Rinkodaros komplekso tobulinimas UAB "Moveouk" pavyzdžiu

53 psl. / 10177 žod.

Ištrauka

Rinkodaros kompleksas laikui bėgant tapo vienas svarbiausių verslo elementų, be kurio sunku įsivaizduoti pelningo verslo ateitį. Pagrindiniai marketingo šaltiniai dažnai smulkiai įvardina šio komplekso elementus ir prideda porą naujų (kuriuos siūlo autoriai „Marketingas“ V. Pranulis ir kt.), tai yra fizinis akivaizdumas, paslaugos pateikimo procesas, paslaugos teikimo personalas. Yra labai svarbus marketingo aspektas, tai fizinė aplinka kurioje tiek klientas, tiek darbuotojas įvertina kaip įmonės kokybę.

Rinkodaros kompleksas šiuo metu dažnai minimas objektas tiek internete, tiek  knygose. Jis egzistuoja visose įmonėse, kur dalyvauja verslas. Nagrinėjant literatūrą ir kitus informacijos šaltinius apie rinkodaros  kompleksą, galima sakyti, kad autoriai dažnai smulkiai pamini prekės, vietos, rėmimo ir paskirstymo sampratą.

                      Svarbu yra rinktis tinkamus šaltinius apsvarstant ir rašant darbus apie marketingą įmonėje, literatūra dažnai nurodo tinkama kelią darbams atlikti. Informacijos šaltinis, kuris yra taip pat labai svarbus sprendžiant problemas dėl rinkodaros komplekso ar marketingo veiklą yra sociali informacija, viena jų yra mokslas. Jei paskirstant informacijos šaltinius, galima būtu juos išdėstyti taip:

 • Sociali informacija: žiniasklaida, internetas, televizija, „iš lūpų į lūpas“ informacija, moksliniai žurnalai.
 • Literatūrinė informacija: knygos, vadovėliai, kita mokomoji medžiaga.
 • Praktinė informacija: darbas, praktikos atlikimas.

Darbas rašomas apie logistikos ir transporto įmonės  „MoveoUK“ rinkodaros komplekso tobulinimo galimybes. Šiais laikais kai kurie autoriai dažnai naudoja sąvokos „rinkodara sinonimą į „marketingą“, kuris yra kilęs iš anglų kalbos „marketing“.

 • Darbo problema –Koks yra įmonės rinkodaros kompleksas? Kokiais būdais galima jį tobulinti?
 • Darbo objektas – Rinkodaros kompleksas.
 • Darbo tikslas – Išsiaiškinti kokiais būdais įmonėje „Moveo UK“ veikia rinkodaros kompleksas, kokiais būdais galima jį tobulinti.

Darbo uždaviniai

 • Išanalizuoti teorinius rinkodaros komplekso elementus.
 • Pateikti įmonės padalinio charakteristiką ir jo veiklos SSGG analizę.
 • Išanalizuoti praktinius rinkodaros komplekso elementus.
 • Pateikti įmonės rinkodaros komplekso tobulinimo galimybių sąrašą.
 • Darbo tyrimo metodai -  Literatūros analizė  apie įmonę, rinkodarą,  ištirta medžiaga.
 • Darbo struktūra – Teorinė ir praktinė darbo dalys.

Rinkodaros kompleksas laikui bėgant tapo vienas svarbiausių verslo elementų, be kurio sunku įsivaizduoti pelningo verslo ateitį. Pagrindiniai marketingo šaltiniai dažnai smulkiai įvardina šio komplekso elementus ir prideda porą naujų (kuriuos siūlo autoriai „Marketingas“ V. Pranulis ir kt.), tai yra fizinis akivaizdumas, paslaugos pateikimo procesas, paslaugos teikimo personalas. Yra labai svarbus marketingo aspektas, tai fizinė aplinka kurioje tiek klientas, tiek darbuotojas įvertina kaip įmonės kokybę.

Darbo kompetencijos yra literatūra naudojama darbo metu, praktinės ir teorinės žinios, studijų metu įgautos žinios. Gebėjimas naudotis šiomis kompetencijomisir laikytis jų.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA4
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA5
 • ĮVADAS6
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA9
 • 1.RINKODAROS KOMPLEKSO TEORINIAI ASPEKTAI10
 • 1.1. Marketingo samprata10
 • 1.2. Marketingo funkcijos ir subjektai12
 • 1.3. Marketingo kompleksas15
 • 2. RINKODAROS KOMPLEKSO ELEMENTAI17
 • 2.1. Prekė17
 • 2.2. Prekių klasifikavimas20
 • 2.3. Prekių asortimentas22
 • 2.4. Kaina23
 • 2.5. Paskirstymas26
 • 2.6. Rėmimas29
 • 2.7. Reklama30
 • 2.8. Vieta35
 • 2.9. Fizinė aplinka35
 • 3. ĮMONĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS IR RINKODAROS KOMPLEKSO PRAKTINIAI ASPEKTAI36
 • 3.1. Įmonė „MoveoUK“36
 • 3.2. Imonės SSGG analizė37
 • 3.3. Krovinių gabenimas38
 • 3.4. Pagrindiniai transporto tipai39
 • 3.5 Kitos paslaugos41
 • 3.6. Krovinių draudimas41
 • 3.7. Muitinės tarpininko paslaugos43
 • 3.8. Kombinuoti pervežimai43
 • 3.9. Negabaritinių ir sunkiasvorių krovinių pervežimas44
 • 3.10. Krovinių rūšys44
 • 3.11. Pavojingų (ADR) krovinių gabenimas46
 • 3.12 Įmonės padalinys Lietuvoje48
 • 3.13. Įmonės „MoveoUK“ rinkodaros kompleksas.48
 • 4. MARKETINGO KOMPLEKSO TOBULINIMAS „MOVEOUK“ ATŽVILGIU.50
 • 4.1. Prekės tobulinimas50
 • 4.2. Paskirstymo tobulinimas.50
 • 4.3. Kainos tobulinimas51
 • 4.4. Vietos (fizinės aplinkos) tobulinimas52
 • IŠVADOS53
 • PASIŪLYMAI54
 • LITERATŪRA55
 • PRIEDAI57
 • PATVIRTINIMAS APIE ATLITKO DARBO SAVARANKIŠKUMĄ

Reziumė

Autorius
karolis grakauskas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2019
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

X parduotuvės rinkodaros kompleksas

Rinkodara Referatas 2014 m. koksas
Rinkodara - tai priemonių kompleksas, kuris rinkos dalyviui padeda pažintoje aplinkoje susiorientuoti ką ir kiek gaminti, kam ir kaip siūlyti. Rinkodara privalo keistis,...

Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliu