Ekonomika ir verslas / Vadyba

AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Organizacijoms yra būtini efektyviai organizuojami pokyčiai - pokyčių valdymas. Dažnai organizacijų valdymas, vadovavimas tampa vienu iš prioritetinių vadovo funkcijų, kur greta pokyčių valdymas nagrinėja veiksmus, kurių tikslas yra įdiegti organizacijoje pokyčius, iniciatyvą, priežiūrą ir tolesnę stebėseną (Raipa, 2014). Dinamiškame verslo pasaulyje, įvairūs pokyčiai organizacijose vyksta nuolatos, todėl organizacijų vadovų reakcija ir pokyčių valdymas turi būti paremtas tokiais principais, kurie leistų greitai reaguoti į dinamišką ir kintančią verslo aplinką, konkurenciją, ateities perspektyvas ir naujoves, taip keičiantis ir prisitaikant prie verslo aplinkos pokyčių. Vadovų gebėjimas tinkamai ir laiku reaguoti į pokyčius, sugebėti juos valdyti yra ypatingai aktualūs ir ši vadovo kompetencija įgauna vis didesnę reikšmę organizacijose (Išoraitė, 2012). Pokyčiai įvairiose organizacijose yra neišvengiami, tačiau, jeigu verslo sektorius yra netinkamai pasiruošęs pokyčiams, pokyčių valdymui, neretai tai tampa didelė organizacijos problema, turinti žalos pačiai organizacijai. Identifikuoti organizacijų pokyčius, taip pat juos sėkmingai valdyti, nustatyti tampa kiekvienos organizacijos vadovo uždavinys, o įtaka vykdomų pokyčių veiklos efektyvumui nuolat didėja (Šimanskienė, 2014). Todėl, šio darbo aktualumą sąlygoja, jog organizacijų vadovų įtaka pokyčių valdyme yra esminis šaltinis siekiant pokyčių identifikavimo, valdymo ir svarbiausia organizacijos veiklos tęstinumo, našumo.

       Temos ištirtumas. Įvairiose organizacijose vykstantys pokyčiai, pokyčių valdymas yra nuolatos analizuojamas įvairių šalių autorių. D. Lodienė (2005) pateikė pokyčių samprata ir jų valdymo suvokimą. Prieš dešimtmetį didelis dėmesys buvo skiriamas pokyčių valdymo procesams - teoriniu pagrindu (Stoškus, 2005; Rosen, 2007). Tuo tarpu P. Zakarevičius (2003) analizavo pokyčius organizacijose, jų priežastys, valdymą ir pasekmes, taip pat, dar po trijų metų atliko analizę pokyčių organizacijose kliūtys ir priežastys (Zakarevičius, 2006). Kiti autoriai, kaip R. Korsakienė (2006) analizavo organizacinių pokyčių valdymą (teoriniai ir praktiniai aspektai), o  E. Laumenskaitė ir A. Vasiliauskas (2006) analizavo strateginius pokyčius ir savivalda organizacijoje. Aptinkama daug informacijos apie organizacijų pokyčių valdymą, kaip strateginio valdymo dalį (Raipa, 2013; Išoraitė, 2012; Zakarevičius, 2011). S. Videikienė (2013) analizavo pokyčių valdymo sėkmės veiksnius organizacijose, o dar po metų S. Videikienė ir L. Šimanskienė (2014) analizavo pokyčių valdymo kliūtis organizacijose. Daugelis autorių analizavo ir pokyčių įgyvendinimą organizacijose (Dromantas, 2007; Adamonienė, 2012; Išoraitė, 2012 ir kt.). Tačiau, jog būtų atliekamas vadovų įtakos vertinimas konkrečiai, kaip vadovai įtakoja pokyčių valdymą informacijos šiai dienai nerandama, todėl, tai dar labiau pabrėžia, jog tematika yra aktuali.

       Darbo problema. Organizacijos pokyčių esmė, jų numatymas bei organizacijos vadovų sugebėjimas sėkmingai juos įgyvendinti, valdyti ir reaguoti, tampa aktualia ir vis plačiau tyrinėjama tema. Didžioji dauguma organizacijų vadovų supranta, kad pokyčiai yra neišvengiami, būtina į juos reaguoti, vis tik imponuoja, jog pokyčius galima valdyti ir tai įtakoja organizacijos vadovo turimos kompetencijos, įgūdžiai, gebėjimai, tačiau tai neretai tampa organizacijos valdymo problema. Organizacijos pokyčių valdymas yra sudėtingas procesas, o pokyčių būtinybės suvokimas ir įtaka dar negarantuoja jų įgyvendinimo kokybės. Tuo būdu kyla probleminis klausimas: kokia yra vadovų įtaka ir pagrindinės kliūtys pokyčių valdyme?

       Darbo objektas - AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas.

       Darbo tikslas - nustatyti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybes.

       Darbo uždaviniai:

 1. Identifikuoti organizacijos vadovų įtakos pokyčius valdant vertinimo kriterijus teoriniu aspektu.
 2. Įvertinti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijus ir metodus.
 3. Pateikti AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybes.

       Darbo tyrimo metodai:

- Mokslinės literatūros analizei naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizės, sintezės, palyginimo, apibendrinimo metodai.

- Tiriant, vertinant reiškinių ir rodiklių tarpusavio ryšius, priklausomybes, kitimo sąlygas naudoti palyginimo, grupavimo, loginės analizės ir grafinis metodas (MS Excel).

- Darant išvadas naudoti palyginimo ir apibendrinimo metodai.

- Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kiekybinis tyrimo metodas (apklausa).

