UAB „X“ pardavimų didinimo galimybės  

57 psl. / 11800 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir naujumas.  Pardavimai  yra viena svarbiausių  bet kurio verslo sričių. Pardavimų  funkcijos dėka   įmonė  siekia  rinkodaros  planuose nustatytų  tikslų ir uždavinių.  Nesuvokus pardavimų reikšmės, tinkamai nesuplanavus jų vykdymo, įmonė gali susidurti  su  rimtomis problemomis.  Ji  gali  prarasti  vartotojus  ir  rinkos dalį, gali sumažėti pelnas  arba  įmonė  gali  bankrutuoti.  Tai reiškia, kad  pardavimų  didinimo  priemonių  parinkimas gali lemti įmonės rinkos dydį ir pelną, net  gyvavimo laiką. Pardavimų  didinimo reikšmę paslaugų sektoriuje įmonėms rodo faktas, jog  Lietuvoje paslaugų sektorius sukuria daugiau  nei  du  trečdalius  šalies BVP apimties.  Tačiau šiame sektoriuje   nuolat steigiamos naujos įmonės,  diegiamos inovacijos,  taikomos  naujausios  technologijos, o konkurencija paslaugų sektoriuje tampa vis intensyvesnė (Labanauskaitė, Šturalo, 2014). Tai rodo didelį darbo temos aktualumą  ir  įrodo pardavimų  didinimo  būdų   paieškos būtinybę.  Tema nėra nauja, tačiau mažai naujų tyrimų, kurie atitiktų šiandienines tendencijas, būtų paremti naujomis rinkodaros teorijomis.  Kaip žinia, stipriai keičiantis verslo aplinkai, kurią veikia globalizacija, inovacijos, interneto plėtra, keičiasi priemonės, kuriomis turi būti didinami pardavimai. Šioje aplinkoje svarbiausia tampa ryšiai su vartotojais, vertės pardavimų  vystymas, naujų komunikacijos priemonių naudojiams ir jų integracija.

Pardavimas paprastai suprantamas kaip  procesas, kurio metu įgyvendinami  įmonės  rinkodaros  planai.  Pardavimų  didinimo galimybes būtina tyrinėti pritaikant naujausias rinkodaros  teorines prielaidas, kurias stipriai paveikė marketingo orientacijos evoliucija. Marketingo  koncepcija teigia, kad pardavimas yra rinkodaros  sudedamoji dalis.  Tai rodo, kad  rinkodaros  veiksmais galima padidinti įmonės pardavimų galimybes rinkoje. Įmonėms privalu atlikti daugiau, nei leidžia paprastas pardavimo ir rinkodaros veiklų koordinavimas.  Įmonės turi visiškai integruoti abi šias funkcijas  (Išoraitė, 2013).

Darbo problematika.  Darbe analizuojamos UAB „RedRem kasyba“ pardavimų didinimo galimybės. Įmonės veiklos finansiniai rezultatai per pastaruosius metus stipriai suprastėjo. 2014 metais įmonės veikla buvo pelninga. Per šiuos metus  UAB „RedRem kasyba“ uždirbo - 98824 Lt (28621,4 Eur) grynojo pelno. Tačiau 2015 m. įmonės veikla tapo nuostolinga ir įmonė patyrė 28621 Eur nuostolį.  UAB „RedRem kasyba“ 2016 m.  tikisi sulaukti  15 proc. pardavimų augimo lyginant su 2015 metais ir taip padidinti pelningumą. Tačiau šiandien bendrovei nėra žinoma, kurie pardavimų didinimo veiksmai padėtų pasiekti šiuos tikslus.

Siekiant padidinti UAB „RedRem kasyba“ pardavimus, pardavimo didinimo  veiksmai  turi būti paremti rinkos poreikiais ir įmonės galimybėmis juos patenkinti. Todėl darbe keliamas probleminis tyrimo klausimas: kokie pardavimų didinimo veiksmai padidintų  UAB „RedRem kasyba“ pardavimus?

Tyrimo objektas. UAB „RedRem kasyba“ pardavimų didinimas.

Darbo tikslas: nustatyti UAB „RedRem kasyba“ pardavimų didinimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti pagrindines įmonės pardavimus didinančias priemones.
 2. Ištirti UAB „RedRem kasyba“ pardavimų didinimo galimybes.
 3. Suformuluoti pasiūlymus UAB „RedRem kasyba“ pardavimų didinimui.

Tyrimo metodai:

 1. Mokslinės literatūros teorinė analizė;
 2. Empirinis tyrimas. UAB „RedRem kasyba“ vartotojų anketinė apklausa.
 3. Dokumentų analizė. UAB „RedRem kasyba“ dokumentų analizė.

Darbo struktūra. Darbas sudarytas iš įvado, dviejų pagrindinių dalių, išvadų ir literatūros sąrašo. Darbo apimtis 47 p.

Informacijos šaltiniai. Rašant darbą pasinaudota 32 informacijos šaltiniais  - moksline literatūra, straipsniais ir inetrneto šaltiniais.

Darbe demonstruojami studijų programos studijų rezultatai.


Turinys

 • ANOTACIJA
 • ANOTACIJA (anglų kalba)
 • ĮVADAS
 • 1. PASLAUGŲ PARDAVIMŲ DIDINIMO GALIMYBĖS TEORINIU ASPEKTU
 • 1.1. Pardavimo funkcijos samprata ir raida
 • 1.2. Paslaugų paketo pritaikymas vartotojų poreikiams
 • 1.3. Kainodaros sprendimai aktyvinant pardavimus
 • 1.4. Rėmimo komplekso stiprinimas
 • 1.5. Paskirstymo tobulinimas
 • 2. UAB „REDREM KASYBA” PASLAUGŲ PARDAVIMŲ DIDINIMO GALIMYBIŲ TYRIMAS
 • 2.1. Įmonės charakteristika
 • 2.2. Tyrimo metodologija
 • 2.3. Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. Apklausos anketa
 • 2 priedas. Tyrimo rezultatai

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

Įmonės "X" pardavimų didinimo analizė

Vadyba Kursinis darbas sandra30
Temos aktualumas. Įmonių, užsiimančių pramogų verslu, tikslas yra kuo pelningiau, mažesnėmis sąnaudomis parduoti prekes, plėsti rinką. Įmonė privalo nuolatos sekti rinkos pokyčius, ją...