Maitinimo organizavimo lyginamoji analizė viešbučiuose "Best Western Santaka" ir "Best Baltic Kaunas"

66 psl. / 18000 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Maitinimo organizavimas viešbutyje – tai sunkus ir, dažniausiai, ilgai užtrunkantis procesas. Dėl savo specifiškumo, maitinimo paslaugas viešbutyje kartais teikia kita įmonė, kuriai ir tenka atsakomybė už pateikiamo maisto kokybę ir viešbučio reprezentaciją. Viena vertus, sukurti tinkamą maitinimo sistemą reiškia tai, jog, pirmiausia, yra privaloma atsižvelgti į pasaulyje vykstančias naujienas – mat neretai restorano lankytojai trokšta paragauti šį tą naujo. Tačiau kita vertus, organizuojant maitinimą, yra svarbu išlaikyti atitinkamą viešbučio restorano atmosferą ir palikti esminius patiekalus, dėl kurių klientai dažnai sugrįžta.

   Apskritai maitinimo organizavimas yra įvairialypis procesas – viešbučio personalas, planuojantis maitinimą, turi įvertinti progą, kuriai bus ruošiamasi, taip pat turi suprasti, kokie žmonės viešės ir kokie jų poreikiai gali būti. Kurdamas viešbučio restorano valgiaraštį, personalas privalo  apsvarstyti kiekvieno galimai atvyksiančio kliento poreikius ir prisitaikyti prie visuomenėje sklandančių kulinarinių naujovių.

Darbo tikslas - maitinimo organizavimo lyginamoji analizė viešbučiuose „Best Western Santaka“ ir „Best Baltic Kaunas“.

Darbo uždaviniai:

 1. atlikti mokslinės literatūros analizę,
 2. pateikti tiriamų viešbučių charakteristikas,
 3. atlikti interviu,
 4. apžvelgti interviu metu gautą informaciją.

Darbo objektas – maitinimo organizavimas viešbučiuose „Best Western Santaka“ ir „Best Baltic Kaunas“

Darbo metodai:

 1. Literatūros analizė
 2. Kokybinis tyrimas – interviu.
 3. Interviu metu gautos informacijos analizė.

Darbo struktūra - Teorinėje dalyje aptariama literatūra, skirtingų autorių požiūriai į maitinimo organizavimą viešbutyje, kuo tai yra specifiška. Praktinėje darbo dalyje pateikiama informacija apie nagrinėjamus viešbučius, parengta lyginamoji analizė, atliktas kokybinis tyrimas – interviu bei atlikta jo metu gautos informacijos analizė. Projektinėje dalyje pateikiamos rekomendacijos bei pasiūlymai viešbučių maitinimo organizavimo tobulinimui.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS VIEŠBUTYJE6
 • 1.1. Viešbutis ir jo teikiamos paslaugos6
 • 1.1. Maitinimo paslaugų organizavimas viešbučio restorane13
 • 1.2.1. Maitinimo bei aptarnavimo tipai24
 • 1.2.2. Valgiaraščio planavimas31
 • 1.2.3. Kambarių aptarnavimas37
 • 1.3. Maitinimo organizavimo skyriaus sąveika su kitais skyriais38
 • 2. MAITINIMO ORGANIZAVIMO LYGINAMOJI ANALIZĖ VIEŠBUČIUOSE „BEST WESTERN SANTAKA“ IR „BEST BALTIC KAUNAS“41
 • 2.1. Viešbučių „Best Western Santaka“ ir „Best Baltic Kaunas“ bendros charakteristikos41
 • 2.2. Restoranų „Europa“ ir „Daniela“ valgiaraščių sudarymas46
 • 2.3. Restoranų „Europa“ ir „Daniela“ sąveika su kitais viešbučių skyriais47
 • 2.4. Tyrimo metodologija48
 • 2.5. Viešbučių „Best Western Santaka“ ir „Best Baltic Kaunas“ darbuotojų nuomonės tyrimas49
 • 2.6. Tyrimo rezulatų analizė59
 • 3. REKOMENDACIJOS VIEŠBUČIŲ „BEST WESTERN SANTAKA“ IR „BEST BALTIC KAUNAS“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TOBULINIMUI61
 • IŠVADOS62
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI63

Reziumė

Autorius
breznevas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€14.79
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Dietinio maitinimo organizavimas sanatorijoje

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Pagrindinė dieta reabilitacijos ir sveikatinimo centre taikoma pacientams po traumų ar kaulų lūžių, sąnarių operacijų. Jiems skiriama dieta, kurioje bus daugiau maisto produktų...

UAB "Sanitex" veiklos organizavimo analizė

Vadyba Referatas 2016 m. karmis2
Kiekviena įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti,...