Klientų ir kosmetologų nuomonė apie kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybės koreguojant suaugusiųjų spuogus

51 psl. / 8464 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Paprastieji spuogai (Acne vulgaris) – odos riebalų liaukos ir viršutinės plauko folikulo dalies uždegimas. (Draelos, Pugliese, 2011) Paprastaisiais spuogais sergančių apie 85% priklauso 11 – 25 metų amžiaus grupei, kitą grupę sudaro vyresni nei 25 metų žmonės. Suaugusiųjų spuogai apima vis didesnę populiacijos dalį. Paprastaisiais spuogais gali sirgti visų rasių ir įvairaus amžiaus žmonės. Apytiksliai 25% suaugusių vyrų ir 50% moterų kenčia dėl suaugusiųjų spuogų tam tikru savo gyvenimo laikotarpiu. (Ravisankar, Koushik ir kt. 2015)  Suaugusiųjų spuogai, ypač sunkesnių formų, pasireiškia ne tik pastebimais bėrimo elementais, bet žmonėms sukelia depresiją, blogina gyvenimo kokybę. Jiems sunkiai sekasi prisitaikyti darbo aplinkoje, įsidarbinti, jie tampa uždari, mažai bendraujantys, jaučiasi pažeidžiami, jaučia pyktį ir nerimą. Suaugusiųjų spuogai – sudėtinga, lėtinė liga, kurią privaloma gydyti. Turi būti sudaromi  individualūs procedūrų planai, pagal kuriuos kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis būtų mažinami suaugusiųjų spuogų požymiai. (Urbštienė, 2004)

            Tyrimo problema: Kokios kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybės sprendžiant suaugusiųjų spuogų problemas?

            Tyrimo objektas: Klientų ir kosmetologų nuomonė ape kosmetinių priemonių ir procedūrų galimybes sprendžiant suaugusiųjų spuogų problemas.

            Tyrimo tikslas: Atskleisti klientų ir kosmetologų nuomonę apie suaugusiųjų spuogų problemų koregavimo galimybes kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis.

            Tyrimo uždaviniai:

 1. Teoriškai paaiškinti suaugusiųjų spuogų atsiradimo priežastis, požymius;
 2. Aprašyti kosmetinių priemonių pagrindines veikliąsias medžiagas, kosmetines procedūras ir jų poveikį koreguojant suaugusiųjų spuogų sukeltas odos problemas;
 3. Nustatyti kosmetologų ir klientų nuomonę apie suaugusiųjų spuogų problemų sprendimo galimybes kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis.

            Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė, kurios tikslas teoriškai paaiškinti suaugusiųjų spuogų atsiradimo priežastis, požymius ir aprašyti kosmetinių priemonių pagrindines veikliąsias medžiagas ir procedūras koreguojant suaugusiųjų spuogų sukeltoms problemoms;
 2. Anketinė apklausa raštu kosmetologams ir klientams, kurios tikslas nustatyti kosmetologų ir klientų nuomonę apie suaugusiųjų spuogų problemų sprendimo galimybes kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis.

            Duomenų analizės:

 1. Lyginamoji analizė;
 2. Statistinė duomenų analizė naudojant Microsoft Office Excel 2003.

            Tyrimo metu, siekiant atskleisti  kosmetologų ir klientų nuomonę apie suaugusiųjų spuogų problemų sprendimo galimybes kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis bus atliktas kiekybinis tyrimas. Dalyvavo 30 kosmetologų ir 30 klientų. Tyriminę anketą klientams sudaro  19 klausimų, kosmetologams – 14 klausimų. Tyrimo data - 2016 metų balandžio ir gegužės mėnesiais. Šios anketos yra anoniminės,  tyrimo duomenys nebus skelbiami viešai, o naudojami tik moksliniams tikslams.

            Baigiamojo darbo struktūra: Santrauka lietuvių/anglų kalbomis, įvadas, teorinė dalis, kurioje pateikiamas informacija apie suaugusiųjų spuogų atsiradimo priežastis, požymius ir suaugusiųjų spuogų sprendimo galimybes kosmetinėmis priemonėmis ir procedūromis, empirinė dalis, rekomendacijos, išvados, literatūros sąrašas.


Turinys

 • Turinys
 • Lentelių ir paveikslų sąrašas……………………………………………………………………3
 • Sąvokos ir santrumpos………………………………………………………………………….…4
 • ĮVADAS5
 • 1. SUAUGUSIŲJŲ SPUOGŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS, POŽYMIAI7
 • 1.1 Suaugusiųjų spuogų priežastys8
 • 1.2 Spuogo susidarymo mechanizmas10
 • 1.3 Spuogų bėrimo elementai11
 • 1.4 Jaunatvinių spuogų sunkumo laipsnių klasifikacija12
 • 1.5 Suaugusiųjų spuogų galimos pasekmės12
 • 2. SUAUGUSIŲJŲ SPUOGŲ KOREGAVIMO GALIMYBĖS KOSMETINĖMIS PRIEMONĖMIS IR PROCEDŪROMIS13
 • 2.1 Kosmetinių priemonių veikliosios medžiagos13
 • 2.2 Suaugusiųjų spuogų sukeltų odos problemų koregavimas kosmetinėmis procedūromis14
 • 2.3 Suaugusiųjų spuogų sukeltų odos problemų pagrindinės koregavimo procedūros14
 • 2.4 Suaugusiųjų spuogų sukeltų problemų koregavimas aparatinėmis metodikomis15
 • 2.5 Suaugusiųjų spuogų medikamentinis gydymas16
 • 3. KLIENTŲ IR KOSMETOLOGŲ NUOMONĖS APIE KOSMETINIŲ PRIEMONIŲ
 • IR PROCEDŪRŲ GALIMYBES KOREGUOJANT SUAUGUSIŲJŲ SPUOGUS TYRIMAS18
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir analizė19
 • IŠVADOS40
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI41

Reziumė

Autorius
ddowylle
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Kosmetologinių procedūrų atlikimo mokomoji praktika

Medicina Praktikos ataskaita 2015 m. ziviliukas21
2015.06.01-06.20 Praktiką atlikau Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, sveikatos mokslų fakultete. Pirmą praktikos savaitę atlikinėjau veido malualinių procedūrų praktiką. Veido procedūrų praktikos metu tobulinau bendravimo...