Kita / Turizmas

Lietuvos viešbučių sektoriaus plėtros įtaka atvykstamojo turizmo srautų augimui

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuva – žinoma šalis Europos žemyne. Viešbučių sektorius dėl palankios geografinės padėties, Baltijos jūros regiono, tampa puiki proga vietiniams ir užsienio verslininkams investuoti Europos geografiniame centre esančioje Lietuvoje. Dažnai užsienio žiniasklaidoje, minint Baltijos šalis, aprašomai kaip Europos tiltu tarp vakarų ir rytų. Savo ruožtu, Europa yra turistų lankomiausias pasaulio regionas, todėl turizmas – labai svarbus daugelio Europos regionų, tarp jų ir Lietuvos, vystymuisi. Be to, tvariu turizmu užtikrinamas Europos kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir būklės tobulinimas.

Baigiamojo profesinio bakalauro rašto darbo temos naujumas yra toks, jog viešbučių poreikis Lietuvoje auga, ypač masinių renginių ir švenčių metu, kuomet stinga apgyvendinimo vietų užsienio ir vietiniams turistams. Verta pabrėžti, jog šiuo metu Lietuvoje yra vykdoma apie dvidešimt naujų viešbučių statybos ir renovacijos projektų, kurie visi planuojama bus įgyvendinti iki 2020 metų.

Atvykstamasis turizmas tampa vienas iš efektyviausių būdų pristatyti Lietuvą visai Europos Sąjungai (toliau – ES), bei visam pasauliui. Taip formuojant bei stiprinti šalies bendrąjį įvaizdį. Be to, turizmo ir viešbučių sektorius yra labai svarbi ekonomikos šaka, kuri sukuria nemažai darbo vietų Lietuvos gyventojams ir ženkliai papildo bendrąjį šalies biudžetą.

2018 metais Vilniuje duris atvėrė šie nauji viešbučiai: „Pacai”, „Vilnia”, „Ibis”, „Courtyard by Marriott”, „Loop Hotel” (Vilniaus savivaldybės ataskaita, 2018). Artimiausiu metu prie jų prisijungs ir du „Hilton” tinklo viešbučiai bei „Radisson Red”. Šiuo metu sostinės svečiams siūloma 5450 kambarių.

Organizacija puoselėjanti viešbučius yra „Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija” (toliau – LVRA). Tai vienintelė ir didžiausia svetingumo verslą vienijanti visuomeninė organizacija Lietuvoje, kurios gretose yra 320 narių: viešbučiai, restoranai, pasilinksminimo paslaugas teikiančios įmonės Vilniuje, Kaune, Trakuose, Klaipėdoje, Palangoje, Neringoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Druskininkuose, Mažeikiuose ir kituose miestuose (LVRA, 2019). Apgyvendinimo ir maitinimo įmonės sukuria apie 11 tūkstančių darbo vietų šalyje. 110 viešbučių, motelių, svečių namų, valdančiose apgyvendinimo įmonėse yra apie 6200 kambarių.

Prieš 15 metų, 2004 m. gegužės 1 dieną Lietuvai įstojus į ES, LVRA buvo priimta pilnateise HOTREC nare. HOTREC – tai Europos Sąjungos viešbučių, restoranų, kavinių nacionalinių asociacijų konfederacija, pripažinta Belgijos karališkuoju dekretu. HOTREC vienija 40 asociacijų, 25–iose Europos šalių.

2009 metais gruodžio 17 dieną Prahoje, 7 Europos šalių viešbučių asociacijos įkūrė klasifikavimo sąjungą „Hotelstars Union”. Lietuva prie šios sąjungos prisijungė 2010 metais.

Viena iš organizacijų puoselėjanti turizmą yra „Lietuvos turizmo asociacija” (toliau – LTA), įsteigta 1991 metais, tai pirmoji asocijuota turizmo verslo organizacija Lietuvoje, vienijanti kelionių organizatorius ir kelionių agentūras, mokymo organizacijas, rengiančias turizmo specialistus bei kitas turistines paslaugas teikiančias įmones (ltas.lt, 2019). LTA uždaviniai: kurti ir vystyti Lietuvos turizmo verslą ir infrastruktūrą; užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su užsienio turistinėmis organizacijomis; kelti turistų aptarnavimo kultūrą ir lygį; gilinti dirbančiųjų turizmo versle profesines žinias; ginti asociacijos narių teises ir interesus valstybinėse bei kitose struktūrose; reklamuoti Lietuvos turizmo galimybes užsienyje; šviesti ir skatinti visuomenės narius domėtis aktyvaus ir pažintinio turizmo galimybėmis; palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, plėtojant vidaus ir užsienio turizmą; siekti tapti analogiškų tarptautinių organizacijų nariais. Toliau išvardinta šio darbo problema, objektas, tikslas, tyrimų metodika, bei struktūra:

Darbo problema – viešbučių užimtumas sezono, masinių renginių, švenčių bei konferencijų metu Lietuvoje.

Darbo objektas – viešbučių sektorius ir atvykstamasis turizmas.

Darbo tikslas – nustatyti viešbučių sektoriaus plėtros tiesioginę įtaką atvykstamojo turizmo augimui.

Užsibrėžtam tikslui pasiekti išsikelti tokie darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti viešbučių sektoriaus plėtrą įtakojančius veiksnius;
 2. Suvokti atvykstamojo turizmo srautų augimo tendencijas;
 3. Atlikti tyrimus, kurie įrodytų viešbučių sektoriaus plėtros naudą;
 4. Įvertinti viešbučių sektoriaus įtaką atvykstamojo turizmo srautų augimui.

Darbo tyrimo metodai ir struktūra – siekiant įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius ir pasiekti darbo tikslą vykdomi du tyrimo metodai: kokybinis ir stebėsenos, bei naujų informacinių šaltinių atranka ir statistinių duomenų apžvalga. Pirmoji teorinė dalis skirta mokslinės literatūros ir internetinių šaltinių apžvalgai. Pasirinkta teorinio analitinio pabūdžio kryptis nagrinėjant baigiamąjį darbą. Šioje dalyje aptariami viešbučių sektoriaus plėtros aspektai ir veiksniai lemiantys atvykstamąjį turizmą. Antrąją darbo dalį sudaro projektinis tyriamasis darbas. Atliekami du metodiniai tyrimai: pirmasis – kokybinis tyrimas, tai apklausa interviu būdu, kurios metu užduodami anketiniai klausimai „Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijai” ir „Lietuvos turizmo asociacijai”. Antrasis – stebėsenos tyrimas, kuris apima tris skirtingų kategorijų, naujai atsidariusius viešbučius Lietuvos sostinėje. Tyrimų pabaigoje pateikiami gauti rezultatai ir išvados.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA LIETUVIŲ KALBA-2
 • SANTRAUKA ANGLŲ KALBA-3
 • ĮVADAS-5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS-7
 • 1. VIEŠBUČIŲ SEKTORIUS LIETUVOJE-8
 • 1.1. Apgyvendinimo įstaigų užimtumas ir rūšys-8
 • 1.2. Viešbučių klasifikavimas ir sektoriaus plėtra-13
 • 2. ATVYKSTAMASIS TURIZMAS LIETUVOJE-19
 • 2.1. Atvykstamojo turizmo augimas ir statistika-20
 • 2.2. Turizmo rūšys, kurortai ir plėtros veiksniai-30
 • 2.3. Vietinis, atvykstamasis ir konferencinis turizmas-35
 • 3. PROJEKTINĖ DALIS-44
 • 3.1. Kokybinis tyrimas-44
 • 3.2. Stebėsenos tyrimas-46
 • IŠVADOS-54
 • LITERATŪRA-55
 • Patvirtinimas apie savarankiško darbo atlikimą

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai
Diplominis darbas Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai

  ĮVADAS   Šiuolaikinis pasaulis pasižymi itin sparčiu inovacijų diegimo tempu. Augant technologinei pažangai, tobulėja verslo, transporto ir paslaugų sektoriai. Viena su kita bendradarbiaudamos įmonės jungiasi į bendrus tinklus, kuria koncernus, teikia kompleksines paslaugas vartotojams. Pažanga stipriai jaučiama ir oro transporto sektoriuje, ypatingai oro transporto paslaugų rinkoje, kuri  liberalizavus atsirado galimybė įsigalėti atvirųjų oro erdvių sutartims. Šios sutartys lėmė tai, jog atsirado jungiamieji skrydžiai, kurių metu keleiviai keičia lėktuvus tarpiniuose oro uostuose. Tarptautiniai susitarimai susiję su oro laisvėmis suteikė galimybę tiek oro transporto paslaugas teikiančioms bendrovėms įgyvendinti lankstesnes maršrutų sistemas, tiek  oro  transporto  keleiviams  naudotis  patogesnėmis  paslaugomis  norint  pasiekti  reikiam tiksl .  Minėtosios  pertvarkos  oro  transporto  sistemoje  formavo  nauj        žmonių  požiūrį  į  ilgo nuotolio keliones, skrydžiai tapo pigesni, tolimos šalys greičiau pasiekamos. Tai savo ruožtu palietė  ir  viešbučių  rink ,  kuomet  padidėjęs  atvykstančių  žmonių  srautas  sudarė  galimybes vystytis platesnei agyvendinimo paslaugų rinkai šalies viduje. Lietuvoje  atvykstančiųjų  turistų  srautas  padidėjo  pasirašius  Šengeno  sutartį.  Ši  sutartis paskatino pigias oro skrydžių bendroves ieškoti galimybių pradėtį komercinę veikl   Lietuvoje. Dėl  šių  priežasčių  užsieno  turistams  susidarė  geresnės  atvykimo  į  Lietuv          s lygos.  Taigi, padidėjęs turistų, atvykusių oro transportu, srautas paveikė viešbučių rinkos plėtr  Lietuvoje. Temos  aktualumas.  Šiame darbe nagrinėjama oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka viešbučių rinkai Lietuvoje. Ši tema tampa aktuali, kadangi strateginiuose transporto srities planuose  numatomos  oro  transporto  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  nukreiptos  į  uostų infrastruktūros plėtr   bei naujų vežėjų pritraukim   į šalies tarptautinius oro uostus, kas savo ruožtu turėtų dar padidinti atvykstančiųjų turistų srautus, o tai formuoti ir šalies apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos rezultatus. Taigi, tampa itin aktualu išsiaiškinti ir įvertyinti, koki įtak   Lietuvos viešbučių rinkai gali padaryti padidėjęs atvykstančių turistų  skaičius per Lietuvos oro uostus. Problemos formulavimas. Padidėjęs atvykstančiųjų turistų srautas gali teigiamai paveiktį šalies   ekonominę  padėtį,   todėl   labai   svarbu   įvertinti   kaip   į   padidėjusių   oro   transportu atvykstančių turistų sraut   reaguoja Lietuvos viešbučiai, taip pat svarbu įvertinti ar Lietuvos vyriausybės  patvirtintos  turizmo  sektoriaus  plėtros  priemonės  yra  adekvačios  ir  atitinka  oro transporto sektoriaus plėtros tendencijas.     Darbo tikslas. Išnagrinėti oro tranportu atvykstančių turistų srautų įtak   Lietuvos viešbučių rinkai. Oro transportu atvykstančių turistų srautų įtaka Lietuvos viešbučių rinkai   Darbo uždaviniai: Išnagrinėtimokslinėje  literatūroje  nagrinėjamas  turizmo,  viešbučių  rinkos  ir  oro transporto sistemų tarpusavio s sajas ir priklausomybes; IšanalizuotiLietuvos viešbučių rink  ir šiandieninę situacij  lėmusius veiksnius; Atliktišalies oro transporto sektoriaus esamos būklės ir perspektyvų analizę; Atliktioro transportu atvykstančių turistų įtakos viešbučių rinkai šalyje vertinim .   Darbo  metodai:  mokslinės  literatūros  analizė,  šalies  viešbučių  ir  oro  transporto  rinkų statistinių rodiklių analizė, koreliacinė analizė, regresinė analizė, prognozinis vertinimas. Darbo struktūra. Baigiam jį bakalaurinį darb   sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmame skyriuje, remiantis moksline ir metodine literatūra yra apžvelgiamos turizmo, viešbučių rinkos ir oro transporto sistemų tapusavio s s jos. Antrojoje darbo dalyje pateikiama Lietuvos viešbučių ir  oro  transporto  rinkų  analizė,  išskiriami  ekonominiai  rodikliai,  apžvelgiami  oro  transportu atvykstančių turistų srautai, nagrinėjama jų įtaka šalies viešbučių rinkai. Trečioje darbo dalyje pateikiama   oro   tranportu   atvykstančių   turistų   srautų   įtakos   Lietuvos   viešbučių   rinkai perspektyvinis vertinimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados bei rekomendacijos.   [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu
Tyrimas Klaipėdos miesto turizmo ir viešbučių rinka ir jos išskirtinumas Lietuvos atžvilgiu

Svarbus faktorius rinkai- atsinaujinę ir patobulinti lankomi objektai, pvz: kelerius metus Klaipėdoje buvo atnaujinamas Jūrų [...]

Turizmo plėtra Lietuvoje
Referatas Turizmo plėtra Lietuvoje

Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių [...]

Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos
Rašinys Lietuvos turizmo plėtros raida ir perspektyvos

Ko geras, dažnas lietuvis, paklaustas, ar Lietuvoje išvystytas turizmas ir ar turime, ką parodyti atvykusiam [...]

Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė
Referatas Lietuvos ir Egipto turizmo sektorių analizė

Egiptas - šalis, kuri yra natūrali kryžkelė tarp trijų žemynų: Afrikos, Azijos ir Europos. Šiaurėje [...]

Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė
Kursinis darbas Lietuvos Kaimo turizmo plėtros ir galimybių analizė

ĮVADAS        Kiekviena kaimo turizmo sodyba siekia įsitvirtinti rinkoje bei patenkinti vartotojų poreikius. Viena iš pagrindinių [...]