UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

45 psl. / 10300 žod.

Ištrauka

Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą, reikiamu laiku. Todėl šiandien logistikos veiklos sritis labai plati  - ji naudojama tiek gamyboje, tiek rinkodaroje.

Temos aktualumas ir naujumas. Ekonomikos globalizacijos procesas, nulemtas intensyvios šalių plėtros, gamybos optimizavimo ir naujų rinkų užėmimo, informacinių technologijų galimybės iškėlė ir įteisino gamybos, transporto, paskirstymo, prekybos principus, kur labai svarbūs tapo prekių savikainos, pristatymo laiko, saugumo veiksniai. Įvairiose įmonėse logistikos išlaidos svyruoja 5- 35 proc. visos pardavimų apimties – priklausomai nuo verslo ir naudojamų žaliavų tipo, gaminamų produktų charakteristikų, geografinės verslo erdvės ir kitų veiksnių. Savo verslą išmanančios įmonės paprastai lenkia konkurentus produktų pristatymo spartą ir logistikos procesų nepertraukiamumu bei yra įdiegusios vidinės logistikos procesų valdymo informacines sistemas, kurios garantuoja operatyvų logistikos trūkumų nustatymą bei pašalinimą. Taip įmonė kuria gerą įvaizdį esamiems ir potencialiems užsakovams bei sudaro galimybes pritraukti daugiau verslo partnerių ir klientų. Logistika palyginti su tradicinėmis vadybos mokslo šakomis (finansų, rinkodaros ir gamybos valdymu) yra gana nauja mokslo šaka. Šio mokslo naujumas, pasireiškia tuo, kad siekiama valdyti ne atskirai kiekvieną veiklos sritį, o koordinuotai.

Tyrimo objektas – logistikos procesai.

Darbe nagrinėjamas UAB “Sontransa” krovinių transportavimo procesas.  Įmonė užsiima krovinių vežimo keliais veikla. Kroviniai vežami iš Europos Sąjungos šalių į Rusiją.   Dažniausiai įmonės pervežamas produktas - alus, kuris pakraunamas  Belgijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Anglijoje ir transportuojamas į Rusiją.  UAB “Sontransa” apyvarta yra apie  10 mln. per metus.

 Darbo tikslas – įvertinti  UAB “Sontransa”  krovinių transportavimo proceso tobulinimo perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti  logistikos procesus ir jų tobulinimo galimybes teoriniu lygmeniu;
 2. Atlikti  UAB “Sontransa”  veiklos analizę;
 3. Išanalizuoti  UAB “Sontrama” vežimų organizavimą.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. SSGG analizė.
 3. Įmonės duomenų analizė.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoji darbo dalis skirta teorinei  logistikos procesų ir jų  tobulinimo galimybių analizei. Čia, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, apibūdinama logistikos ir jos procesų samprata, analizuojami logistikos procesai -  vartotojų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, atsargų valdymas, transportavimas, sandėliavimas,  tarptautinės logistikos procesas.  Antroji darbo dalis skirta darbo metodams ir priemonėms aprašyti.  Trečioji darbo dalis skirta UAB “Sontransa” transportavimo proceso tobulinimo galimybių paieškoms. Analizuojamas įmonės transportavimo procesas, jo privalumai ir trūkumai. Šioje dalyje apskaičiuota dviejų UAB “Sontransa” alternatyvių maršrutų  Čekija – Rusija savikaina ir nustatytos maršrutų planavimo tobulinimo kryptys.


Turinys

 • ANOTACIJA3
 • ANOTATION4
 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTIKO PROCESŲ IR JŲ TOBULINIMO TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1. Logistikos ir jos procesų samprata…………………………………………….……7
 • 1.2. Vartotojų aptarnavimas………………………………………….…………………10
 • 1.3. Užsakymų tvarkymas…………………………………………………………….…12
 • 1.4. Atsargų valdymas…………………………………………………………………14
 • 1.5. Transportavimo procesas……………………………………………………………16
 • 1.6. Sandėliavimas……………………………………………………………………….21
 • 1.7. Tarptutinės logistikos procesas ……………………………………………………22
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS24
 • 2.1. Darbo metodai ir priemonės24
 • 2.2. UAB “Sontransa” veikla26
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS30
 • 3.1. Transportavimo proceso analizė30
 • 3.2. Išlaidų kontrolė ir konkurencija33
 • 3.3. Transportavimo proceso tobulinimo galimybės34
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS41
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Logistika Diplominis darbas 2009 m. elniukas
Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas-išanalizuoti įmonės “Mabivil” logistikos veiklos organizavimą ir optimizuoti šią veiklą, o taip pat pasiūlyti galimus veiklos gerinimo metodus bei...

UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

Logistika Referatas 2015 m. eivina
Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią...

Produkto logistikos grandinės analizė

Logistika Referatas 2016 m. karolisci
Dar visai neseniai pagrindinė įmonių veikla koncentravosi apie rinkodarą ir gamybą, o kitos veiklos (transportavimas, sandėliavimas, aprūpinimas) buvo traktuojamos kaip pagalbinės. Toks požiūris...