Kita / Maisto technologija

Inovatyvių degustacinių vakarėlių organizavimas kaimo turizmo sodyboje

0 atsiliepimų
Autorius:

Maistas visais laikas užėmė didelę reikšmę žmonių gyvenime. Jis suteikia energijos bei palaiko gyvybinius procesus. Maistas - tai žmogaus egzistencijos būtinoji sąlyga, būtinoji organizmo statybinė medžiaga. Požiūris į maitinimąsi sudaro žmogaus pasaulėžiūros dalį, nusako jo būdo bruožus, parodo socialinę padėtį. Šiais laikais gerėjant šalies ekonominei padėčiai bei vis labiau tobulėjant viešojo maitinimo sektoriui, žmonės tampa vis labiau išrankesni ir įnoringesni jiems pateikiamų patiekalų atžvilgiu. Klientai reikalauja naujoviškų, sveikesnių ir įdomesnių maisto gamybos bei pateikimo būdų, jie nori būti nustebinti, suintriguoti. Į šį kylantį klientų poreikį, atsižvelgdamos maitinimo paslaugas teikiančios įmonės vis labiau stengiasi tobulinti savo įmonės vykdomos veiklos specifiką. Šio tikslo siekiančioms įmonėms viena iš efektyviausių tokios veiklos tobulinimo sričių galėtų būti inovatyviųjų maisto gaminimo technologijų pritaikymas įmonės vykdomoje veikloje.

Pats žodis inovacijos tarptautiniame žodžių žodyne yra apibūdinamos kaip naujas dalykas, naujovė, naujovės įgyvendinimas (Bartoševičienė, ir kt., 2013). Kitaip tariant, tai yra visiškai naujų idėjų generavimo, testavimo, atrinkimo, plėtros ir įgyvendinimo procesų valdymas. Inovatyvios maisto gaminimo technologijos, visame pasaulyje yra pripažįstamos kaip socialinės pažangos ir ekonomikos variklis. Todėl visai yra nenuostabu, kad mūsų šalyje besivystanti maisto pramonė pagal inovatyviųjų technologijų diegimą maitinimo sektoriuje yra viena iš aktyvesnių šalių Europos Sąjungoje. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvos maisto pramonės sektoriuje inovatyvias technologijas taikančių įmonių yra daugiau nei 55 proc. Atsižvelgiant į šiuos duomenis galima teigti, kad Lietuvos gamintojai pakankamai aktyviai domisi inovatyvaus maisto gaminimo technologijomis ir tikslingai siekia jas pritaikyti savo įmonėse. 

Šiais laikais yra daug įsikūrusių maitinimo paslaugas teikiančių įmonių: tai įvairūs restoranai, kavinės, barai, valgyklos, užkandinės, kurios stengiasi kuo tiksliau patenkinti kylančius klientų poreikius. Maitinimo paslaugų tiekimas yra neatsiejamas ir nuo kaimo turizmo paslaugas teikiančių įmonių. „Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3 000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių organizavimo poreikius“ (LR turizmo įstatymas, 2011).

Visame pasaulyje turizmo paslaugų srityje dirba milijonai darbuotojų ir gaunamas milijardinis pelnas. Kaimo turizmo verslas yra labai populiarus ir Lietuvoje. Kaimo turizmo sodybose yra  rengiamos įvairios šventės, konferencijos ir kiti renginiai, kurių metu yra suteikiamos ir svečių maitinimo paslaugos. Deja, būtent šiame verslo sektoriuje į inovatyviųjų technologijų diegimą šio verslo atstovai reaguoja pasyviausiai. E. Vaškaitis ir A. Armaitienė (2013) teigia, kad  inovacijos įmonėse yra pripažintos kaip konkurencingumo pagrindas, tačiau yra pastebima, kad turistinių vietovių rinkodaros organizacijos nesugeba sukurti bendros bazės, kuria apibrėžtų inovacijų poreikį ir potencialą šio verslo vertę. Būtent dėl šios priežasties kaimo turizmo sektorius yra nepakankamai lygiavertis palyginus su kitais maitinimo paslaugas teikiančių įmonių sektoriais.

