Ryšių su visuomene vaidmuo plėtojant vienetinį ir riboto tiražo mados verslą Lietuvoje

97 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Mada teisiama du kartus – pirmą kartą, kai ateina, ir antrą kartą, kai išeina. Jos metamorfozės moko būti lanksčius ir kantrius tuos, kurie nepanašūs į kitus.[1] Tai išskirtinė kultūros dalis, kurios įtaka visuomenei ir visuomenės įtaka jai yra pagrindinės sąlygos ne tik egzistavimui bet ir efektyviai plėtrai kultūrinėje aplinkoje. Mada yra specifinė ir kaip verslo sritis. Čia koreliuojasi kūrybinis procesas ir racionalusis marketingo vyksmas. 

Vienetinis ir riboto tiražo mados verslas Lietuvoje įgyja vis platesnes ir tvirtesnes pozicijas. Nepaisant to, vis dar yra nemažai veiksnių ir problemų stabdančių sklandžią mados verslo plėtrą Lietuvoje. Tam užkerta kelią valstybės mokesčių sistema jaunam verslui, menka vartotojų perkamoji galia, importuojamų mados prekių gausa ir konkurencija, nepakankamai išvystyta  ir verslo, komunikavimo su visuomene strategija.

Mada tai mažas, bet konkurencingas verslas; kintantis meno, amato, dizaino, gamybos, prekybos ir viešumo mišinys, labiausiai matomas visos tekstilės ir drabužių industrijos smaigalys, turintis neproporcingai didelę įtaką visuomenei ir vaidinantis svarbų socialinį vaidmenį.[2] Didėjanti lietuviško identiteto mados svarba lemia visuomenės dėmesį analizuojant mados verslo plėtros procesus, komunikacinius kanalus, tendencijas ir perspektyvas bei ieškant efektyvių mados verslo sektoriaus rezultatyvumo didinimo būdų. Taigi, mados industrijoje verslumas, rinkodara, ryšiai su visuomene yra nemažiau svarbūs nei kūrybiškumas. Šiomis dienomis mados vartotojų poreikiai sparčiai auga, o komunikacinės galimybės didėja – ryšiai su visuomene plečiasi. Dialogas tarp Lietuvos mados įmonių ir visuomenės vyksta lėčiau nei šie procesai – tai rodo lietuviškos mados nepopuliarumas vietinėje aplinkoje. Dėl šių priežasčių ryšių su visuomene planavimas, strategija ir taktikos parinkimas kiekvienoje lietuviškos mados verslo įmonėje yra vieni svarbiausių veiksnių padėsiančių efektyvinti mados verslo plėtrą Lietuvoje.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. MADOS PRODUKTAS8
 • 1.1. Vienetinis ir mažo tiražo mados produktas8
 • 1.2. Pagrindiniai vienetinio ir mažo tiražo mados produkto kūrėjai ir gamintojai Lietuvoje12
 • 2. MADOS VARTOTOJAS16
 • 2.1. Vienetinio ir mažo tiražo mados produktų tikslinė auditorija17
 • 2.2. Mados produktų vartotojų elgsena18
 • 2.3. Vienetinės bei mažo tiražo mados ir vartotojo santykis Lietuvoje. Tikslinė auditorija ir jos elgsena20
 • 3. RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLA VIENETINIO IR MAŽO TIRAŽO MADOS VERSLE LIETUVOJE24
 • 3.1. Ryšių su visuomene planavimas ir strategija27
 • 3.2. Komunikavimas ir ryšys su vartotoju28
 • 3.3. Ryšiai su visuomene internete29
 • 3.4. Ryšiai su visuomene ir reklama31
 • 3.5. Ryšių su visuomene mados versle pavyzdžiai Lietuvoje34
 • 3.6. Ryšių su visuomene problema Lietuvos mados verslo įmonėse39
 • 4. MADOS VERSLO IR VISUOMENĖS RYŠYS LIETUVOJE43
 • 4.1. Tyrimo įvadas43
 • 4.2. Tyrimo apžvalga45
 • 4.3. Lietuviško mados produkto pozicija importuojamų mados prekių kontekste47
 • 4.4. Ryšių su visuomene priemonės naudojamos Lietuvos mados verslo įmonėse, jų efektyvumas ir perspektyvinės galimybės50
 • 5. SIŪLYMAI59
 • IŠVADOS64
 • NAUDOTAOS LITERATŪROS IR KITŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS70
 • PRIEDAI74

Reziumė

Autorius
sokioholike
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 5, 2019
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
97 psl.

Susiję darbai