Vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo paslaugų didinimo galimybės "K-1" sporto akademijoje

55 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas.  Šiuolaikinėje visuomenėje mažai skiriama dėmesio vyresnio amžiaus žmonių fiziniam aktyvumui. Pagal PSO dauguma vyresnio amžiaus žmonių, ypatingai šio tarpsnio nuo 45 ir vyresni yra fiziškai pasyvūs, laisvalaikio praleidimo būdas televizijos žiūrėjimas ir kt. Toks gyvenimo būdas paspartina lėtinių ligų atsiradimą ir progresavimą: pasak A. Kalvėno, N.  Simanavičiūtės (2010) lėtinės ligos susijusios su fizinio aktyvumo stoka, kuri jaučiama sparčiai besivystančiuose miestuose. Greitas gyvenimo tempas, televizija, lengvai prieinamos pramogos atitolina  fizinio aktyvumo propagavimą. Kad gyvenimo kokybė pagerėtų, žiūrint iš sveikatos perspektyvos, reikia ieškoti, kaip ir kokiais būdais vyresnio amžiaus visuomenę paskatinti fiziškai judėti dėl jų pačių sveikatos. Anot Zumero R. (2014) fizinis aktyvumas yra privalomas pilnaverčiui žmogaus funkcionavimui, tam neturi reikšmės amžiaus, aktyvumą būtina išlaikyti visa gyvenimą. Be to atsižvelgus į visuomenės senėjimo tendenciją, vyresnio amžiaus visuomenę būtina skatinti fiziškai judėti, dėl lėtinių ligų rizikos, bei kiek įmanoma pagerinti vyresniame amžiuje gyvenimo kokybę.

Fizinio aktyvumo būdų yra įvairių, vienus galima pritaikyti namų sąlygomis,  - šiaurietiškas ėjimas, važinėjimas dviračiu, lengvas bėgiojimas ir t.t., kitas būdas fizinio aktyvumo, tai įvairios treniruotės sporto klubuose, treniruoklių salės, įvairių šokių pasirinkimas (įvairios šokių programos, kur muzika, žingsneliai, pritaikomi pagal amžiaus tarpsnį). Vyresnio amžiaus visuomenę yra sudėtingiau įtraukti į fizinę veiklą, todėl paslaugos turi būti pritaikytos, taip, kad sudomintų vyresnio amžiaus tarpsnio visuomenę.

Baigiamojo darbo problema. Eurostatas prognozuoja jog nuo 2030 metų vyresnio amžiaus žmonių skaičius didės, o 2050 metais manoma jog didžioji dalis populiacijos sudarys 45-55 metų amžiaus žmonės, tokia amžiaus kaita turės įtakos socialinei sričiai ir ekonomikai. Atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus augimą Europos komisija (2012) skatina vyresnio amžiaus žmonėms taikyti fizinio aktyvumo strategiją, kuri padės išsaugoti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, gyvenimo kokybę. Vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą nagrinėjo dauguma autorių:  Kliza, Š. Sipavičienės, S. Klizinė, I. Pluga V., (2012).  Ši tema aktuali vyresnio amžiaus žmonėms, kuriuos nuolat reikia skatinti fiziškai judėti, juos sudėtingiau pritraukti domėtis aktyvia veikla. Vyresni žmonės, ganėtinai skeptiškai žiūri į fizinį aktyvumą, nesuprasdami, jog tai prevencinė priemonė į pilnavertį gyvenimą. Būtina ieškoti paslaugų, kuriomis būtų padidintas fizinis aktyvumas vyresnio amžiaus visuomenei. Autoriai Kliza Š., ir kt. (2012)  tyrę fizinio aktyvumo naudą vyresnio amžiaus žmonėms, atskleidė kokią didelę reikšmę sveikatai daro reguliarus fizinis aktyvumas: intelektui, pažintinėms funkcijoms, kraujotakai ir t.t., kurių funkcijos bėgant metams silpnėja. Tačiau pritaikius paslaugas, kuriomis fizinis aktyvumas būtų didinamas, sveikata taptų geresnė.

Tyrimo problemą sudaro trys  probleminiai klausimai.

 1. Kaip fizinis aktyvumas įtakoją vyresnio amžiaus žmonių sveikatą?
 2. 2. Kokiomis paslaugomis padidinti vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą ,,K-1’’ sporto akademijoje?
 3. Kokie veiksniai įtakoja vyresnio amžiaus žmonių fizinį pasyvumą?

Darbo objektas –  Fizinio aktyvumo paslaugų didinimo galimybės.

Darbo tikslas – Nustatyti vyresnio amžiaus žmonių fizinio aktyvumo paslaugų didinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibrėžti fizinio aktyvumo sampratą ir rūšis.
 2. Išsiaiškinti fizinio aktyvumo naudą vyresniame amžiuje.
 3. Įvardinti fizinio aktyvumo paslaugų pasiūlą ,,K-1’’sporto akademijoje.
 4. Nustatyti vyresnio amžiaus žmonių paslaugų poreikį fizinio aktyvumo didinimui ,, K-1’’ sporto klube.

Baigiamojo darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė;
 2. Apklausa raštu;
 3. Interviu.

Baigiamojo darbo struktūra:

Pirmoje darbo dalyje bus apibendrinta vyresnio amžiaus žmonių samprata. Analizuojant literatūros šaltinius  bus atskleista kokiomis paslaugomis galima pritraukti vyresnio amžiaus žmonių grupę būti fiziškai aktyvesniems.

Antroje darbo dalyje bus pristatoma informacija apie įmonę, kurioje atliekamas tyrimas.

Trečioje dalyje bus aptariami ,,K-1’’ sporto klubo tyrimo rezultatai.

Studijų  rezultatai:

 1. Pasiūlyti klientams sveikatingumo ir grožio paslaugas kuriomis siekiama: fizinės, emocinės ir dvasinės sveikatos gerinimo;
 2. Pritaikyti subalansuotos mitybos bei sveikos gyvensenos įgytas žinias, fizinio aktyvumo veiklų organizavimo, grožio ir kūno tobulinimo srities žinias vykdant sveikatingumo ir grožio paslaugų teikiamo procesus;
 3. Proceso metu formuoti pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu vadovaujantis holistinio tobulėjimo dėsniais.

Turinys

 • TURINYS2
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1.Vyresnio amžiaus tarpsnio samprata7
 • 1.2. Fizinio aktyvumo samprata ir rūšys8
 • 1.3. Fizinį aktyvumą skatinantys veiksniai11
 • 1.4. Vyresnio amžiaus žmonių socializacija fizinės veiklos kontekste11
 • 1.5. Fizinio aktyvumo reikšmė sveikatai15
 • 1.6. Fizinio aktyvumo rekomendacijos vyresnio amžiaus žmonėms18
 • 1.7. Žmogaus biologiniai pokyčiai vyresniame amžiuje21
 • 1.8. Priežastys lemiančios fizinį pasyvumą vyresniame amžiuje………………………………23
 • 2. TYRIMO DIZAINAS27
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas27
 • 2.2. ,,K-1’’ sporto akademijos veiklos pristatymas28
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS29
 • 3.1. ,,K-1’’sporto akademijos teikiamų paslaugų spektras29
 • 3.2. Paslaugų poreikis fizinio aktyvumo didinimui ,,K-1’’akademijoje tyrimo rezultatai30
 • IŠVADOS39
 • LITERATŪROS SARAŠAS40
 • PRIEDAI42

Reziumė

Autorius
pienė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 4, 2018
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
55 psl.

Susiję darbai