Inovatyvių degustacinių vakarėlių organizavimas kaimo turizmo sodyboje

50 psl. / 12918 žod.

Ištrauka

Maistas visais laikas užėmė didelę reikšmę žmonių gyvenime. Jis suteikia energijos bei palaiko gyvybinius procesus. Maistas - tai žmogaus egzistencijos būtinoji sąlyga, būtinoji organizmo statybinė medžiaga. Požiūris į maitinimąsi sudaro žmogaus pasaulėžiūros dalį, nusako jo būdo bruožus, parodo socialinę padėtį. Šiais laikais gerėjant šalies ekonominei padėčiai bei vis labiau tobulėjant viešojo maitinimo sektoriui, žmonės tampa vis labiau išrankesni ir įnoringesni jiems pateikiamų patiekalų atžvilgiu. Klientai reikalauja naujoviškų, sveikesnių ir įdomesnių maisto gamybos bei pateikimo būdų, jie nori būti nustebinti, suintriguoti. Į šį kylantį klientų poreikį, atsižvelgdamos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės vis labiau stengiasi tobulinti savo įmonės vykdomos veiklos specifiką. Šio tikslo siekiančioms įmonėms viena iš efektyviausių tokios veiklos tobulinimo sričių galėtų būti inovatyviųjų maisto gaminimo technologijų pritaikymas įmonės vykdomoje veikloje.

Pats žodis inovacijos tarptautiniame žodžių žodyne yra apibūdinamos kaip naujas dalykas, naujovė, naujovės įgyvendinimas (Bartoševičienė, ir kt., 2013). Kitaip tariant, tai yra visiškai naujų idėjų generavimo, testavimo, atrinkimo, plėtros ir įgyvendinimo procesų valdymas. Inovatyvios maisto gaminimo technologijos, visame pasaulyje yra pripažįstamos kaip socialinės pažangos ir ekonomikos variklis. Todėl visai yra nenuostabu, kad mūsų šalyje besivystanti maisto pramonė pagal inovatyviųjų technologijų diegimą maitinimo sektoriuje yra viena iš aktyvesnių šalių Europos Sąjungoje. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos maisto pramonės sektoriuje inovatyvias technologijas taikančių įmonių yra daugiau nei 55 proc. Atsižvelgiant į šiuos duomenis galima teigti, kad Lietuvos gamintojai pakankamai aktyviai domisi inovatyvaus maisto gaminimo technologijomis ir tikslingai siekia jas pritaikyti savo įmonėse. 

Šiais laikais yra daug įsikūrusių maitinimo paslaugas teikiančių įmonių: tai įvairūs restoranai, kavinės, barai, valgyklos, užkandinės, kurios stengiasi kuo tiksliau patenkinti kylančius klientų poreikius. Maitinimo paslaugų tiekimas yra neatsiejamas ir nuo kaimo turizmo paslaugas teikiančių įmonių. „Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius“ (LR turizmo įstatymas, 2011).

Visame pasaulyje turizmo paslaugų srityje dirba milijonai darbuotojų ir gaunamas milijardinis pelnas. Kaimo turizmo verslas yra labai populiarus ir Lietuvoje. Kaimo turizmo sodybose yra  rengiamos įvairios šventės, konferencijos ir kiti renginiai, kurių metu yra suteikiamos ir svečių maitinimo paslaugos. Deja, būtent šiame verslo sektoriuje į inovatyviųjų technologijų diegimą šio verslo atstovai reaguoja pasyviausiai. E. Vaškaitis ir A. Armaitienė (2013) teigia, kad  inovacijos įmonėse yra pripažintos kaip konkurencingumo pagrindas, tačiau yra pastebima, kad turistinių vietovių rinkodaros organizacijos nesugeba sukurti bendros bazės, kuria apibrėžtų inovacijų poreikį ir potencialą šio verslo vertę. Būtent dėl šios priežasties kaimo turizmo sektorius yra nepakankamai lygiavertis palyginus su kitais maitinimo paslaugas teikiančių įmonių sektoriais.

Temos aktualumas:

Tarp kitų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, aukštą konkurencingumo lygį siekianti išlaikyti kaimo turizmo sodyba „Kankorėžis“ siekia tobulinti savo maitinimo paslaugų tiekimo specifiką. Šis tikslas gali būti įgyvendinamas, šioje įmonėje pritaikius inovatyvias maitinimo sektoriui pritaikytas technologijas. Iki šiol nei vienoje kaimo turizmo sodyboje nebuvo rengiami degustaciniai vakarėliai, kurių metu butų patiekiami patiekalai gaminami pritaikant inovatyvias maisto gaminimo bei agroinovatyvias technologijas. Dėl šios priežasties siekiant išplėsti įmonės klientų akiratį, bei padidinti įmonės pelningumo lygį šioje įmonėje bus pradedami rengti inovatyvūs degustaciniai vakarėliai. Šie degustaciniai vakarėliai bus organizuojami rudens pabaigos, visos žiemos, ir pavasario pradžios laikotarpiu. Tuomet, kai kaimo turizmo sodyboje yra mažas lankytojų skaičius: lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesiais. Šiuose vakarėliuose patiekalai bus gaminami atsižvelgiant į naujausias maisto gaminimo tendencijas.

Darbo tikslas:

Parengti inovatyvių degustacinių vakarėlių kaimo turizmo sodyboje „Kankorėžis“ planą ir technologinę dokumentaciją.

Darbo uždaviniai:

 • Išnagrinėti  mokslinius informacijos šaltinius bei teisinius dokumentus, reglamentuojančius maitinimo organizavimą kaimo turizmo sodybose, aprašyti patiekalų inovatyvių gaminimo technologijų specifiką, bei pateikti esamos padėties analizę nagrinėjama tema;
 • Sudaryti degustacinių vakarėlių valgiaraštį pritaikant inovatyvias maisto gaminimo technologijas, atlikti technologinius paskaičiavimus nubraižant technologines schemas su SVT;
 • Atlikti eksperimentinį tyrimą bei aprašyti technologinius procesus atvaizduojant juos schematiškai;
 • Atlikti ekonominius paskaičiavimus;
 • Įvertinti resursus ir įmonės valdymą.

Darbo objektas:

Inovatyvių degustacinių vakarėlių svečių maitinimo organizavimas.

Darbo metodai:

 • Mokslinės informacijos kaupimas, sisteminimas, palyginamoji analizė;
 • Anketavimo ir eksperimentinio tyrimo duomenų analizė;
 • Valgiaraščio skaičiavimai.

Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. TEORINĖ – TIRIAMOJI DALIS10
 • 1.1. Informacijos šaltinių analizė10
 • 1.1.1. Kaimo turizmo samprata10
 • 1.1.2. Turizmo aplinka – kaimas10
 • 1.1.3. Maitinimo paslaugas teikiančioms kaimo turizmo sodyboms keliami reikalavimai11
 • 1.1.4. Inovatyvios patiekalų gaminimo technologijos ir agroinovacijos11
 • 1.2. Esamos padėties analizė14
 • 2. TECHNOLOGINĖ – TIRIAMOJI DALIS17
 • 2.1. Technologiniai skaičiavimai17
 • 2.1.1. Valgiaraščio sudarymas17
 • 2.1.2. Technologinis tyrimas19
 • 2.1.3. Technologijos kortelių sudarymas22
 • 2.1.4. Savikainos kortelių sudarymas29
 • 2.1.5. Maistinės ir energinės vertės kortelių sudarymas31
 • 2.1.6. Žaliavų kiekio suvestinė33
 • 2.1.7. Maisto saugos užtikrinimas34
 • 2.2. Technologinių procesų aprašymas36
 • 2.2.1. Žaliavų parinkimas ir priėmimas36
 • 2.2.2. Žaliavų ir maisto produktų laikymas36
 • 2.2.3. Žaliavų pirminis paruošimas36
 • 2.2.4. Žaliavų terminis apdorojimas37
 • 2.3. Patiekalų kokybės ir darbo saugos užtikrinimas37
 • 2.4. Įrangos analizė ir pasiūlymai37
 • 3. EKONOMINĖ DALIS39
 • 3.1.Renginio kainos apskaičiavimas39
 • 3.2. Renginio išlaidų apskaičiavimas40
 • 3.2.1. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms, produktams40
 • 3.2.2. Įrangos nuomos apskaičiavimas40
 • 3.2.3. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms41
 • 3.2.4. Renginį organizuojančio bei aptarnaujančio personalo darbo užmokestis42
 • 3.2.5. Inovatyviems degustaciniams vakarėliams reikiamos energijos išlaidos42
 • 3.2.6. Išlaidos stalo dekoravimo ir serviravimo priemonėms45
 • 3.2.7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas45
 • 3.2.8. Bendros visų inovatyvių vakarėlių išlaidos46
 • 3.3. Inovatyvių degustacinių vakarėlių pelnas46
 • 4. RESURSAI. PROJEKTO VALDYMAS47
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS48
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS49

Reziumė

Autorius
rozytedovy
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Maisto technologija
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 23, 2020
Apimtis
50 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai