VĮ „Kauno metrologijos centras“ veiklos plėtros galimybių finansinis įvertinimas

67 psl. / žod.

Ištrauka

Technika yra toks įprastas dalykas, kad mes net nesusimastome kaip giliai jis yra
įsišaknyjes į žmonių gyvenimus. Dauguma žmogaus atliekamų veiksmų yra susiję su
technologija, ypač kai siekiama efektyvesnio spartumo ir operatyvumo. Tada technika yra
žmogaus draugas, nes jos dėka žmogus pajaučia naudos skirtumą naudojantis ir
nesinaudojantis technikos pagalba. Visi ja aklai tiki, tiki jos teikiama nauda. Tik ar kas
susimastė kodėl jos duodamas rezultatas laikomas teisingu? Pavyzdžiui, kodėl svarstyklių
parodytas svoris laikomas teisingu? Ar, kodėl ipiltas degalų kiekis degalinėje atitinka
nurodytajį dydi tablo? Arba kodėl automobilio žibintai šviečia tinkamu kampu? Logiškas
atsakymas būtų – technika tokį rezultatą pateikia, nes ji yra taip sureguliuota. Bet tada kitas
klausimas – kas ją sureguliavo? Degalinės savininkas? Svarstyklių gamintojas?
Šitie atsakymai yra dalinai teisingi, tačiau nevisiškai. Technikos gamintojai ar turėtojai
nustato įrangos parametrus, kuo artimesnius etalonui. O etalonas yra pats tiksliausias matas
pasaulyje. Visi pagrindiniai etalonai, pagal kuriuos yra nustatinėjami technikos ar įrengimų
parametrų tikslumai, yra saugomi Prancuzijos sostinėje – Paryžiuje. Tam, kad etalonų
nereikėtų kiekvieną kartą vežti į kokį fabriką ar į piliečio namus, jog būtų pvz. sulygintas
svarstyklių tikslumas, kiekviena valstybė įkūrė atsovus - metrologijos tarnybas. Metrologijos
tarnybos, savo ruožtu, duoda leidimus įmonėms, kad jos galėtų atlikti fabriko gaminamas ar
piliečio turimas svarstyklių tikslumą. Tai yra savotiška tikslumo perdavimo grandinė nuo
etalono ligi galutinio vartotojo. Tačiau yra viena įdomi detalė – pirmoji grandies
dalis(etalonai) yra skirti vienareikšmiškai saugoti ir išlaikyti tikslumą, kai tuo tarpu
paskutinioji grandis(metrologijos tarnybos leidimą veikti gavusios įmonės) be siekio išlaikyti
technikos artumą etalonui, priedo siekia gauti finansinę naudą už suteiktas paslaugas.
Lietuvos patikrų(metrologijos) rinka išgyvena savotišką dviejų laikotarpių sankirtą –
SSSR ekonomikos palikimą(veikla buvo paskirstyta pagal regionus), ir laisvos konkurencinės
rinkos atsiradimą(oficialiai regioninio pasiskirstymo nėra, tačiau dalis įmonių vis dar
linkusios veikti „draugiškai“, o kita dalis suvokė, jog parduoti galima ne tik savojoje
apskrityje ir todėl deda pirmuosius žingsnius konkurencinėje veikloje bandant įsiūlyti
paslaugas ne savo regiono klientui).
Ši padėtis iškelia problemą metrologijos centrams, tame tarpe KMC, - kaip derėtų
vykdyti savo veiklą, norint išlikti arba padidinti konkurencingumą kitų atžvilgiu.
Optimaliausia pozityvios padėties išlaikymo galimybė – plėtra. Anot Tsung tzu, geriausia
gynyba yra puolimas. Tad ir Kauno metrologijos centras, norėdamas išlikti stabilus, su
pastoviomis įplaukomis, turi pamiršti iš senesnių laikų išlikusį neformalų regioninį
pasiskirstymą, ir vykdyti plėtrą.
Šio darbo tikslas yra ištirti metrologijos rinką ir identifikuoti galimus plėtros variantus
remiantis finansiniais skaičiavimais.
Norint įvykdyti išsikeltą tikslą reikia visu prima įvertinti kokia yra Kauno metrologijos
centro finansinė būklė. Ar ji turi pakankamai resursų, ar jos finansiniai rodikliai stabilūs. Nes
juk žinia, kad norint statyti antrą namo aukštą, reikia būti pasistačius pirmąjį.
Sekantis uždavinys yra apžvelgti metrologijos aplinką – kokie konkurentai, kokia
paklausa. Ar iš vis yra poreikis matavimams. Juk namo niekas nestato prieš tai neisitikines
pamatų tvirtumu.
Atlikus įmonės pajėgumų patikrą ir rinkos potencialo įvertinimą reikalinga
identifikuoti kurios paslaugos yra ar žada buti populiariausios, yra ar žada būti pelningiausios.
Norint įvertinti esamų ir potencialių paslaugų naudą neužtenka pasieškoti literatūroje
esančios informacijos. Kokybiškiausia informacija gaunama iš specialistų lūpų. Ji bus gauta
naudojant empyrini tyrimą – asmeninį interviu su stambiausiais rinkos dalyvių vadovais.
Tačiau, be žinojimo, kurios veiklos sritys yra naudingos, būtina žinoti konkurentų
finansinius pajėgumus. Tad antriniai duomenys – konkurentų finansinių ataskaitų analizė –
pateiktos šiame darbe, yra gautos iš VĮ „Registrų centras“.
Visa gauta tyrimo informacija bus panaudota modeliuojant plėtros scenarijus paslaugų
srityse, turinčiose didžiausią pelningumo potencialą.
Šis darbas galbūt suteiks naudos VĮ „Kauno metrologijos centras“ direktoriui, priimant
plėtros sprendimus.


