Ekologinio marketingo ypatumai X mieste

68 psl. / 14700 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Augant visuomenės susirūpinimui natūralia aplinka ir savo sveikata, vartotojai ima vis daugiau vengti chemikalais apdorotų prekių ir renkasi ekologiškas prekes. Tokios produkcijos vartojimas sukoncentruotas Europoje ir Šiaurės Amerikoje, kur netgi jaučiamas ekologiškos produkcijos trūkumas. Lietuvoje ekologiškų  prekių rinkos susidarymas yra problemiškas dėl ekologiškų prekių realizavimo sistemos trūkumų bei nepakankamo dėmesio marketingui bei rinkų plėtrai. Todėl yra aktualu atlikti vartotojų motyvacijos ir elgsenos tyrimus, išsiaiškinti, kokiais motyvais vadovaujasi vartotojai pirkdami ekologiškus produktus, kokie rinkodaros veiksniai skatina ar stabdo vartotojo apsisprendimą juos pirkti.

Baigiamojo darbo objektas – ekologinis marketingas Visagino mieste.

Darbo tikslas - išanalizuoti ekologinio marketingo ypatumus Visagino mieste.

Pirmojoje darbo dalyje atliekama ekologinio marketingo ypatumų teorinė analizė. Pateikiama ekologinio marketingo samprata, komplekso ypatumai bei vartotojų poreikiai ir jų tenkinimo problemos. Antroje  darbo dalyje atliekamas ekologinio marketingo ypatumų Visagino mieste tyrimas – apžvelgiama ekologiškų prekių rinka, analizuojami ekologiškų prekių vartotojų Visagino mieste anketinės apklausos duomenys. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami ekologinio marketingo sprendimų formavimo ypatumai.

Tyrimo charakteristika. Ekologinio marketingo ypatumams Visagino mieste nustatyti atliktas empirinis tyrimas. Jo metu analizuojama Lietuvos ekologiškų prekių rinka bei atliekama ekologiškų prekių vartotojų Visagino mieste anketinė apklausa.

Tyrimo rezultatai leido padaryti tokias pagrindines išvadas: svarbiausi Visagino miesto gyventojų ekologiškų prekių pirkimo motyvai - rūpinimasis  sveikata bei noras pirkti kokybišką prekę. Ekologiškų prekių kokybė tenkina vartotojus, tačiau jų kaina yra per aukšta. Pagrindiniai ekologiškų prekių paskirstymo kanalai  - didieji prekybos centrai ir turgus,  išskirtinumas - natūralumas, o  atpažinimo atributas – užrašas  „Ekologiškas produktas”.

Praktinį darbo rezultatų reikšmingumą ir pritaikymo galimybes nusako tai, kad atlikto tyrimo rezultatai marketingo specialistų bus panaudoti ekologinio marketingo tobulinimui Visagino mieste.


Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • ĮVADAS7
 • 1. EKOLOGINIO MARKETINGO YPATUMŲ TEORINĖ ANALIZĖ9
 • 1.1. Ekologinio marketingo samprata9
 • 1.2. Ekologinio marketingo komplekso ypatumai11
 • 1.2.1. Ekologiška prekė12
 • 1.2.2. Ekologiškų prekių kainos nustatymas17
 • 1.2.3. Ekologiškų prekių paskirstymas19
 • 1.2.4. Ekologiškų prekių rėmimas23
 • 1.3. Vartotojų poreikių tenkinimas25
 • 2. EKOLOGINIO MARKETINGO YPATUMŲ VISAGINO MIESTE TYRIMAS29
 • 2.1. Ekologiškų prekių rinka Lietuvoje29
 • 2.2. Tyrimo metodologija ir organizavimas33
 • 2.3. Tyrimo rezultatų analizė36
 • 3. EKOLOGINIO MARKETINGO SPRENDIMŲ FORMAVIMO YPATUMAI52
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS54
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI55
 • PRIEDAI58
 • 1 priedas. Anketa59
 • 2 priedas. Apklausos rezultatai63
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS
 • 1 pav. Marketingo sistema9
 • 2 pav. Ekologinio marketingo kompleksas10
 • 3 pav. Vandens lelija13
 • 4 pav. Ekoagros14
 • 5 pav. Ekologinis žemės ūkis14
 • 6 pav. Gėle14
 • 7 pav. Lietuvoje populiarūs ekologinio ženklinimo ženklai15
 • 8 pav. Lietuvoje populiarūs ekologinio ženklinimo ženklai15
 • 9 pav. “MAXIMA ekologica“ ženklas30
 • 10 pav. IKI „SVEIKAS PASIRINKIMAS“ ženklas31
 • 11 pav. RIMI „ekologiška“ ženklas31
 • 12 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių36
 • 13 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą37
 • 14 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal šeimyninę padėtį37
 • 15 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą38
 • 16 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal mėnesines grynąsias pajamas38
 • 17 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jiems yra svarbu turėti alternatyvą pasirenkant ekologiškas ir neekologiškas prekes39
 • 18 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kodėl perka ekologiškas prekes40
 • 19 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai perka ekologiškas prekes40
 • 20 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokias ekologiškas prekes perka41
 • 21 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie yra patenkinti įsigytų ekologiškų prekių kokybe41
 • 22 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie yra patenkinti įsigytų ekologiškų prekių
 • kaina42
 • 23 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kur jie dažniausia perka ekologiškas prekes43
 • 24 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, su kuo jiems asocijuojasi sąvoka „ekologiška
 • prekė“43
 • 25 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, iš ko jie atpažįstate ekologiškas prekes pardavimo vietose44
 • 26 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kas juos labiausiai paskatintų pirkti daugiau ekologiškų prekių45
 • 27 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kur parduotuvių lentynose jie norėtų matyti ekologiškas prekes46
 • 28 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kuris iš didžiųjų prekybos centrų siūlo plačiausią ekologinių prekių asortimentą47
 • 29 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kurie iš šių prekybos centrų turi nuosavus ekologiniųprekių ženklus47
 • 30 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kokią įtaką jų nuomone turi Lietuvos prekybos centrai skleidžiant informaciją apie ekologiškas prekes, aplinkosaugą ir sveiką gyvenseną48
 • 31 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kur matė/girdėjo/skaitė pateikiamą informaciją/reklamą apie parduodamus ekologiškas prekes, aplinkosaugą ir sveiką gyvenseną49
 • 32 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kas jų nuomone padidintų ekologiškų prekių
 • pirkimą49
 • 33 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar jie yra pasiruošę ekologiškas prekes pirkti el. parduotuvėje50
 • 34 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, ar ateityje pirks daugiau ekologiškų prekių51
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS
 • 1 lentelė. Marketingo politikos instrumentai12
 • 2 lentelė. Pagrindinių samprotavimų, į kuriuos atsižvelgia firma nustatydama kainas, modelis18
 • 3 lentelė. Pagrindiniai aplinkosaugos kaštų tipai18
 • 4 lentelė. Paskirstymo, kaip marketingo elemento, valdymas20
 • 5 lentelė. Į aplinkosaugą orientuoto produkto paskirstymo instrumento kriterijai20
 • 6 lentelė. Ekologiškų maisto produktų (%) realizacija įvairiose prekybos vietose22
 • 7 lentelė. Į aplinkosaugą orientuoto rėmimo proceso instrumentų kriterijai23
 • 8 lentelė. Ekologiškų produktų asortimentas32

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

UAB “Maxima” marketingo analizė

Rinkodara Kursinis darbas 2013 m. justxxx1
Marketingas, neatsiejama kiekvienos įmonės sudedamoji dalis, kurią žmonės vis labiau vysto, stengiasi ją tobulinti vardan vartotojų, kad jie susidomėtų siūlomomis paslaugomis ar prekėmis,...

Žurnalo ŽMONĖS analizė marketinginiu aspektu

Rinkodara Referatas 2010 m. gute332
„Žmonės“ yra perkamiausias žurnalas Lietuvoje, todėl jo leidžiamų tiražų skaičius- pats didžiausias. Pradžioj buvęs paprastu skaitalu, ilgaainiui tapo visų mėgstamu leidiniu, kuriame galima...

“Corny big” marketingo analizė

Rinkodara Referatas 2012 m. skye101
Mūsų grupės darbo tikslas buvo savo nuožiūra pasirinkti prekę ir ją ištirti. Taigi, pasirinkome Vokietijos kompanijos „Schwartauer Werke” gaminamą javų batonėlį „Corny big“....

Įmonės prekių identifikavimo ypatumai

Rinkodara Prezentacija 2014 m. slapuke7
Prekinis ženklas, prekinio ženklo vertė, prekinio ženklo pranašumai, prekinis vardas, prekinis simbolis. Kiekvienas prekių gamintojas nori, kad pirkėjai pirktų jo, o ne konkurentų...

Ekologiškų prekių marketingo ypatumai

Rinkodara Referatas 2014 m. ilovecats
Ekologiškų produktų pasiūla ir paklausa pasaulyje kiekvienais metais vis didėja. Lietuvoje ekologiškų produktų prekyba po truputį įgauna pagreitį, bet kol kas ekologiški produktai...

Marketingo strategija ir planavimas

Rinkodara Referatas 2016 m. eklektika
Sparčiai besikeičiančioje ir dinamiškoje XXI amžiaus aplinkoje sąvokos marketingas ir marketingo strategija yra plačiai paplitusios. Greitai kintančioje aplinkoje, susiduriant su nuožmia konkurencija įmonės,...

Marketingo strategijų ypatumai

Rinkodara Referatas 2011 m. daiva_pirmūnė
Formuojantis rinkos ekonomikai Lietuvoje, labai svarbu plėtoti verslą ir ieškoti rinkos jo gaminiams ir paslaugoms. Vartotojų poreikiai tampa organizacijų veiklos orientyru sėkmingai įgyvendinant...