       Darbo hipotezė. Vadovų kompetencijos (lyderystė, komandinis darbas, komunikacija, inovatyvumas) tiesiogiai priklausomos nuo galimybės įtakoti pokyčių valdymą organizacijoje.

       Darbo struktūra. Darbą sudaro baigiamojo darbo užduotis, sąžiningumo deklaracija, anotacija lietuvių ir anglų kalba. Darbe pateikiamas įvadas ir trys skyriai. Pirmas skyrius vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo teoriniai aspektai, kuriame analizuojama: vadovo, vadovavimo ir lyderystės definicijos, pokyčių valdymo samprata ir svarba organizacijoje, vadovų įtakos pokyčių valdymui esmė, vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijai ir metodai. Antras skyrius AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos vertinimo valdant pokyčius tyrimas, kuriame pateikiama įmonės charakteristika, tyrimo metodikos pagrindimas, organizavimas, metodai, bei tyrimo rezultatai. Darbe pateikiamas AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tobulinimo galimybės. Taip pat išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pagrindinių sąvokų žodyno darbe nėra, nes naudojamos sąvokos yra vadovas, lyderystė, autoritetas kurios analizuojamos darbe.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ANTRAŠTINIS LAPAS
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBA
 • ĮVADAS
 • 1. VADOVŲ ĮTAKOS POKYČIŲ VALDYMUI VERTINIMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Vadovo, vadovavimo ir lyderystės definicijos
 • 1.2. Pokyčių valdymo samprata ir svarba organizacijoje
 • 1.3. Vadovų įtakos pokyčių valdymui esmė
 • 1.4. Vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo kriterijai ir metodai
 • 2. AB „TELIA LIETUVA“ VADOVŲ ĮTAKOS VERTINIMO VALDANT POKYČIUS TYRIMAS
 • 2.1. AB „Telia Lietuva“ veiklos charakteristika
 • 2.2. Tyrimo metodikos pagrindimas ir organizavimas
 • 2.3. AB „Telia Lietuva“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimo tyrimo rezultatai
 • 3. AB „TELIA LIETUVA“ VADOVŲ ĮTAKOS POKYČIŲ VALDYMUI VERTINIMO TOBULINIMO GALIMYBĖS
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valdymo pokyčiai
Referatas Valdymo pokyčiai

Permainos organizacijoje, joje vykstantys pokyčiai yra reakcija į pasikeitimus, vykstančius aplinkoje. Į pokyčius organizacijoje reaguoja [...]

Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas
Diplominis darbas Žemės ūkio bendrovių vadovų kompetencijų vertinimas

Temos aktualumas, naujumas. Šiuolaikinėse organizacijose žinių valdymas tampa vis svarbesniu aspektu, siekiant įmonės tikslų bei [...]

 UAB „RIMI LIETUVA“ komunikavimo su klientais proceso valdymas
Kursinis darbas UAB „RIMI LIETUVA“ komunikavimo su klientais proceso valdymas

Komunikacija su klientais, šiais, didelės pasiūlos laikais, tampa pagrindiniu įrankiu norint parduoti įmonės siūlomą produkciją.

Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu
Referatas Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu

Namų ūkio pajamos tai vidutinės pajamos per mėnesį, kurias gauna namų ūkis. Jos apima pinigines [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Vilniaus Europolis" konfliktų su klientais valdymo vertinimas ir prevencija

Temos aktualumas. Konfliktų tema visada buvo ir bus aktuali, nes konfliktai yra natūrali, svarbi ir [...]

Pokyčių valdymas organizacijoje
Kursinis darbas Pokyčių valdymas organizacijoje

Teoriniu aspektu išsamiai išnagrinėta pokyčių valdymo problematika. Didelis dėmesys skirtas pasipriešinimui pokyčiams aptarti. Susietas pokyčių [...]

Pokyčių valdymas
Referatas Pokyčių valdymas

,,Pokyčiai - tai gyvenimo įstatymas. O tie, kurie žiūri tik į praeitį ar dabartį - [...]

Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

Strateginių pokyčių valdymas
Referatas Strateginių pokyčių valdymas

Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvoka strategija yra plačiai paplitusi. Greitai kintančioje aplinkoje [...]

UAB ,,PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS‘‘įmonės aplinkos vertinimas remiantis etikos kodeksu
Referatas UAB ,,PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS‘‘įmonės aplinkos vertinimas remiantis etikos kodeksu

  Verslo etikos savarankiškas darbas atliktas, apie gerai žinomą įmonę UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“. Organizacija [...]

Asmeninių finansų valdymo priklausomybės nuo gyvenimo ciklo vertinimas
Referatas Asmeninių finansų valdymo priklausomybės nuo gyvenimo ciklo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienos valstybės [...]

Klientų požiūris į
Referatas Klientų požiūris į "Telia Lietuva" bendrovės teikiamas paslaugas

TELIA įmonių grupė yra didžiausios Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų bendrovės "TeliaSonera AB (publ)" įmonių [...]

Pasipriešinimo strateginiams pokyčiams organizacijoje valdymo galimybės
Referatas Pasipriešinimo strateginiams pokyčiams organizacijoje valdymo galimybės

 Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Viso pasaulio verslo organizacijos, įmonės, bendrovės įėjo [...]

AB „Telia Lietuva“ susijungimas ir pasiskirstymas užsienio šalyse
Tyrimas AB „Telia Lietuva“ susijungimas ir pasiskirstymas užsienio šalyse

Aktualumas. „Verslas – tai aktyvi žmonių veikla, siekianti gauti pelną.“ Kiekvieno žmogaus, kuris kuria verslą [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.