Turinys

 • Įvadas7
 • 1. Situacijos analizė9
 • 1.1. Bendra informacija apie įmonę9
 • 1.2. Išorinė analizė9
 • 1.2.1. Rinkos analizė11
 • 1.2.2. Makroaplinkos analizė12
 • 1.2.3. Vartotojų analizė13
 • 1.2.4. Konkurentu analize14
 • 1.3. Įmonės veiklos organizavimas16
 • 1.4. Įmonės finansinių ataskaitų analizė17
 • 1.4.1. Finansų valdymo funkcija įmonėje17
 • 1.4.2. Finansų apskaitos ir atskaitomybes sistema įmonėje18
 • 1.4.3. Finansiniu ataskaitų horizontali ir vertikali analize18
 • 1.4.4. Skolu rodikliai19
 • 1.4.5. Pelningumo rodikliai19
 • 1.5. Analizes isvados(SSGG)20
 • 1.6. Problemos įvardinimas22
 • 2. Metrologijos įmonių veiklos ir jos plėtojimo tyrymas23
 • 2.1. Empyrinis tyrimas23
 • 2.1.1. Empyrinio tyrimo tikslas, uždaviniai23
 • 2.1.2. Empyrinio metodo pasirinkimas23
 • 2.1.3. Empyrininio tyrimo rezultatų analizė26
 • 2.1.4. Kokybinio tyrimo išvados30
 • 2.2. Konkurentų finansinių duomenų palyginimas su KMC31
 • 2.2.1. Antrinių duomenų palyginimo tarp Konkurentų ir KMC išvados33
 • 2.3. Pelningų metrologijos paslaugų apimties dydžio įvertinimas33
 • 3. VĮ KMC veiklos plėtros galimybių finansinis modeliavimas36
 • 3.1. Scenarijų formulavimas36
 • 3.1.1. Prielaidos36
 • 3.1.2. Veiklos plėtros scenarijų kryptys37
 • 3.2. Finansinių metodų aprašymas ir pasirinkimas scenarijų analizei39
 • 3.3. KMC veiklos plėtros scenarijų modeliavimas40
 • Išvados43
 • Literatūra46
 • PRIEDAI47

Reziumė

Autorius
smilinggirl88
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€12.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 17, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
67 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Malonu

Susiję darbai

AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

Finansai Referatas 2016 m. ingridvis
Finansinės analizės individualus darbas, kuriama atliekama AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė, horizontalioji, vertikalioji finansinių ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, rizikos vertinimas. Rezultatai lyginami...