC, - kaip derėtų
vykdyti savo veiklą, norint išlikti arba padidinti konkurencingumą kitų atžvilgiu.
Optimaliausia pozityvios padėties išlaikymo galimybė – plėtra. Anot Tsung tzu, geriausia
gynyba yra puolimas. Tad ir Kauno metrologijos centras, norėdamas išlikti stabilus, su
pastoviomis įplaukomis, turi pamiršti iš senesnių laikų išlikusį neformalų regioninį
pasiskirstymą, ir vykdyti plėtrą.
Šio darbo tikslas yra ištirti metrologijos rinką ir identifikuoti galimus plėtros variantus
remiantis finansiniais skaičiavimais.
Norint įvykdyti išsikeltą tikslą reikia visu prima įvertinti kokia yra Kauno metrologijos
centro finansinė būklė. Ar ji turi pakankamai resursų, ar jos finansiniai rodikliai stabilūs. Nes
juk žinia, kad norint statyti antrą namo aukštą, reikia būti pasistačius pirmąjį.
Sekantis uždavinys yra apžvelgti metrologijos aplinką – kokie konkurentai, kokia
paklausa. Ar iš vis yra poreikis matavimams. Juk namo niekas nestato prieš tai neisitikines
pamatų tvirtumu.
Atlikus įmonės pajėgumų patikrą ir rinkos potencialo įvertinimą reikalinga
identifikuoti kurios paslaugos yra ar žada buti populiariausios, yra ar žada būti pelningiausios.
Norint įvertinti esamų ir potencialių paslaugų naudą neužtenka pasieškoti literatūroje
esančios informacijos. Kokybiškiausia informacija gaunama iš specialistų lūpų. Ji bus gauta
naudojant empyrini tyrimą – asmeninį interviu su stambiausiais rinkos dalyvių vadovais.
Tačiau, be žinojimo, kurios veiklos sritys yra naudingos, būtina žinoti konkurentų
finansinius pajėgumus. Tad antriniai duomenys – konkurentų finansinių ataskaitų analizė –
pateiktos šiame darbe, yra gautos iš VĮ „Registrų centras“.
Visa gauta tyrimo informacija bus panaudota modeliuojant plėtros scenarijus paslaugų
srityse, turinčiose didžiausią pelningumo potencialą.
Šis darbas galbūt suteiks naudos VĮ „Kauno metrologijos centras“ direktoriui, priimant
plėtros sprendimus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Situacijos analizė9
 • 1.1. Bendra informacija apie įmonę9
 • 1.2. Išorinė analizė9
 • 1.2.1. Rinkos analizė11
 • 1.2.2. Makroaplinkos analizė12
 • 1.2.3. Vartotojų analizė13
 • 1.2.4. Konkurentu analize14
 • 1.3. Įmonės veiklos organizavimas16
 • 1.4. Įmonės finansinių ataskaitų analizė17
 • 1.4.1. Finansų valdymo funkcija įmonėje17
 • 1.4.2. Finansų apskaitos ir atskaitomybes sistema įmonėje18
 • 1.4.3. Finansiniu ataskaitų horizontali ir vertikali analize18
 • 1.4.4. Skolu rodikliai19
 • 1.4.5. Pelningumo rodikliai19
 • 1.5. Analizes isvados(SSGG)20
 • 1.6. Problemos įvardinimas22
 • 2. Metrologijos įmonių veiklos ir jos plėtojimo tyrymas23
 • 2.1. Empyrinis tyrimas23
 • 2.1.1. Empyrinio tyrimo tikslas, uždaviniai23
 • 2.1.2. Empyrinio metodo pasirinkimas23
 • 2.1.3. Empyrininio tyrimo rezultatų analizė26
 • 2.1.4. Kokybinio tyrimo išvados30
 • 2.2. Konkurentų finansinių duomenų palyginimas su KMC31
 • 2.2.1. Antrinių duomenų palyginimo tarp Konkurentų ir KMC išvados33
 • 2.3. Pelningų metrologijos paslaugų apimties dydžio įvertinimas33
 • 3. VĮ KMC veiklos plėtros galimybių finansinis modeliavimas36
 • 3.1. Scenarijų formulavimas36
 • 3.1.1. Prielaidos36
 • 3.1.2. Veiklos plėtros scenarijų kryptys37
 • 3.2. Finansinių metodų aprašymas ir pasirinkimas scenarijų analizei39
 • 3.3. KMC veiklos plėtros scenarijų modeliavimas40
 • Išvados43
 • Literatūra46
 • PRIEDAI47