Temos aktualumas:

Tarp kitų maitinimo paslaugas teikiančių įmonių, aukštą konkurencingumo lygį siekianti išlaikyti kaimo turizmo sodyba „Kankorėžis“ siekia tobulinti savo maitinimo paslaugų tiekimo specifiką. Šis tikslas gali būti įgyvendinamas, šioje įmonėje pritaikius inovatyvias maitinimo sektoriui pritaikytas technologijas. Iki šiol nei vienoje kaimo turizmo sodyboje nebuvo rengiami degustaciniai vakarėliai, kurių metu butų patiekiami patiekalai gaminami pritaikant inovatyvias maisto gaminimo bei agroinovatyvias technologijas. Dėl šios priežasties siekiant išplėsti įmonės klientų akiratį, bei padidinti įmonės pelningumo lygį šioje įmonėje bus pradedami rengti inovatyvūs degustaciniai vakarėliai. Šie degustaciniai vakarėliai bus organizuojami rudens pabaigos, visos žiemos, ir pavasario pradžios laikotarpiu. Tuomet, kai kaimo turizmo sodyboje yra mažas lankytojų skaičius: lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesiais. Šiuose vakarėliuose patiekalai bus gaminami atsižvelgiant į naujausias maisto gaminimo tendencijas.

Darbo tikslas:

Parengti inovatyvių degustacinių vakarėlių kaimo turizmo sodyboje „Kankorėžis“ planą ir technologinę dokumentaciją.

Darbo uždaviniai:

 • Išnagrinėti  mokslinius informacijos šaltinius bei teisinius dokumentus, reglamentuojančius maitinimo organizavimą kaimo turizmo sodybose, aprašyti patiekalų inovatyvių gaminimo technologijų specifiką, bei pateikti esamos padėties analizę nagrinėjama tema;
 • Sudaryti degustacinių vakarėlių valgiaraštį pritaikant inovatyvias maisto gaminimo technologijas, atlikti technologinius paskaičiavimus nubraižant technologines schemas su SVT;
 • Atlikti eksperimentinį tyrimą bei aprašyti technologinius procesus atvaizduojant juos schematiškai;
 • Atlikti ekonominius paskaičiavimus;
 • Įvertinti resursus ir įmonės valdymą.

Darbo objektas:

Inovatyvių degustacinių vakarėlių svečių maitinimo organizavimas.

Darbo metodai:

 • Mokslinės informacijos kaupimas, sisteminimas, palyginamoji analizė;
 • Anketavimo ir eksperimentinio tyrimo duomenų analizė;
 • Valgiaraščio skaičiavimai.
Darbo tipas:
Apimtis:
12918 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. TEORINĖ – TIRIAMOJI DALIS10
 • 1.1. Informacijos šaltinių analizė10
 • 1.1.1. Kaimo turizmo samprata10
 • 1.1.2. Turizmo aplinka – kaimas10
 • 1.1.3. Maitinimo paslaugas teikiančioms kaimo turizmo sodyboms keliami reikalavimai11
 • 1.1.4. Inovatyvios patiekalų gaminimo technologijos ir agroinovacijos11
 • 1.2. Esamos padėties analizė14
 • 2. TECHNOLOGINĖ – TIRIAMOJI DALIS17
 • 2.1. Technologiniai skaičiavimai17
 • 2.1.1. Valgiaraščio sudarymas17
 • 2.1.2. Technologinis tyrimas19
 • 2.1.3. Technologijos kortelių sudarymas22
 • 2.1.4. Savikainos kortelių sudarymas29
 • 2.1.5. Maistinės ir energinės vertės kortelių sudarymas31
 • 2.1.6. Žaliavų kiekio suvestinė33
 • 2.1.7. Maisto saugos užtikrinimas34
 • 2.2. Technologinių procesų aprašymas36
 • 2.2.1. Žaliavų parinkimas ir priėmimas36
 • 2.2.2. Žaliavų ir maisto produktų laikymas36
 • 2.2.3. Žaliavų pirminis paruošimas36
 • 2.2.4. Žaliavų terminis apdorojimas37
 • 2.3. Patiekalų kokybės ir darbo saugos užtikrinimas37
 • 2.4. Įrangos analizė ir pasiūlymai37
 • 3. EKONOMINĖ DALIS39
 • 3.1.Renginio kainos apskaičiavimas39
 • 3.2. Renginio išlaidų apskaičiavimas40
 • 3.2.1. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms, produktams40
 • 3.2.2. Įrangos nuomos apskaičiavimas40
 • 3.2.3. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms41
 • 3.2.4. Renginį organizuojančio bei aptarnaujančio personalo darbo užmokestis42
 • 3.2.5. Inovatyviems degustaciniams vakarėliams reikiamos energijos išlaidos42
 • 3.2.6. Išlaidos stalo dekoravimo ir serviravimo priemonėms45
 • 3.2.7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas45
 • 3.2.8. Bendros visų inovatyvių vakarėlių išlaidos46
 • 3.3. Inovatyvių degustacinių vakarėlių pelnas46
 • 4. RESURSAI. PROJEKTO VALDYMAS47
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS48
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS49

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose
Kursinis darbas Svetingumo paslaugų vystymas Klaipėdos rajono kaimo turizmo sodybose

Temos aktualumas: Augantis kaimo turizmo sodybų skaičius ir jose teikiamų paslaugų paklausa rodo klientų skaičiaus [...]

Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų plėtros galimybės Šiaulių apskrities sodyboje "Trečia vieta"

Kaimo turizmas Lietuvoje nėra toks jau naujas dalykas. Tarpukaris buvo vienas iš raiškiausių laikotarpių, kuris [...]

Pramogų Lietuvos kaimo turizmo sodybose įvairovė
Referatas Pramogų Lietuvos kaimo turizmo sodybose įvairovė

ĮVADAS               Kaimo turizmas – tai tikslinga rekreacinė atvykusių žmonių veikla kaimo vietovėse bei laikinas gyvenimas [...]

Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos “Rambynas” verslo planas

Vienas iš svarbiausių etapų, pradedant savo verslą, yra verslo plano sudarymas. Verslo planas – tai [...]

Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone
Verslo planas Kaimo turizmo verslo planas Utenos rajone

Individuali įmonė „Versmė“ ketina užsiimti kaimo turizmo verslu. Šio verslo plano esmė - įsteigti kaimo [...]

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Kaimo turizmo organizavimas Klaipėdos rajone
Referatas Kaimo turizmo organizavimas Klaipėdos rajone

Sparčiai augant kaimo turizmo sodybų skaičiui vis sunkiau į šią rinką patekti naujiems sodybų savininkams.

Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai
Kursinis darbas Šakių rajono kaimo turizmo sodybų ir jų paslaugų ypatumai

Turizmas yra vienas svarbiausių žmogaus rekreacinės veiklos sudėtinių dalių. Tai ne tik ekonominis, bet ir [...]

Verslo planas: kaimo turizmo sodyba
Verslo planas Verslo planas: kaimo turizmo sodyba

Verslo planavimas padeda įvertinti įmonės steigimo realias galimybes.Verslo sėkmė siejasi ir dažnai priklauso nuo konkurencijos [...]

Praktikos ataskaita kaimo turizmo sodyboje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita kaimo turizmo sodyboje

Šio darbo tikslas yra susipažinti su kaimo turizmo sodybos, kurioje yra atliekama praktika veikla, turizmo [...]

Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas
Referatas Varėnos rajono kaimo turizmo ir turizmo išteklių analizė bei panaudojimas

Darbo objektas: Varėnos rajono kaimo turizmas ir turizmo ištekliai bei panaudojimas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Varėnos rajono [...]

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas
Verslo planas Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Kaimo turizmo verslas populiarus visoje Lietuvoje. Tačiau numatyta, kad kuriama įmonė „Gilvytis“ teiks apgyvendinimo ir [...]

Verslo planas kaimo turizmo sodyba
Verslo planas Verslo planas kaimo turizmo sodyba

Nors Lietuva yra, palyginti, nedidelė - laisvalaikio praleidimo būdų ir pramogų pasiūla yra gan didelė.

Kaimo turizmo verslas
Referatas Kaimo turizmo verslas

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Saulės kolektorius vandens šildymui kaimo turizmo sodyboje ir suprojektuoti ganykloje
Diplominis darbas Saulės kolektorius vandens šildymui kaimo turizmo sodyboje ir suprojektuoti ganykloje

Kiekvienais metais Žemė sugeria 3 milijonus eksadžiaulių (EJ) saulės energijos. Bendri iškastinio kuro ištekliai sudaro [...]