Socialiniai mokslai / Pedagogika

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

0 atsiliepimų
Autorius:
Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje.

Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra apie kalbos reikšmę ir raidą bei dvikalbystę ir dvikalbystės įtaką ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesiui. Yra aprašoma kalbos svarba žmogaus gyvenime ir kalbos raidos teorijos. Taip pat yra aiškinama dvikalbystės sąvoka bei nagrinėjama, kokią įtaką dvikalbystė turi ikimokyklinio amžiaus vaiko adaptacijai darželyje, kaip įtakoja jo elgesį ir kaip turėtų būti organizuojamas dvikalbio vaiko ugdymas, siekiant išvengti nepageidaujamų dvikalbystės pasekmių.

Atliktas tyrimas, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti pedagogų ir tėvų požiūrį į dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus jiems pradėjus lankyti lietuvišką vaikų darželį. Taip pat analizuojama dvikalbių vaikų nuomonė apie jiems kylančias kalbos ir elgesio problemas darželyje.

Darbas pateikiamas su visais Priedais (anketų pavyzdžiai, apklausos protokolai, kt.).

Darbas įvertintas 10.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16732 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • 1. Dvikalbystės samprata bei įtaka ikimokyklinio amžiaus vaikų raidai ir elgesiui6
 • 1.1. Kalbos reikšmė žmogaus socializacijoje6
 • 1.2. Kalbos vystymasis ir jį nagrinėjančios teorijos8
 • 1.3. Dvikalbystės samprata11
 • 1.4. Dvikalbystės įtaka ikimokyklinio amžiaus vaiko raidai16
 • 1.5. Dvikalbių vaikų elgsena vaikų darželio grupėje adaptaciniu laikotarpiu18
 • 1.6. Dvikalbių vaikų ugdymo ypatumai ikimokyklinėje įstaigoje23
 • 2. Dvikalbių vaikų socializacijos ypatumų lietuviškajame darželyje tyrimas28
 • 2.1. Tyrimo metodologija28
 • 2.2. Tyrimo rezultatai33
 • Išvados ir rekomendacijos51
 • Santrauka53
 • Summary54
 • Literatūra55
 • Priedai58

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje
Diplominis darbas Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje

Vardenis Pavardenis. Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje. bakalauro baigiamasis darbas / mokslinio darbo vadovas, .....

Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai
Rašinys Hiperaktyvių vaikų socializacijos ypatumai

                        Savo darbe aprašysiu pasirinktą temą, kuri yra man aktuali ir svarbi. Bandysiu panagrinėti hiperaktyvių [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Šeimos įtaka vaikų socializacijai
Referatas Šeimos įtaka vaikų socializacijai

Temos aktualumas. Šeima- svarbiausias vaikų ugdymo aplinka, kurioje vystoma vaikų socializacija ir tai yra svarbiausias [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“
Referatas Investicinis projektas privatus vaikų darželis „Pagrandukas“

Dėl ne itin palankios ekonominės situacijos ir po ekonominės krizės sumažėjusių darbo užmokesčių vis dažniau [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.