Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacija formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją

92 psl. / 31221 žod.

Ištrauka

Nuolat kintančioje verslo aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją, kaip sistemą, kurioje žmogiškieji ištekliai tampa svarbiausia, aktyviąja sistemos dalimi, lemiančia organizacijos strateginių tikslų pasiekimą.  Žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmens kitimas nuo vykdytojo iki strateginio partnerio yra kertinis, užtikrinant sėkmingą organizacijos strategijos realizavimą. Tačiau būtinas požiūrio į žmogiškųjų išteklių skyrių kitimas, suprantant, kad žmogiškųjų išteklių skyrius neturi apsiriboti vien žmogiškųjų išteklių administravimu, bet ypač didelį dėmesį skirti toms žmogiškųjų išteklių funkcijoms, kurios daro įtaką formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją ir tuo pačiu kuriant vertę klientams, akcininkams, vadovams ir patiems darbuotojams. Vykstantys žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmens ir požiūrio pokyčiai inicijuoja žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų, įgūdžių ir žinių atnaujinimą.

Projekto problema – Kokios žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijos įgalina žmogiškųjų išteklių skyriaus implikaciją formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją?

Tyrimo tikslas – Atskleisti žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikaciją formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją.

Darbo uždaviniai:

 1. apibrėžti žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmenį, formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją.
 2. apibendrinti žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų modelius, organizacijos strategijos formavimo ir įgyvendinimo kontekste.
 3. pagrįsti teorinį žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų modelį, įgalinantį atlikti strateginio partnerio vaidmenį, formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją.
 4. empiriškai ištirti žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų, implikuojančių, organizacijos strategijos formavimą ir įgyvendinimą, raišką.

Darbo uždaviniams įgyvendinti naudojami teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Siekiant išanalizuoti teorinę medžiagą, apibrėžti žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmenį ir  pagrįsti žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikaciją formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją, naudojami teoriniai tyrimų metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos klasifikavimas, loginis skirstymas ir apibendrinimas. Siekiant ištirti žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikuojančių, organizacijos strategijos formavimą ir įgyvendinimą, raišką, emipiriniame tyrime naudotas pusiau struktūruotas interviu ir turinio analizės metodai.


Turinys

 • 1. Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacijos formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją problemos analizė
 • 2. Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacijos formuojant ir įgyvendinant strategiją teoriniai aspektai
 • 2.1. Žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmuo, besikeičiant jo indėliui, formuojant ir įgyvendinant organizacijos strategiją
 • 2.1.1.Žmogiškųjų išteklių skyriaus iššūkiai organizacijos strategijos kontekste
 • 2.1.2.Žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmuo, formuojant organizacijos strategiją
 • 2.1.3.Žmogiškųjų išteklių skyriaus vaidmuo, įgyvendinant organizacijos strategiją
 • 2.2.Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų modeliai
 • 2.2.1.HRCS žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų modelis
 • 2.2.2. Žmogiškųjų išteklių valdymo draugijos kompetencijų modelis
 • 2.2.3. Australijos žmogiškųjų išteklių instituto kompetencijų modelis
 • 2.2.4. Žmogiškųjų išteklių kompasas (Nacionalinės žmogiškųjų išteklių plėtros organizacija)
 • 2.3.Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų modelio formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją pasirinkimo pagrindimas
 • 2.4.Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų HRCS modelis strategijos formavimo ir įgyvendinimo kontekste
 • 3.Tyrimo metodika
 • 3.1.Tyrimo tikslas, uždaviniai ir struktūra
 • 3.2.Tyrimo metodas, instrumentas
 • 3.3.Tyrimo duomenų rinkimas ir analizės metodai
 • 4. Žmogiškųjų išteklių skyriaus kompetencijų implikacijos formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją rezultatai

Reziumė

Autorius
noradbt
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2019
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
92 psl.

Susiję darbai

Žmogiškųjų išteklių politika organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. jusala
Šiame kursiniame darbe nagrinėjama aktuali tyrimų kryptis, skirta žmogiškųjų išteklių potencialo plėtros problemoms spręsti. Plėtojant šią kryptį prioritetai teikiami tam, kad žmogiškųjų išteklių...

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vadyba Referatas donatak
Organizacijos, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios tam tikro tikslo veikla turi būti valdoma. Tai reiškia, kad joje vykstantys procesai – planavimas, organizavimas,...

Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

Vadyba Referatas smilinggirl88
Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei perspektyvoms, klostosi nauja sociokultūrinė sankloda. Ji, visuomenės raidoje...