Nepagrįsto praturtėjimo institutas: teoriniai ir praktiniai ypatumai

41 psl. / 12178 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės teisės neliečiamumo principas. Šio principo įgyvendinimą užtikrina ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Toliau – LR CK), kuriame įtvirtintas nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas. Pasirinktos temos aktualumą lemia neaiškus ir painus šio instituto reglamentavimas bei teisių gynimo būdas.  Lietuvos Aukščiausiojo teismo (Toliau – LAT)  praktikoje išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu, t.y. pažeistos teisės ginamos šiuo būdu, kai jų negalima apginti kitais būdais. Neretai kyla klausimas atribojant šį institutą nuo kitų civilinės teisės institutų.  Taip pat tema aktuali tuo, kad nėra pakankamai plačiai nagrinėta Lietuvos teisinėje literatūroje. Todėl svarbu nustatyti, kaip šis institutas reglamentuojamas, taikomas ir kuo skirasi nuo kitų civilinių teisių gynimo būdų.  Dažnai kyla klausimas, ar susiklostę teisiniai santykiai turėtų būti kvalifikuojami kaip turto gavimas be pagrindo, ar kaip nepagrįstas praturtėjimas. Tokia analizė būtų naudinga norint teisingai kvalifikuoti konkretų teisinį santykį ir taikyti tinkamiausią teisių gynimo būdą.  Todėl manoma, kad tokia analizė padėtų teisnių santykių subjektams geriau suprasti savo susiklosčiusią teisnę padėtį ir pasirinkti efektyviausią teisių gynimo būdą.

                          Tyrimo problema. Nepagrįsto praturtėjimo instituto teoriniai ir praktiniai ypatumai.

                          Tyrimo objektas. Nepagrįsto praturtėjimo reglamentavimas ir taikymas.

                          Tyrimo tikslas. Išanalizuoti nepagrįsto praturtėjimo instituto teorinius ir praktinius ypatumus. Išnagrinėti LR CK 6.237 – 6.242 straipnsiuose įtvirtintų teisės normų turinį.

                          Tyrimo uždaviniai.

 1. Paaiškinti nepagrįsto praturtėjimo savoką.
 2. Atriboti nepagrįstą praturtėjimą ir turto gavimą.
 3. Nustatyti nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo sąlygas.
 4. Nustatyti nepagrįsto turto gavimo, kaip civilinių teisių gynybos būdo, sąlygas.

                           Tyrimo metodai. Šiame darbe bus taikomi tokie tyrimo metodai: analizės, istorinis, lyginamasis ir apibendrinimo metodai.

                            Baigiamojo darbo struktūra. Baigiamajį darbą sudaro įvadas, trys skyriai ir išvados. Pirmame skyriuje aprašoma nepagrįsto praturtėjimo instituto samprata, vystymosi raida, ištakos bei nepagrįsto praturtėjimo reglamentavimo bei sampratos ypatumai skirtingų šalių teisės sistemoje. Taip pat - nepagrįsto praturtėjimo instituto vieta prievolių teisės sistemoje Antras skyrius yra tyrimo dizainas. Jame aprašomas tyrimo procesas ir jo etapai. Trečiame skyriuje pateikiama nepragrįsto praturtėjimo ar turto gavimo instituto sąlygos ir tvarka, analizuojamas nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo tarpusavio santykis bei nepagrįsto praturtėjimo instituto civilinėje ir baudžiamojoje teisėje atribojimas.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. NEPAGĮSTO PRATURTĖJIMO SAMPRATA, IŠTAKOS, VYSTYMOSI RAIDA7
 • 1.1. Nepagrįsto praturtėjimo reglamentavimo bei sampratos ypatumai skirtingų šalių teisės sistemoje13
 • 1.2. Nepagrįsto praturtėjimo instituto vieta prievolių teisės sistemoje15
 • 2. TYRIMO DIZAINAS20
 • 3. NEPAGRĮSTO PRATURTĖJIMO AR TURTO GAVIMO TAIKYMO SĄLYGOS IR TVARKA21
 • 3.1. Nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo tarpusavio santykis27
 • 3.2. Nepgarįsto praturtėjimo ir neteisėto praturtėjimo atribojimas32
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS39

Reziumė

Autorius
viktorija.razauskaite
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
41 psl.

Susiję darbai