Internetinės parduotuvės „pigu.lt“ logistinės grandinės vertinimas

53 psl. / 11703 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Temos aktualumas. Dvidešimt pirmas amžius pasižymi ypač sparčiu technologijų tobulėjimų, naujų produktų atsiradimu. Vienas svarbiausių paskutinio laikmečio išradimų, internetas, atvėrė plačias komercines galimybes verslui, atsirado ir išpopuliarėjo informacinės technologijos pakeitusios kasdienį žmogaus gyvenimą, sukurdamos terpę lengvesnei buičiai. Vienas iš technologijų evoliucijos pavyzdžių- elektroninė prekyba, vartotojų pamėgtas apsipirkimo būdas, kuris pasižymi sparčiu ir stabiliu augimu, kasmet sukuria trilijonus dolerių siekiančias pasaulines apyvartas. Iš pradžių atsargiai vertintas apsipirkimo būdas darosi vis populiaresnis, o vartotojų poreikių kartelė kyla vis auksčiau. Interneto dėka šios dienos vartotojai perka prekes esančias už tūkstančių kilometrų, bet kuriuo paros metu, nepriklausomai nuo jų geografinės padėties. Darbas aktualus, nes kasmet fiksuojamas stiprus e-komercijos augimas, kuris prognozuojama išliks ir ateityje, kuriasi naujos komercinės informacinės sistemos, nauji pardavimo kanalai, o globalizacijos įtakotos prekybos grandinės darosi itin sudėtingos. Dėka naujų apsipirkimo galimybių, apsipirkimą kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu rinksis vis daugiau vartotojų, tačiau šis apsipirkimo būdas Lietuvoje skaičiuoja kiek daugiau nei 12 metų ir problema, kad vartotojai vis dar įžvelgia apsipirkimo internetu trūkumų, o dėl išaugusio prekių kelio verslas susiduria su logistinėmis problemomis ir iššūkiais.

                   Darbo problema. Internetinės prekybos organizavimo trūkumai.

Darbo objektas. Internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ logistinė grandinė.

                   Darbo tikslas. Atlikti internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ logistinės grandinės analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti elektroninės prekybos logistinės grandinės teorinius aspektus.
 2. Pateikti internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ situacijos vertinimą elektroninės prekybos rinkoje.
 3. Atlikti internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ vartotojų apklausą, identifikuoti problemas ir pateikti pasiūlymus.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros ir kitų šaltinių analizė.
 2. Įmonės duomenų analizė.
 3. Anketinė apklausa.

Darbo struktūra. Atliekamas profesinio bakalauro baigiamasis darbas susideda iš trijų dalių:

 1. Elektroninės prekybos prekybos logistinė grandinė teoriniu aspektu. Darbo dalis kurioje analizuojant mokslinės literatūros ir kitus šaltinius pateikiama svarbiausia teorinė medžiaga apibrėžianti elektroninę prekybą ir jos specifika, elektroninės komercijos įtakotas logistines grandines ir kitus teorinius aspektus.
 2. Internetinės parduotuvės situacija elektroninės prekybos rinkoje. Skyrius kuriame pateikiama „Pigu.lt“ internetinės parduotuvės analizė, bei parduotuvę valdančios įmonės charakteristika, analizuojama konkreti logistinė grandinė.
 3. Internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ vartotojų nuomonės tyrimas. Skyrius kuriame analizuojami ir interpretuojami duomenys gauti atlikus internetinių pirkėjų anketinę apklausą, bei atsižvelgiant į anketos rezultatus teikiami pasiūlymai nustatytoms problemoms spręsti.

Atliekamas profesinis bakalaurinis darbas- populiarios Lietuvoje internetinės parduotuvės analizė logistiniu aspektu. Atlikto tyrimo dėka gauti duomenys ir rezultatai apibūdinantys problemas susijusias ne tik su analizuojama internetine parduotuve, bet apskritai su internetine prekyba ir logistiniais tokio pardavimo kanalo trūkumais. Gauti tyrimo rezultatai gali būti naudingi analizuojamos internetinės parduotuvės veiklos tobulinimui, gali būti plačiai panaudojami bet kurios internetinės parduotuvės kūrime ar veikloje.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS1
 • 1. ELEKTRONINĖS PREKYBOS LOGISTINĖ GRANDINĖ TEORINIU ASPEKTU3
 • 1.1. Elektroninės prekybos logistinės grandinės samprata ir esmė3
 • 1.2. Elektroninės prekybos ir elektroninės komercijos specifika7
 • 1.2.1 Elektroninė prekyba8
 • 1.2.2 Elektroninis marketingas10
 • 1.3 Elektroninės prekybos tiekimo grandinė12
 • 1.4. Elektroninės komercijos tendencijos14
 • 1.5 Teisinis reguliavimas ir duomenų apsauga16
 • 2. ĮMONĖS „ PIGU.LT“ SITUACIJA ELEKTRONINĖS PREKYBOS RINKOJE20
 • 2.1. Įmonės charakteristika20
 • 2.2. Internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ charakteristika23
 • 2.3. Internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ atsiskaitymo ir pristatymo būdai24
 • 2.4. Internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ prekių kainų analizė25
 • 3. „PIGU.LT“ LOGISTINĖ GRANDINĖ IR VARTOTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS27
 • 3.1. Internetinės parduotovės „Pigu.lt“ logistinė grandinė27
 • 3.2. Anketinė internetinės parduotuvės „Pigu.lt“ pirkėjų apklausa30
 • 3.3. Pasiūlymai situacijos gerinimui37
 • IŠVADOS40

Reziumė

Autorius
ievamo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 18, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
53 psl.

Susiję darbai

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Vadyba Referatas 2013 m. jurgute
Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo elektros energijos ūkio priklauso kitų ūkio šakų vystymasis....