Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

54 psl. / 10380 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir problema. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais ir kultūriniais ištekliais. Regionas išsiskiria ežerais, kurie pritraukia vis daugiau poilsiautojų, skatina juos domėtis ne vien vandens turizmo pramogomis, bet ir kultūriniu paveldu, įsitraukti į regiono bendruomenių veiklą, renginius.

Didėjant poilsiautojų srautams, vis aktualesniu tampa gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išsaugojimo klausimas, plėtojant ekologinio turizmo Lietuvoje sistemą bei siekiant ekonominės darnos. Tai, kad Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai yra neatsiejami nuo darnios ekonomikos, pažymima Septynioliktosios LR Vyriausybės programoje (2016). Joje nurodoma, kad: „remiasi pagarbiu ir tausojančiu santykiu su gamta ir jos ištekliais“, yra svarbu plėtoti „integruoto ekologinio turizmo Lietuvoje sistemą“, apimančią gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius. Numatyta didelį dėmesį skirti kultūros paslaugų infrastruktūrai, įvertinti skirtingų turizmo objektų atnaujinimą, modernizavimą, pritaikymą lankytis turistams bei skatinti kultūrinį turizmą.

Šiame darbe analizuojami Rytų Aukštaitijos gamtiniai ir kultūriniai ištekliai, pristatomi lankomiausi objektai bei aprašomas maršrutas po Rytų Aukštaitiją.

Tyrimo objektas: Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regiono atveju.

Tyrimo tikslas: išnagrinėti Lietuvos gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių ypatumus Rytų Aukštaitijos regiono atveju.

Uždaviniai:

 1. Išnagrinėti gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius teoriniu aspektu;

 2. Išnagrinėti Rytų Aukštaitijos regiono ribas bei savitumą;

 3. Atlikti Rytų Aukštaitijos gamtinių ir kultūrinių išteklių analizę;

 4. Atlikti apklausą apie Rytų Aukštaitijos regioną bei parengti ekskursiją-maršrutą.


Turinys

 • TURINYS
 • 1.GAMTINIAI IR KULTŪRINIAI TURIZMO IŠTEKLIAI TEORINIU ASPEKTU7
 • 1.1Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai7
 • 1 lentelė. Gamtinių išteklių skirstymas7
 • 2 lentelė. Kultūros paveldo skirstymas9
 • 1.1.1 Kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės9
 • 1.1.2Dabarties nemedžiaginė kultūrinė raiška (kultūriniai renginiai)10
 • 1.1.3 Kiti su kultūra susiję objektai (muziejai)10
 • 1.2Gamtinių ir kultūrinių išteklių vaidmuo, formuojant turistinį vietovės patrauklumą11
 • 1.3Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių išsaugojimo reikšmė12
 • 3 lentelė sudaryta teksto autorės, remiantis Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėmis.12
 • 2.RYTŲ AUKŠTAITIJOS REGIONAS14
 • 2.1Rytų Aukštaitijos regiono ribos14
 • 2.2 Rytų Aukštaitijos regiono savitumas turizmo požiūriu15
 • 3.LIETUVOS GAMTINIŲ IR KULTŪRINIŲ TURIZMO IŠTEKLIŲ ANALIZĖ IR ŽINOMUMAS RYTŲ AUKŠTAITIJOS REGIONO ATVEJU17
 • 3.1Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regione17
 • 3.1.1Gamtiniai turizmo ištekliai Rytų Aukštaitijos regione17
 • 4 lentelė sudaryta pagal Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrą)19
 • 3.1.2Rytų Aukštaitijos kultūriniai turizmo ištekliai20
 • 3.2Rytų Aukštaitijos regionas Europos mastu23
 • 4.TYRIMO METODIKA25
 • 4.1Tyrimas ir jo rezultatai26
 • 4.2Ekskursija autobusu po Rytų Aukštaitiją31
 • 4.3Maršruto aprašymas

Reziumė

Autorius
rebutkyte
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Kultūrologija
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 21, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Vidurio Rytų kultūros regionas

Kultūrologija Prezentacija 2007 m. rasa13
Vyrų ir moterų vaidmenų pasiskirstymas tradicinis. Visumoje moterys nėra įtraukiamos į verslo veiklą, jos siejamos su šeima ir namais.

Provansas: regiono reikšmė

Kultūrologija Rašinys 2015 m. salvete
Yra posakis „Yra Prancūzija ir yra Provansas“. Būtent ši tezė tapo mūsų akstinu plačiau pasidomėti šiuo regionu idant suvoktume, kuo jis yra ypatingas...

Turizmas Vietname

Kultūrologija Prezentacija 2015 m. qdajana
Puikiai tiks Vietnamui pristatyti. Skaidrės yra apie Vietnamo kultūra, žmones, lankytinas vietas. Labai spalvingos su daug nuotraukų.

Verslo planas kaimo turizmo sodyba

Kultūrologija Verslo planas 2016 m. gerduskea
Vienetinis verslo planas apie kaimo turizmo sodyba, darbe yra skaičiavimai , lentelės, paveikslėliai ir panašiai. už šį darbą gavau 9 .