Orlaivių angaras Karmėlavoje: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, tiriamoji, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

92 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Magistro baigiamasis darbas sudarytas iš šių dalių: statybos reglamentavimo ir teisės sąlygos, architektūrinė, konstrukcinė, tiriamoji, technologinė, organizacinė ir ekonominė, darbų sauga ir aplinkosauga.

Projektuojamas orlaivių angaras Karmėlavoje. Pagal naudojimo paskirtį statinys priskiriamas negyvenamųjų pastatų grupei (gamybos ir pramonės paskirties pastatai), pagal gaisro grėsmę statinys priskiriamas P.5.1 statinių grupei (gamybos ir pramonės pastatai), pagal kategoriją statinys priskiriamas prie ypatingų statinių (didelių atstumų tarp atramų statiniai kai atstumas tarp atramų 12m ir daugiau).

Statybos reglamentavimo ir teisės sąlygų dalyje vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniais reglamentais aprašyta statybos leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka, statinio projektavimas, statinių pripažinimas tinkamais naudoti, statinio statybos techninė priežiūra, statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla.

                      Architektūrinėje dalyje aprašyti statinio architektūros sprendimai, statinio statybai naudojamos konstrukcijos ir statybiniai gaminiai.

Konstrukcinėje dalyje suprojektuotos ir paskaičiuotos pastato laikančiosios konstrukcijos (Metalinė santvarinė arka, gelžbetonio ir metalinės kolonos, gelžbetoniniai poliniai pamatai). Šioms konstrukcijoms sudarytos skaičiuojamosios schemos, nustatytos apkrovos, apskaičiuotos veikiančios įrąžos, parinkti skerspjūviai, konstruojami mazgai.

Technologinėje, organizacinėje ir ekonominėje dalyje aprašomas metalinių santvarinių arkų montavimo procesas, kompiuterine sąmatų skaičiavimo programa “Sistela” atliktas variantinis dviejų kolonų (metalinės ir gelžbetoninės) palyginimas.

Darbo saugos ir apsaugos dalyje vadovaujantis statybos techniniais reglamentais aprašomi būtini šilumos, apšvietimo, oro kokybės, oro drėgnumo, bei gaisro ir triukšmo reikalavimai, nurodomi geriamo ir buitinio vandens tiekimo šaltiniai, nuotekų šalinimo būdai, kietųjų atliekų šalinimo, išorės aplinkos tvarkymo ir gamtos apsaugos reikalavimai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. STATYBOS REGLAMENTAVIMO IR TEISĖS SĄLYGOS4
 • 1.1Statinio projektavimas4
 • 1.2 Statybos leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka5
 • 1.3 Statinių pripažinimas tinkamais naudoti6
 • 1.4 Statinio statybos techninė priežiūra6
 • 1.5 Statybos vadovo ir specialiųjų darbų vadovo veikla7
 • II. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS7
 • 2.1 Bendrieji duomenys7
 • 2.2 Architektūriniai sprendimai8
 • 2.3 Konstrukciniai sprendimai8
 • 2.4 Stogo šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas11
 • III KONSTRUKCINĖ DALIS13
 • 3.1 Konstrukcijos parinkimas13
 • 3.2 Apkrovų skaičiavimas14
 • 3.2.1 Stogo denginio apkrovų skaičiavimas14
 • 3.2.2 Sniego apkrovos skaičiavimas14
 • 3.2.3 Vėjo apkrovos skaičiavimas16
 • 3.3 Metalinės santvarinės arkos projektavimas19
 • 3.3.1 Santvarinės arkos viršutinės juostos skerspjūvio skaičiavimas19
 • 3.3.2 Santvarinės arkos apatinės juostos skerspjūvio skaičiavimas21
 • 3.3.3 Santvaros tinklelio skaičiavimas27
 • 3.3.6 Santvarinės arkos mazgų projektavimas31
 • 3.3.6.1 Spyrinio mazgo projektavimas32
 • 3.3.6.2 Tempiamos flanšinės jungties projektavimas39
 • 3.3.6.3 Gniuždomos flanšinės jungties projektavimas42
 • 3.4 Gelžbetonio kolonos skaičiavimas43
 • 3.4.1 Skerspjūvio skaičiavimas43
 • 3.5.2 Skersinės armatūros parinkimas47
 • 3.5 Metalinės kolonos skaičiavimas48
 • 3.5.1 Kolonos galvenos projektavimas51
 • 3.6.1 Galvenos skaičiavimas55
 • IV TIRIAMOJI DALIS62
 • 4.1 Spyrinio mazgo analizė baigtinių elementų metodu62
 • V. TECHNOLOGINĖ, ORGANIZACINĖ IR EKONOMINĖ DALIS64
 • 4.1 Kolonų montavimo ekonominis palyginimas64
 • 4.2 Metalinių santvarų montavimo technologinė kortelė66
 • 4.2.1 Kokybės kontrolė69
 • 4.3 Pagrindiniai statinio statybos darbų organizavimo principai69
 • 4.3.1 Kalendorinio grafiko sudarymo principai69
 • 4.3.2 Darbininkų poreikio grafiko sudarymo principai70
 • 4.3.3 Statybvietės plano sudarymo principai70
 • VI. DARBŲ SAUGOS DALIS72
 • 6.1 Bendri reikalavimai keliami orlaivių angarui72
 • 6.2 Kėlimo kranų naudojimas statant orlaivių angarą73
 • 6.3 Asmeninės apsaugos priemonės statant orlaivių angarą75
 • 6.4 Orlaivių angaro statybvietės ženklinimas76
 • 6.5 Rizikos vertinimas77
 • 6.5.1 Bendra UAB ‚,Montavimas“ charakteristika78
 • 6.5.3 Rizikos tyrimo išvados82
 • IŠVADOS83
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS84
 • PRIEDAI85

Reziumė

Autorius
vaida89
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 24, 2018
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
92 psl.

Susiję darbai

Vėdinimo įrangos projektavimas 3 aukštų pastatui

Statyba Kursinis darbas modestaaa
Šio kursinio projekto tikslas – susipažinti su vėdinimo projektavimu (reikalingais skaičiavimais, brėžinių įforminimu, sudėtinėmis projekto dalimis). Tai labai svarbu, nes, kaip knygoje „Pramonės...

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Statyba Referatas jonkutė
Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija...