UAB "SEB gyvybės draudimas" gyvybės draudimo paslaugų perspektyvos

49 psl. / 13000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Pasak M. Kučinskienės (2011) šiais laikais gyvybės draudimo bendrovės atlieka vis svarbesnę investavimo funkciją ir nacionalinėje ekonomikoje, ir tarptautiniu mastu. Pažymėtina ir tai, kad esant ekonomikos nuosmukiui ir permainingai ekonomikos situacijai, siekiant užtikrinti stabilią finansinę savo, bei artimųjų ateitį, padidėjo susidomėjimas gyvybės draudimu. D. Gottlieb (2013) išskiria tris priežastis, kurios pagrindžia gyvybės draudimo susidomėjimą. Pirma, žmonės vis labiau linkę rizikuoti savo turimomis lėšomis. Antra, suteikia galimybe parašyti testamentą artimajam, tai yra po mirties palikti sukauptus pinigus gyvybės draudimo sutartyje. Trečia, žmonės jau yra daugiau supažindinti su draudimo teorijomis. Tai nėra visos priežastys, kodėl vis daugiau vartotojų draudžiasi gyvybės draudimu. N. Bala, H.S. Sandhu ir N. Nagpal (2011) nuomone, gyvybės draudimo sektorius gali pasiūlyti geras ir kokybiškas paslaugas, kurios leis išsiskirti iš kitų ir būti saugiu. Toks pasiūlymas vis labiau traukia vartotojus, kurių noras tapti išskirtiniais auga. Li-Su Huang, M. Quaddus, A.L Rowe, ir Lai Cheng-Po (2011) teigia, kad gyvybės draudimas nusitaiko į aprūpinimą geresniu finansiniu gyvenimu ir paslaugas, kurios grįstos kvalifikuotomis žiniomis. D. He (2009) nuomone, vartotojai gyvybės draudimo nori būti aprūpinti prieš savo mirtį, tai jiems suteikia saugumo jausmą. Gyvybės draudimo paslaugų naudingumas pasireiškia ne tik individo, bet ir visuomenės požiūriu (Lezgovko, 2010). Paanalizavus autorių nuomones, galima teigti, kad gyvybės draudimo rinka nenustos augti ir plėstis, nes bėgant lakui žmonės taps daugiau žinantys apie teikiamą produktą ir poreikis jį pasirašyti didės.

Tikslas: Identifikuoti UAB ,,SEB gyvybės draudimas“ plėtros galimybes, perspektyvas.

Uždaviniai:

 1. Atskleisti gyvybės draudimo paslaugų teorinius aspektus.
 1. Parengti tyrimo metodiką, kurios pagrindu būtų galima išsiaiškinti gyvybės draudimo rinkos tendencijas, vartotojų elgsenas gyvybės draudimo paslaugų rinkoje.
 1. Numatyti gyvybės draudimo paslaugų UAB ,,SEB gyvybės draudimas“ tobulinimo kryptis.

Darbo metodika:

 1. Literatūros analizė.
 2. Atvejo studija.
 3. Lyginamoji analizė.

Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro santrauka, terminų žodynas, įvadas, keturios dalys, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas ir priedai. Darbo apimtis – 48 lapai (be priedų). Temai išnagrinėti panaudota 62 literatūros šaltinių. Penki iš jų literatūrinės knygos, 25 – moksliniai straipsniai, 4 – teisiniai aktai, 9 – statistiniai duomenys ir 19 internetinių šaltinių.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS5
 • PRIEDŲ SĄRAŠAS6
 • TERMINŲ ŽODYNAS7
 • ĮVADAS8
 • 1. GYVYBĖS DRAUDIMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 1.1. Gyvybės draudimo paslaugų sampratos lyginančioji analizė9
 • 1.2. Gyvybės draudimo paslaugų vartojimo elgsenos specifika12
 • 1.3. Užsienio šalių gyvybės draudimo paslaugų rinkos tendencijos18
 • 2. TYRIMO METODIKA24
 • 2.1. Tyrimo metodikos pagrindimas24
 • 2.2. Tyrimo eiga, organizavimas25
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ27
 • 3.1. Gyvybės draudimo paslaugų rinkos analizė27
 • 3.2. Anketinės apklausos rezultatų analizė32
 • 3.3. Tyrimo rezultatų apibendrinimas39
 • 4. UAB ,,SEB GYVYBĖS DRAUDIMO“ TOBULINIMO KRYPTYS42
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI44
 • LITERATŪRA45
 • PRIEDAI49

Reziumė

Autorius
m.sutkute@gmail.com
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Draudimas
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2020
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
49 psl.

Susiję darbai

Ne gyvybės draudimo paslaugų analizė

Draudimas Referatas 2016 m. darbai123
Darbo tikslas – atlikti ne gyvybės draudimo bendrovės teikiamų paslaugų analizę ir įvertinti, kaip keičiantis draudimo rizikoms, keičiasi teikiamos paslaugos sąlygos. Darbo uždaviniai:...

Gyvybės draudimo paslaugų analizė

Draudimas Kursinis darbas 2017 m. versickaa
Kursinis darbas iš dalyko draudimas. Tema: gyvybės draudimo paslaugų analizė. Apimtis 23 puslapiai. Darbas buvo puikiai įvertintas.