Kita / Mokslinė metodologija

Socialinių tinklų lyderiai ir jų komunikacija: verbaliniai ir neverbaliniai aspektai

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo problema. Gilinantis į pasirinktų Youtube lyderių komunikaciją jų sukurtuose 2017–2016 m. vaizdo įrašuose, galima įžvelgti, kaip išryškėja lyderių autentiškumas, originalumas, kūrybiškumas, išskirtiniai kūrėjo asmenybės bruožai per verbalinės ir neverbalinės komunikacijos aspektus.

 

Objektas. Pasirinktų Youtube socialinio tinklo lyderių verbalinė ir neverbalinė komunikacija.

 

Tikslas. Nustatyti ir aprašyti socialinio tinklo Youtube lyderių komunikacijos ypatybes išryškinant verbalinės ir neverbalinės komunikacijos aspektus.

 

Uždaviniai:

 

 1. šiuolaikinius komunikacijos srauto pokyčius bei Youtube platformos sklaidą.

 

 1. mokslinę literatūrą apie lyderystę ir atskleisti esminius jos bruožus, kaitą bei sklaidą socialiniuose tinkluose.

 

 1. literatūros šaltiniais bei atliktu tyrimu, įvertinti, kokią įtaką lyderystei turi verbalinė ir neverbalinė komunikacija.

 

Prielaida. Socialinio tinklo lyderystei daug įtakos turi vaizdo turinio autentiškumas, kuris atsiskleidžia per išskirtinę verbalinę ir neverbalinę lyderių komunikaciją;

 

Darbo naujumas. Daugiausia literatūros galima rasti asmens lyderystės organizacijose klausimais, įvairiuose šaltiniuose lyderystė nagrinėjama iš galios santykių perspektyvos, gilinantis į vadovo (lyderio) bei pavaldinių santykius tam tikroje organizacijoje. Dažniau pasitaiko mokslinių straipsnių ir literatūros šaltinių apie politikų, muzikantų, žurnalistų lyderystę socialinėse medijose, tačiau dar trūksta literatūros apie veikėjus, kurie įvairiuose socialiniuose tinkluose iš eilinių vartotojų tampa lyderiais, buriančiais milijonus sekėjų. Šio darbo naujumas grindžiamas tuo, kad nagrinėjamoji tema mažai tyrinėta: tiek lietuvių, tiek anglų kalbos šaltiniuose aptinkama nedaug informacijos apie socialinių tinklų lyderių verbalinę ir neverbalinę komunikaciją. Taip pat nėra pakankamai duomenų, kurių pagrindu būtų galima tiksliai, konkrečiai apibrėžti, kas yra socialinių tinklų lyderis. Taigi šiame darbe atskleidžiamas pasirinktų Youtube kūrėjų lyderystės sąsajos su verbaline ir neverbaline komunikacija, aptariamos šio reiškinio sąvokos, sisteminant kitų autorių įžvalgas, susijusias su socialinių tinklų lyderyste.

Darbo tipas:
Apimtis:
24397 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAI2
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS6
 • ĮVADAS9
 • 1. KOMUNIKACIJOS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE SPECIFIKA IR VARTOTOJŲ
 • VAIDMENYS: NUO INFORMACIJOS GAVĖJO IKI TURINIO KŪRĖJO14
 • 1.1. Komunikacijos srauto pokytis: nuo žiniasklaidos iki individualių asmenų komunikacijos15
 • 1.2. Youtube platformos raida: populiariausio vaizdo įrašų tinklalapio sukūrimas18
 • 1.3. Bendraminčius telkiančios virtualios Youtube bendruomenės21
 • 1.4. Youtube algoritmų įtaka atrenkant vaizdo įrašus ir išskiriant kūrėjus iš kitų23
 • 2. LYDERYSTĖ SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: KAS IR KAIP TAMPA LYDERIAIS25
 • 2.1. Istorinė lyderystės sampratos raida: nuo antikos iki XXI amžiaus26
 • 2.2. Socialiniuoe tinkluose kuriasi naujo pobūdžio lyderiai?29
 • 2.3. Youtube lyderių populiarumas: kuo socialinių tinklų lyderiai išsiskiria?32
 • 2.4. Youtube lyderiai kaip tarpininkai tarp prekės ženklo ir tikslinės auditorijos34
 • 3. VERBALINĖ IR NEVERBALINĖ YOUTUBE LYDERIŲ KOMUNIKACIJA37
 • 3.1. Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos ypatybės ir skirtybės socialinėse medijose38
 • 3.2. Youtube lyderių verbalinės ir neverbalinės komunikacijos aspektai41
 • 4. YOUTUBE LYDERIŲ VERBALINĖ IR NEVERBALINĖ KOMUNIKACIJA: ATVEJŲ
 • STUDIJA44
 • 4.1. Youtube lyderių KSI, PewDiePie, VanossGaming, Nigahiga, Smosh, Markiplier veiklos
 • apžvalga47
 • 4.2 Detali Youtube lyderių verbalinės komunikacijos apžvalga55
 • 4.3. Detali Youtube lyderių neverbalinės komunikacijos apžvalga61
 • 5. BENDRŲ TEORINIŲ ĮŽVALGŲ IR PRAKTINIO DARBO APIBENDRINIMAS73
 • IŠVADOS76
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS78

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Informacinės elgsenos projektas: AB Rytų skirstomųjų tinklų rinkodaros ir komunikacijos skyrius
Prezentacija Informacinės elgsenos projektas: AB Rytų skirstomųjų tinklų rinkodaros ir komunikacijos skyrius

Uždaviniai: Išanalizuoti organizacijos informacinę aplinką Išnagrinėti vartotojų informacinę elgseną Sukurti ir pristatyti Intraneto/Interneto svetainės modelį Atskleisti Intraneto/Interneto svetainės pridėtinę [...]

Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų padaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]

Šiuolaikinių technologijų ir socialinių tinklų sukurta dezinformacijos sklaidos sistema
Diplominis darbas Šiuolaikinių technologijų ir socialinių tinklų sukurta dezinformacijos sklaidos sistema

2019 metų Brazilijos prezidento rinkimai sulaukė nemažai pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Viešojoje erdvėje buvo galima išvysti [...]

Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos
Kursinis darbas Socialinių tinklų panaudojimas versle: dabartis ir vystymosi perspektyvos

Per pastaruosius dešimtmečius Internetas, o ypatingai saitynas padarė komunikacijos revoliuciją: buvo suteikta galimybė siųsti bei [...]

Neverbalinė komunikacija
Prezentacija Neverbalinė komunikacija

§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido [...]

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Žako Fresko verbalinė neverbalinė analizė
Referatas Žako Fresko verbalinė neverbalinė analizė

Darbas pristatytas viešojo kalbėjimo paskaitoje. Prieš pristatant, dėstytojas matė video, kuriuo rėmiausi rašydama šią analizę.

Neverbalinė komunikacija mokymosi procese
Referatas Neverbalinė komunikacija mokymosi procese

Atlikti tyrimai skelbia, kad tik 7 % žodinės ir rašytinės informacijos (verbalinė komunikacija) priimama mokymosi proceso [...]

Ugdomasis renginys klasėje. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas
Praktikos ataskaita Ugdomasis renginys klasėje. Verbalinis ir neverbalinis bendravimas

Tikslai: Susipažinti su skirtingais bendravimo būdais – verbalinio ir neverbalinio bendravimo elementų skyrimas. Neverbalinio bendravimo įgūdžių [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje
Referatas Kalbos įgūdžiai kaip socialinio kapitalo aspektas ir jų vaidmuo imigrantų integracijoje

Rašto darbe aptariami galimi kalbos, kaip socialinio kapitalo formos, būdai. Ieškant empirinių iliustracijų, apžvelgiami tyrimai [...]

Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas
Diplominis darbas Kompleksinės pagalbos teikimas šeimai vaikų dienos centruose: socialinio darbo aspektas

Temos aktualumas. Vaikų dienos centrai (toliau tekste – VDC), kaip viena iš socialinio darbo sunkumus [...]

Neverbalinė komunikacija (kūno kalba) ir jos kultūriniai skirtumai
Prezentacija Neverbalinė komunikacija (kūno kalba) ir jos kultūriniai skirtumai

Neverbalinė komunikacija​ Neverbalinės komunikacijos aspektai​ Kūno kalbos reikšmės​ Kultūriniai skirtumai​ Filmas [...]

Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu
Prezentacija Kohabitacijos modelis socialinės nelygybės ir atskirties aspektu

Tikslas: Ištirti kohabitacijos modelio priklausomybę nuo socialinės klasės ir ekonominės padėtiesObjektas: Kohabitacijos modelisHipotezės: [...]

Jaunimo bendravimo interneto aplinkoje socialiniuose tinkluose kalbos kultūra
Prezentacija Jaunimo bendravimo interneto aplinkoje socialiniuose tinkluose kalbos kultūra

  Šiais laikas daugelis žmonių bendrauja internetu, socialiniuose tinkluose, tarp jų nemažai jaunimo. Analogiškai susiduriame [...]