Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

64 psl. / 16732 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje.

Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra apie kalbos reikšmę ir raidą bei dvikalbystę ir dvikalbystės įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesiui. Yra aprašoma kalbos svarba žmogaus gyvenime ir kalbos raidos teorijos. Taip pat yra aiškinama dvikalbystės sąvoka bei nagrinėjama, kokią įtaką dvikalbystė turi ikimokyklinio amžiaus vaiko adaptacijai darželyje, kaip įtakoja jo elgesį ir kaip turėtų būti organizuojamas dvikalbio vaiko ugdymas, siekiant išvengti nepageidaujamų dvikalbystės pasekmių.

Atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti pedagogų ir tėvų požiūrį į dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus jiems pradėjus lankyti lietuvišką vaikų darželį. Taip pat analizuojama dvikalbių vaikų nuomonė apie jiems kylančias kalbos ir elgesio problemas darželyje.

Darbas pateikiamas su visais Priedais (anketų pavyzdžiai, apklausos protokolai, kt.).

Darbas įvertintas 10.


Turinys

 • Įvadas2
 • 1. Dvikalbystės samprata bei įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai ir elgesiui6
 • 1.1. Kalbos reikšmė žmogaus socializacijoje6
 • 1.2. Kalbos vystymasis ir jį nagrinėjančios teorijos8
 • 1.3. Dvikalbystės samprata11
 • 1.4. Dvikalbystės įtaka ikimokyklinio amžiaus vaiko raidai16
 • 1.5. Dvikalbių vaikų elgsena vaikų darželio grupėje adaptaciniu laikotarpiu18
 • 1.6. Dvikalbių vaikų ugdymo ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje23
 • 2. Dvikalbių vaikų socializacijos ypatumų lietuviškajame darželyje tyrimas28
 • 2.1. Tyrimo metodologija28
 • 2.2. Tyrimo rezultatai33
 • Išvados ir rekomendacijos51
 • Santrauka53
 • Summary54
 • Literatūra55
 • Priedai58

Reziumė

Autorius
kristina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 27, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Smurtas prieš vaikus ir jo prevencija

Pedagogika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Įvadas Smurtas – tai įsiveržimas į kito žmogaus emocinę, psichologinę ir fizinę erdvę. Prievarta kaip fenomenas lydi visą žmonijos istoriją, ji minima ankstyviausiuose...

Socialinių įgūdžių ugdymas darželyje

Pedagogika Tyrimas viduteee
Ikimokyklinis vaikų amžius yra ypatingas. Šiame tarpsnyje vaikai supranta, kad jų aplinkoje yra ne tik šeimos nariai, pradeda pasitikėti kitais žmonėmis, įgyja...