Ašidėžės korpuso nudilusių paviršių atstatymo būdų analizė

59 psl. / 11800 žod.

Ištrauka

Geležinkelis – viena iš pagrindinių transporto sričių. Jam patikimai eksploatuoti rengiami mechanikai, kurie rūpinsis tinkamu riedmenų parko naudojimu ir remontu. Tai ypač aktuali darbo sritis, nes turimus Lietuvos geležinkelių riedmenis būtina iš esmės atnaujinti, juos rekonstruoti, pritaikant didesniems judėjimo greičiams (iki 160 km/h ir daugiau). Be to netolimoje ateityje per Lietuvą bus nutiestas europinės vėžės pločio (1435 mm) geležinkelis, sujungsiantis Baltijos šalis su Vakarų Europa, o tai susiję su riedmenų remonto bazės plėtimu ir tobulinimu.

Lietuva paveldėjo 336 keleivinius, 13138 įvairių tipų prekinius vagonus ir 1756 konteinerius. Bemaž pusė keleivinių vagonų naudojami jau 20 ir daugiau metų, o apie pusę prekinių vagonų parko reikia kapitališkai remontuoti.

Lietuva turi gana tankų geležinkelių tinklą, t. y. geras sąlygas plėtoti krovinių ir keleivių pervežimą. Šiuos tikslus įgyvendinti galima tik turint gerą, šiuolaikinį riedmenų parką.

Geležinkelio vagonų techninis eksploatavimas ypatingas tuo, kad traukinių sąstatai kerta kelių arba keliolikos valstybių sienas, vadinasi, vagonų techninę priežiūrą ir remontą atlieka įvairių valstybių tarnybos. Mūsų šalyje vienu metu naudojami kelių valstybių vagonai, kuriuos reikia techniškai prižiūrėti. Tai sukelia tam tikrų organizacinių bei finansinių keblumų. Dar vienas techninės priežiūros ir remonto ypatumas yra tas, kad vagonai gali būti remontuojami ir sąstatuose, ir atkabinti, išformavus sąstatą ir nukreiptas į specialius vagonų remonto postus arba remonto įmones.

Norint parengti aukštos kvalifikacijos riedmenų specialistus būtina, nuolat tobulinti žynes, gerai išmanyti vagonų techninio eksploatavimo principus, organizavimo formas, remonto bazių struktūrą, technologijas, garantuojančias didžiausią eksploatacinį patikimumą, eismo saugumą, vagonų naudojimo efektyvumą mažiausiomis išlaidomis. Mūsų šaliai tai itin aktualu, nes vagonai čia negaminami ir dėl didelio metalo imlumo, todėl ekonominiais sumetimais būtina garantuoti ne tik didelį jų eksploatacinį patikimumą, bet ir ilgaamžiškumą.

Šis diplominio projekto tikslas atitinkamai iškelia tam tikrus reikalavimus. Pirmiausiai gerai išnagrinėti ašidėžių gedimų tendencijas ir jų šalinimo būdus. Sukurti ašidėžių korpusų remonto darbų eigą, kuri patikimai užtikrintų atliekamų darbų kokybę, bei nekeltų grėsmės darbo saugumui. Svarbu sudaryti tinkamą technologinį grafiką, nes tik tai leidžia numatyti technologinio proceso laiką. Taip pat tai leidžia padaryti tinkamus ekonominius skaičiavimus.

Darbe dar yra pateikta darbuotoju sauga ir sveikata, aplinkosauga. Kur aprašoma darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA

Rašant šį darbą buvo naudojami įvairūs informacijos šaltiniai, vadovėliai, statistiniai duomenys, AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ instrukcijos, teisiniai aktai, internetas bei metodinė medžiaga. Svarbiausi buvo šie:

Bazaras, Ž.; Dundulis, R.; Kalpokas, J. Geležinkelio riedmenys. Kaunas: Technologija, 1995.

Šioje knygoje nagrinėjama apie geležinkelio riedmenų paskirtį, konstrukcijas ir tipus.

1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų kapitalinio remonto instrukcija 166/V. Vilnius: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, 2011. Šioje instrukcijoje aprašoma apie riedmenų remontą, jų paskirtį, konstrukcijas, veikimo principus, gedimo priežastys, pobūdį, defektavimą, patikrą ir remontą.

Suvirintojo darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Vilnius: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, 1995. Šioje instrukcijoje aprašoma kaip saugiai dirbti atliekant suvirinimo darbus.

Frezuotojo darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Vilnius: AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, 1992. Šioje instrukcijoje aprašoma kaip saugiai dirbti su frezavimo staklėmis.


Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS3
 • BAIGIAMOJO DARBO ŽINIARAŠTIS5
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA6
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA7
 • SIEKIAMŲ PADEMONSTRUOTI PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • ĮVADAS9
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA10
 • DARBO METODIKOS IR PRIEMONIŲ APRAŠYMAS11
 • 1. APRAŠYMO SKYRIUS12
 • 1.1. Krovininių vagonų tipai ir paskirtis12
 • 1.2. Aširačio mazgo konstrukcija
 • 16
 • 1.3. Ašidėžės mazgo konstrukcija16
 • 2. SKAIČIAVIMO SKYRIUS
 • 20
 • 2.1. Aširačio išsamiosios patikros atlikimo technologinis aprašas20
 • 2.2. Ašidėžės korpuso remonto darbų vykdytojų kategorijų parinkimas20
 • 3. TECHNOLOGIJOS SKYRIUS21
 • 3.1. Aširačio remonto technologinis procesas21
 • 3.2. Guolių baro technologinis procesas27
 • 3.3. Ašidėžės korpuso remonto technologinis procesas42
 • 4. EKONOMINIO PAGRINDIMO SKYRIUS51
 • 4.1. Ašidėžės korpuso remonto patobulinimo ekonominis pagrįstumas ir atsiperkamumas51
 • 5. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR APLINKOS SAUGOS SKYRIUS52
 • 5.1. Saugumo technikos reikalavimai52
 • 5.2. Suvirintojo darbų saugos ir sveikatos instrukcija53
 • 5.3. Elektros lanko spinduliavimo kenksminga įtaka57
 • 5.4. Darbų saugos instrukcijos58
 • 5.5. Patalpų užteršimas dulkėmis, kenksmingais garais ir dujomis. Aplinkosauga58
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
 • 60
 • NAUDOTOS LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS61
 • PRIEDAI
 • 1. Kompiuterinė laikmena
 • Grafiniai darbai (brėžiniai)
 • 1. Aširačio brėžinys
 • 2. Ašidėžės brėžinys
 • 3. Ašidėžės korpuso aplydymo vietų schema
 • 4. Ašidėžės korpuso aplydimo proceso schema

Reziumė

Autorius
radikas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 27, 2018
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai