JAV minkštosios galios raiška užsienio politikoje B. Obamos prezidentavimo laikotarpiu

60 psl. / 16733 žod.

Ištrauka

Tarptautinių santykių kontekste galia yra viena svarbiausių sąvokų. Galia yra suprantama kaip valstybės  gebėjimas daryti įtaką kitiems tarptautinės arenos veikėjams, juos kontroliuoti, siekiant savo užsienio politikos tikslų įgyvendinimo. Paprastai išskiriamos dvi galios rūšys: kietoji ir minkštoji. Pagrindinis skirtumas tarp jų yra naudojami galios instrumentai. Kietosios galios instrumentai, tokie kaip kariuomenė ir ekonomika, yra lengviau apčiuopiami ir išmatuojami negu  minkštosios galios instrumentai (vertybės, kultūra, diplomatija ir pan.).

Nors tarptautiniuose santykiuose kietoji galia neabejotinai išlieka svarbi, tačiau šiame globalizacijos, tehnologijų ir informacinės revoliucijos amžiuje, vis didesnį vaidmenį atlieka minkštoji galia ir jos instrumentai. Sugebėjimas savo kultūra, vertybėmis ir įtikinėjimu pritraukti kitus subjektus bei formuoti jų požiūrį yra didžiulė galia valstybės rankose.

Tradiciškai valstybės galia yra siejama su kietąja galia ir jos instrumentais, o minkštosios galios koncepcija yra ganėtina nauja. Dėl šios priežasties darbe siekiama išsiaškinti kaip JAV, būdama viena galingiausių ir įtakingiausių pasaulio valstybių, kurios kietosios galios naudojimas dar visai neseniai buvo neabejotinai akivaizdus įtakos darymo kitiems veikėjams būdas, naudoja ir ne taip akivaizdžiai pastebimą minkštąją galią. Darbo problema -  kaip reiškiasi JAV minkštoji galia užsienio politikoje B. Obamos prezidentavimo metu? Šio darbo tikslas yra išanalizuoti minkštosios galios raišką JAV užsienio politikoje Barack’o Obamos prezidentavimo metu.

Tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:

 • 1) Išanalizuoti valstybės galios sampratą bei minkštosios galios koncepciją tarptautiniuose santykiuose;
 • 2) Ištirti JAV minkštosios galios raišką B. Obamos adminisracijos oficialiuose dokumentuose ir prezidento retorikoje;
 • 3) Išnagrinėti praktinę JAV minkštosios galios raišką Mianmare B. Obamos prezidentavimo metu.

          Darbo objektas – JAV minkštoji galia B. Obamos prezidentavimo laikotarpiu.

Darbo struktūra: pirmojoje - teorinėje dalyje nagrinėjama galios sąvoka, jos rūšys bei instrumentai. Antrojoje - empirinėje dalyje analizuojama minkštosios galios raiška JAV dokumentuose ir B. Obamos retorikoje. Trečiojoje darbo dalyje analizuojama JAV minkštoji galia, pasireiškianti praktikoje : politiniai vizitai, švietimas, demokratinių vertybių plėtra. Pasirinktas atvejis – Mianmaro valstybė.

Metodai – teorinėje darbo dalyje pagrindis naudojamas metodas yra aprašomasis, o tiriamojoje dalyje taikomas kokybinio tyrimo dokumentų ir retorikos analizės metodas, skirtas išsiaiškinti B. Obamos administracijos deklaruojamą politiką bei kiek dokumentuose ir prezidento retorikoje galima aptikti minkštosios galios. Paskutinėje darbo dalyje naudojamas atvejo analizės metodas, kuriuo siekiama įvertinti kaip B. Obamos administracijos minkštoji galia pasireiškia praktikoje, nagrinėjant Mianmare vykdomus politikų vizitus, švietimo bei mainų programas ir pan.

Literatūra ir šaltiniai - darbo teorinėje dalyje daugiausia remiamasi svarbiausio ir pirmojo minkštosios galios tyrinėtojo Joseph S. Nye knygomis: “The future of powers”, “Soft Power - The means to success in world politics”, taip pat H. Morgenthau “Politika tarp valstybių. Kova dėl galios ir taikos.”, M. Hollis ir S. Smith “Tarptautiniai santykiai: aiškinimas ir supratimas” ir kt. Empirinėje dalyje analizuojami Baltųjų rūmų pateikti oficialūs dokumentai: 2010 m. ir 2015 m. Nacionalinio saugumo strategijos, projektai, ataskaitos, keturios prezidento kalbos, vykusių politinių susitikimų pastabos. Taip pat nagrinėjama JAV Ambasados Mianmare pateikiama informacija : veiklos ataskaitos, vykdomų programų aprašymai. Darbe naudojama ir žiniasklaidoje (CNN, BBC, “The Times” ir t.t.) pateikiama informacija ir pasirodę strapsniai.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1. Galia tarptautiniuose santykiuose7
 • 1.1. Valstybės galios samprata pagal realizmo teoriją8
 • 1.2. Galios rūšys11
 • 1.2.1. Minkštoji galia ir jos instrumentai12
 • 1.2.2. Kietoji galia18
 • 1.2.3. Išmanioji galia19
 • 2. JAV minkštosios galios raiška dokumentuose ir retorikoje20
 • 2.1. Minkštosios galios raiška 2010 metų Nacionalinio saugumo strategijoje20
 • 2.2. JAV minkštosios galios raiška 2015 metų Nacionalinio saugumo strategijoje23
 • 2.3. JAV minkštosios galios raiška B. Obamos retorikoje27
 • 2.3.1. Minkštosios galios raiška Pirmojoje prezidento inauguracinėje kalboje28
 • 2.3.2. Minkštosios galios raiška Antrojoje prezidento inauguracinėje kalboje30
 • 2.3.3. B. Obamos kalba JAV karo akademijoje31
 • 2.3.4. B. Obamos kalba Jangono universitete33
 • 3. Praktinė JAV minkštosios galios raiška : Mianmaro atvejis36
 • 3.1. Politiniai vizitai į Mianmarą37
 • 3.1.1. B. Obamos vizitas į Mianmarą 2012 m.38
 • 3.1.2. B. Obamos vizitas į Mianmarą 2014 m.42
 • 3.2. JAV minkštoji galia įgyvendinant demokratiją Mianmare44
 • 3.3. JAV vykdomos švietimo programos Mianmare47
 • 3.3.1. Fulbright programa48
 • 3.3.2. Hubert H. Humphrey fellowship programa50
 • 3.3.3. Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Secondary School Educators – Teachers and Administrators programa51
 • Išvados54
 • Literatūra ir šaltiniai56

Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Politologija
Kaina
€14.07
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 20, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
60 psl.

Susiję darbai

Lenkijos užsienio politika 2010-2014 metais

Politologija Referatas 2014 m. bluett
Lenkijos Respublika yra Vidurio Europos valstybė. Ši gana didelė teritorijos ir gyventojų skaičiaus atžvilgiu Lietuvos kaimynė turi gilią istorinę praeitį, nuo seno persipinančią...

Suomijos užsienio politika1938-1939m.

Politologija Referatas humanitarian
Tarpukario Suomija buvo suvereni valstybė Antrojo pasaulinio karo išvakarėse patekusi į labai sunkią padėtį. Nebūdama tokia galinga kaip kitos kaimyninės ar vakarų valstybės,...

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Politologija Diplominis darbas 2015 m. jonceponce
Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų teisių siekimas pasauliniu mastu. Feminizmo teorinė perspektyva tiria...