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Malonu
, 2016-01-29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas
Referatas Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas

Analizė „Lietuvos naftos rinkos plėtros galimybių įvertinimas“ gali padėti įvertinti Lietuvoje sunaudojamos naftos produkcijos kiekį [...]

UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia [...]

AB Vilkyškių pieninė veiklos finansinis įvertinimas ir perspektyvų prognozavimas
Referatas AB Vilkyškių pieninė veiklos finansinis įvertinimas ir perspektyvų prognozavimas

Kiekvienoje įmonėje nuolat kinta turto ir nuosavybės, pajamų ir sąnaudų dydis bei jų struktūra. Siekiant [...]

UAB
Kursinis darbas UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis [...]

UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia [...]

Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone
Diplominis darbas Kaimo turizmo plėtra: galimybės, veiksniai, tendencijos vilniaus rajone

Temos aktualumas. Sparčiausiai augantis turizmo paslaugų sektorius Lietuvoje yra kaimo turizmas. Žmonės vis daugiau [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos
Diplominis darbas UAB “X” veiklos plėtros galimybių analizė ir perspektyvos

Šiandieninės globalios konkurencijos sąlygomis pagrindinis bet kurios organizacijos tikslas yra nenutrūkstamas pelningas veiklos tęstinumas ilgalaikėje [...]

UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas
Kursinis darbas UAB “X” verslo įmonės veiklos plėtros galimybių tyrimas

Efektyvi verslo įmonės plėtra - tai naujų rinkos nišų atradimas ir įsitvirtinimas jose. Verslo įmonės [...]

Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste
Diplominis darbas Kosmetikos pirkėjų apsisprendimą lemiantys veiksniai Kauno mieste

Šiandienė kosmetika panaši į šalį, esančią tarp svajonės ir tikrovės, kurioje ieškome tikrojo kelio grožio [...]

UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės
Diplominis darbas UAB “Kanrugė” marketingo veiklos tobulinimo galimybės

Ekonominio sunkmečio rinkos ekonomika bei didėjanti konkurencija tarp įmonių diktuoja naujas sąlygas smulkiam verslui, norint iššlaikyti [...]

Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės
Diplominis darbas Lopšelio - darželio „X“ veiklos analizė ir deficito mažinimo galimybės

Temos aktualumas. Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis išlikti konkurencinga gali tik įstaiga, turinti optimaliausius resursus geriausiai [...]

Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė
Referatas Įmonės „Petras & co” pirmų, antrų, trečių ir ketvirtų veiklos metų finansinė analizė

Žodis ,,analizė“ išvertus iš graikų kalbos reiškia ,,išskaidyti“. Būtent finansinės informacijos skaidymas padeda nustatyti vienų [...]

Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai
Referatas Finansinė ir investicinė veikla. Pagautė. Netekimai

Atlikdamas pajamų ir sąnaudų auditą, auditorius turi gerai žinoti visus pajamų ir sąnaudų pripažinimo atvejus [...]

Finansinė Kauno oro uosto analizė
Referatas Finansinė Kauno oro uosto analizė

Tarptautinis Kauno oro uostas, tai civilinis oro uostas, atidarytas 1988 m. liepos 1 d. sovietinei armijai priklausiusioje raketų bazės teritorijoje. Tai yra Karmėlavos gyvenvietėje [...]