UAB "X" reklamos sprendimų tobulinimas

83 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Marketingo veiklos planavimas įvairiose pramonės šakose dažnai suvokiamas kaip svarbi įmonės veiklos sritis, tačiau energetikos rinkos sektoriuje tai yra gana nauja funkcija. Nuolat auganti konkurencija rinkoje skatina aktyvų marketingo komunikacijos komplekso elementų naudojimą, kuris padeda įmonei išlikti konkurencinga rinkoje ir sėkmingai vystyti verslą.

Šiame darbe analizuojama biokuro technologinę įrangą gaminančių įmonių įmonių praktikos veikla, kuri yra viena pagrindinių energetikos sektoriaus gamybos sričių. Energetikos sektoriaus gamybos tinklas kasmet auga, įmonėms siūlomi naujausomis technologijomis grįsti sprendimai, efektyvūs įrenginiai, skirti mažiausiomis sąnaudomis gaminti šilumą. Lietuvos energetikos rinkoje vyrauja didelė konkurencija. Nors Lietuvoje 2015 m. energetikos rinkos dalis buvo sumažėjusi, 2016 m. ji išaugo 6%. Kartu su inovatyvių technologijų sklaida ir didėjančiu paslaugų asortimentu, didėja ir klientų poreikiai. Įprastai verslas – verslui (toliau vadinama B2B) rinkoje veikiančios įmonės didžiausią dėmesį skiria asmeninio pardavimo sprendimams, tačiau reklamos sprendimai yra ypatingai svarbūs, norint didinti įmonės žinomumą ir pardavimus. Todėl B2B rinkoje veikianti įmonė, norėdama išlaikyti esamus klientus bei pritraukti naujus, turi suprasti, jog marketingo komunikacijos veikloje reklama yra vienas iš svarbių elementų.

Darbo problematika. Lietuvoje energetikos sektorius užima didelę rinkos dalį, pasiūla nuolat auga, todėl klientai turi vis daugiau alternatyvų pasirinkti tam tikrą biokuro technologinę įrangą gaminančią įmonę, tuo tarpu tokios įmonės varžosi dėl klientų. Dėl tokių priežasčių, specifinę, energetikos sektoriui skirtą produkciją gaminančios įmonės, norėdamos sėkmingai konkuruoti tiek esamose, tiek naujose rinkose turi didelį dėmesį skirti klientui, stebėti, kokiomis marketingo komunikacijos priemonėmis jį pasiekti. Analizuojama biokuro technologinę įrangą gaminanti įmonė UAB „Enerstenos grupė“ vykdo marketingo komunikacijos veiklą, ypatingą dėmesį skirdama asmeniniui pardavimui, tačiau pernelyg didelio dėmesio neskirdama reklamos elementui, dėl to ne visada pavyksta pasiekti tikslinę auditoriją, o pardavimai pastaraisiais metais sumažėjo. Taigi, šio darbo problema – kaip galima tobulinti UAB „Enerstenos grupė“ reklaminius sprendimus?

Darbo objektas – UAB „Enerstenos grupė“ reklamos sprendimų tobulinimas.

Darbo tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti UAB „Enerstenos grupė“ reklamos sprendimų tobulinimo galimybes.

Darbo tikslui pasiekti yra išsikelti šie uždaviniai:

 1. Atlikus UAB „Enerstenos grupė“ išorinės aplinkos ir marketingo veiklos analizę, identifikuoti ir aprašyti darbe nagrinėjamą marketingo veiklos problemą;

8

 1. Atlikus mokslinės literatūros analizę, pateikti teorinius reklamos aspektus bei reklaminės kampanijos įgyvendinimo etapus;
 1. Atlikus empirinį tyrimą, pateikti siūlymus UAB „Enerstenos grupė“ reklaminių sprendimų tobulinimui;

Ekonomikos studijų krypties temos aktualumas, tikslas ir uždaviniai

UAB „Enerstenos grupė“, siekdama tapti žinoma įmonių grupe Europoje, palaipsniui plečia savo veiklą į užsienio šalių rinkas. Planuodama veiklą naujose šalyse, įmonė turi nustatyti, kurių šalių rinkos yra perspektyviausios jos veiklos vykdymui.

Darbo tikslas – įvertinti ir parinkti potencialias rinkas, į kurias UAB „Enerstenos grupė“ būtų perspektyviausia plėsti savo veiklą.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti perspektyvių užsienio rinkų vertinimo ir parinkimo teorinius aspektus;
 1. Nustatyti perspektyvias rinkas UAB „Enerstenos grupė“, remiantis MPI indekso metodu ir atlikti potencialių eksporto rinkų energetikos sektoriaus analizę.

Darbo metodai.

Siekiant teoriškai pagrįsti reklamos sprendimus ir pateikti reklaminės kampanijos planavimo etapus, naudojama mokslinės literatūros analizė, internetinių šaltinių analizė bei antrinių šaltinių apžvalga. Siekiant pateikti UAB „Enerstenos grupė“ reklamos tobulinimo sprendimus, atliktas empirinis kokybinis tyrimas, kurio pagrindinis tikslas: ištirti UAB „Enerstenos grupė“ reklamos veiksmingumą ir parengti rekomenduojamus reklamos tobulinimo sprendimus. Remiantis gautų rezultatų analize, yra pateikiami UAB „Enerstenos grupė“ reklamos tobulinimo sprendimai.


Turinys

 • Paveikslų sąrašas6
 • Lentelių sąrašas7
 • Įvadas8
 • 1. UAB ,,ENERSTENOS GRUPĖ” SITUACIJOS ANALIZĖ10
 • 1.1. UAB ,,Enerstenos grupė”charakteristika10
 • 1.2. UAB „Enerstenos grupė“ išorinės aplinkos veiksnių analizė11
 • 1.2.1. UAB „Enerstenos grupė“ rinkos analizė11
 • 1.2.2. UAB „Enerstenos grupė“ makroaplinkos analizė15
 • 1.2.3. UAB „Enerstenos grupė“ klientų analizė17
 • 1.2.4. UAB „Enerstenos grupė“ konkurentų analizė18
 • 1.3. UAB „Enerstenos grupė“ marketingo veiklos analizė21
 • 1.3.1. Prekės, kainos ir vietos sprendimų analizė21
 • 1.3.2. Marketingo komunikacijos sprendimų analizė22
 • 1.4. UAB „Enerstenos grupė“ SSGG analizė ir marketingo veiklos problemos identifikavimas25
 • 2. REKLAMOS SPRENDIMŲ TEORINIS PAGRINDIMAS27
 • 2.1. Reklamos samprata, svarba ir funkcijos27
 • 2.2. Pagrindiniai efektyvios reklamos principai28
 • 2.3. Reklaminės kampanijos planavimas31
 • 3. UAB „ENERSTENOS GRUPĖ“ REKLAMOS SPRENDIMŲ TOBULINIMO GALIMYBIŲ
 • TYRIMAS IR JO REZULTATAI38
 • 3.1. Empirinio tyrimo metodika38
 • 3.2. Empirinio tyrimo duomenų analizė ir interpretavimas41
 • 3.3. Pasiūlymai UAB „Enerstenos grupė“ reklamos sprendimų tobulinimui46
 • 4. UAB „ENERSTENOS GRUPĖ“ POTENCIALIŲ UŽSIENIO RINKŲ PARINKIMAS53
 • 4.1. Potencialių užsienio rinkų vertinimo ir parinkimo teoriniai aspektai53
 • 4.2. Eksporto rinkų parinkimas, naudojant MPI indekso metodą56
 • 4.3. Potencialių eksporto rinkų energetikos sektoriaus analizė63
 • Išvados68
 • Literatūra71
 • Priedai76

Reziumė

Autorius
kristennn99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
83 psl.

Susiję darbai

Reklamos įtaka kiekvienam žmogui

Rinkodara Rašinys larietata
Jean Baudrillard‘as, prancūzų sociologas ir filosofas, išskyrė du pagrindinius dalykus, kas skatina žmones pirkti reklamuojamus produktus: „1. Be menkiausio abejonės šešėlio ieškoti savo...

Reklama ir jos ypatumai

Rinkodara Referatas radikas
Šio šimtmečio pradžoje beveik visų Europos ir Amerikos firmų pagrindas buvo gamybos specialistai. Gamybos žynovai ir specialistai buvo svarbiausi žmonės. Jie planavo visą...

Ledų reklamos kampanija

Rinkodara Referatas rimika
Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį.  Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste...