Reklamos vertinimas AB "Kauno alus" įmonės pavyzdžiu

58 psl. / 10700 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniais laikais reklama yra pati veiksmingiausia priemonė skleisti informaciją. Ją naudojama ne tik savo produkcijos pardavimams skatinti, tačiau ir populiarinti savo įmonės vardą ir prekės ženklą. Kiekviena įmonė norinti sėkmingai vykdyti savo verslą privalo naudoti reklamą. Kadangi reklama vartotojus pasiekia namuose, viešosiose įstaigose, lauke, automobilyje, skaitant laikraščius, žurnalus, žiūrint televizorių, klausantis radijo ar naršant internete. Norint, kad reklama duotų teigiamą naudą reikia parinkti tinkamą strategiją, kadangi tai yra pagrindinis įmonės sėkmės garantas.

Darbo problema: AB „Kauno alus“ daryklos naudojamos reklamo priemonės

Darbo tikslas: Įvertinti AB ‚Kauno alus“ daryklos naudojamas reklamos priemones

Darbo uždaviniai:

1. Išsiaiškinti reklamos sampratą;

2. Atlikti kiekybinį tyrimą, susisteminti gautus duomenis bei pateikti rezultatus;

3. Pateikti AB "Kauno alus" reklamos tobulinimo galimybes

Darbo objektas: AB „Kauno alus“ reklamos vertinimas.

Darbo metodai: Pirminių ir antrinių informacijos šaltinių duomenų rinkimas, sisteminimas, palyginamoji analizė.

Darbo struktūra: Darbas susideda iš trijų dalių: teorinė, analitinė ir projektinė

 Teorinėje dalyje aptariamas reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Taip pat aiškinama  reklamos istorija ir reklamos rūšys. Aptariamas reklamos organizavimo, planavimo ir reklamos biudžeto apskaičiavimas. Išsiaiškinama jos samprata ir fukcijos. Analitinėje dalyje apžvelgiama AB „Kauno alus“ veikla, pateikiama anketinio tyrimo duomenų analizė. Projektinėje dalyje yra apžvelgta AB „Kauno alus“ reklamos tobulinimo galimybės.

Darbo rezultatai: šiuo darbu siekiama išsiaiškinti respondentų nuomonę apie AB „Kauno alus“ naudojamą reklamą. Taip pat sužinoti vertinimo kriterijus. Tuomet remiantis gautais rezultatais  pateikti įmonei rekomendacijas, kaip tobulinti AB “Kauno alus” reklamą.

Darbo apimtis: 57 puslapiai, 10 lentelių, 39 paveikslėliai, , 24 informacijos šaltiniai 1 priedas.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. BENDRIEJI REKLAMOS ASPEKTAI8
 • 1.1 Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais8
 • 1.2 Reklamos istorija11
 • 1.3 Reklamos rūšys13
 • 1.4 Reklamos organizavimas, planavimas ir reklamos biudžeto apskaičiavimas15
 • 1.5. Reklamos poveikis vartotojams ir suvokimo dėsningumai19
 • 1.6. Reklamos psichologinio poveikio tyrimo metodai21
 • 1.7 Reklamos poveikis pažinimo ir emociniu požiūriais22
 • 1.8. Reklamos poveikis elgesio požiūriu24
 • 2. AB „KAUNO ALUS“ REKLAMOS VERTINIMO TYRIMAS IR TYRIMO REZULTATAI24
 • 2.1 AB „Kauno alus“ veiklos organizavimas26
 • 2.2. AB „Kauno alus“ aplinkos įvertinimas29
 • 2.2.1.SSGG ir PEST analizės29
 • 2.3. TYRIMAS „AB „KAUNO ALUS” REKLAMOS VERTINIMAS”36
 • 2.3.1 Tyrimo problemos identifikavimas36
 • 2.3.2.Tyrimo instrumentarijus37
 • 2.3.3. Tyrimo rezultatų analizė ir duomenų interpretavimas38
 • 3. AB “KAUNO ALUS” REKLAMOS TOBULINIMO GALIMYBĖS50
 • IŠVADOS55
 • INFORMACIJOS ŠALTINIAI56

Reziumė

Autorius
benota
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 24, 2020
Apimtis
58 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Reklamos organizavimas statybos įmonėse

Rinkodara Kursinis darbas 2008 m. mexxy
Šiandien reklama yra pastebima. Vartotojai susiduria su ja žiūrėdami televiziją, skaitydami laikraščius, žurnalus, klausydamiesi radijo, naršydami internetą ar paprasčiausiai vaikščiodami gatvėmis. Šiai reklamai...