Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

57 psl. / 11473 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais ir kultūriniais ištekliais. Regionas išsiskiria ežerais, kurie pritraukia vis daugiau poilsiautojų, skatina juos domėtis ne vien vandens turizmo pramogomis, bet ir kultūriniu paveldu, įsitraukti į regiono bendruomenių veiklą, renginius.

Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išskirtinumas ne tik prisideda prie turistų srautų didėjimo, bet ir yra naudingas ekonominiu požiūriu. Remiantis statistiniais Valstybinio turizmo departamento duomenimis (2018), 2017 metais šalyje, įvairiose apgyvendinimo įstaigose, tarp kurių ir kaimo turizmo sodybos, apsigyveno 6,2 proc. daugiau turistų, nei 2016 metais. Maždaug pusė apsistojusių turistų sudarė užsieniečiai. 2017 metais augo ir vienadienių lankytojų išlaidos Lietuvoje (1,40 mlrd. Eurų, t. y. 10,6 proc. daugiau nei 2016 metais.). (Trumpa Lietuvos turizmo apžvalga 2017).

Didėjant poilsiautojų srautams, vis aktualesniu tampa gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išsaugojimo klausimas, plėtojant ekologinio turizmo Lietuvoje sistemą bei siekiant ekonominės darnos. Tai, kad Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai yra neatsiejami nuo darnios ekonomikos, pažymima Septynioliktosios LR Vyriausybės programoje (2016). Joje nurodoma, kad: „remiasi pagarbiu ir tausojančiu santykiu su gamta ir jos ištekliais“, yra svarbu plėtoti „integruoto ekologinio turizmo Lietuvoje sistemą“, apimančią gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius. Numatyta didelį dėmesį skirti kultūros paslaugų infrastruktūrai, įvertinti skirtingų turizmo objektų atnaujinimą, modernizavimą, pritaikymą lankytis turistams bei skatinti kultūrinį turizmą. (Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės programos 2016).

Šiame darbe analizuojami gamtiniai bei kultūriniai ištekliai teoriniu aspektu,  Rytų Aukštaitijos ribos, gamtiniai ir kultūriniai ištekliai esantys Rytų Aukštaitijos regione, atliekama apklausa bei sukuriamas maršrutas po Rytų Aukštaitiją.

Darbo problema: Rytų Aukštaitijoje tiek gamtinių, tiek kultūrinių  išteklių yra gausu, tačiau visgi informacijos apie šį regioną, lankomus objektus nėra pakankamai.

Darbo objektas: Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regione.

Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos gamtinių ir kultūrinių išteklių potencialą Rytų Aukštaitijos regione ir pateikti pasiūlymus turizmo vystymui.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius teoriniu aspektu;
 2. Išnagrinėti Rytų Aukštaitijos  regiono ribas bei savitumą;
 3. Atlikti Rytų Aukštaitijos gamtinių ir kultūrinių išteklių analizę;
 4. Atlikti apklausą apie Rytų Aukštaitijos regioną bei parengti ekskursiją-maršrutą.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Teisinių dokumentų, statistinių duomenų analizė.
 3. Anketinė apklausa.
 4. Statistinė tyrimo duomenų analizė.

Darbo naujumas: Rytų Aukštaitijos regionas yra nemažai tirtas. Nagrinėti ištekliai, turizmo rinkos. Mano baigiamajame darbe yra nauja apie šį regioną atlikta apklausa, kuri parodo ką apklaustieji žmonės žino apie Rytų Aukštaitijos regioną, kaip vertina lankomus objektus, jų prieinamumą. Taip pat nauja yra tai, kad remiantis šia apklausa bei turizmo informacijos centrais yra sukuriamas maršrutas po Rytų Aukštaitiją.


Turinys

 • LENTELIŲ SĄRAŠAS4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • 1.GAMTINIAI IR KULTŪRINIAI TURIZMO IŠTEKLIAI TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai8
 • 1.1.1. Kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės10
 • 1.1.2. Dabarties nemateriali kultūrinė raiška (kultūriniai renginiai)11
 • 1.1.3. Kiti su kultūra susiję objektai (muziejai)11
 • 1.2. Gamtinių ir kultūrinių išteklių vaidmuo, formuojant turistinį vietovės patrauklumą12
 • 1.3. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išsaugojimo reikšmė13
 • 2. RYTŲ AUKŠTAITIJOS REGIONAS16
 • 2.1. Rytų Aukštaitijos regiono ribos16
 • 2.2. Rytų Aukštaitijos regiono savitumas turizmo požiūriu18
 • 3. LIETUVOS GAMTINIŲ IR KULTŪRINIŲ TURIZMO IŠTEKLIŲ ANALIZĖ IR ŽINOMUMAS RYTŲ AUKŠTAITIJOS REGIONO ATVEJU19
 • 3.1. Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regione19
 • 3.1.1. Gamtiniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regione19
 • 3.1.2. Rytų Aukštaitijos kultūriniai turizmo ištekliai22
 • 3.2. Rytų Aukštaitijos regionas Europos mastu26
 • 4. TYRIMO METODIKA28
 • 4.1. Tyrimas ir jo rezultatai29
 • 4.2. Ekskursija autobusu po Rytų Aukštaitiją38
 • 4.3. Maršruto aprašymas39
 • IŠVADOS44
 • REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪRA46
 • SUMMARY53
 • PRIEDAI55

Reziumė

Autorius
renata...123
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 27, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

Vilniaus kultūriniai ir gamtiniai ištekliai

Turizmas Prezentacija 2012 m. slapuke7
Vilnius – Lietuvos sostinė ir didžiausias šalies miestas. Tai vienintelė miesto savivaldybė Lietuvoje, kuri apima ne vieną miestą, bet du miestus (Vilnių ir...

Biržų regioninio parko turizmo ištekliai

Turizmas Kursinis darbas 2014 m. burbuliookas
Darbas orientuotas į Biržų regioninio parko turizmo išteklius. Teorinėje dalyje analizuojama bendrai turizmo ir išteklių, saugomų teritorijų samprata, todėl puikiai galima šią informaciją...

Molėtų Rajonas. Turizmo ištekliai

Turizmas Referatas 2015 m. joncewas
Pristatomas Molėtų rajonas. Įvertinama turizmo ištekliai, įv. informacijos šaltiniai, žemėlapiai, planai. Rekomenduojamos naujos vystymosi kryptys, atsižvelgiant į darnios plėtros principus. Darbas įvertinatas 10...

Darnus turizmas Nemuno kilpų regioniniame parke

Turizmas Prezentacija eglute123
•1992m. Rugsėjo 24d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos nutarimu buvo įsteigtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Jis yra vienas didžiausių regioninių parkų Lietuvoje, savo unikalumu,...