Mikroprocesorinės Ebilock - 950 cetralizacijos projektas stoties H nelyginiame iešmyne

51 psl. / 10313 žod.

Ištrauka

Analizuoti geležinkelių eismo valdymo sistemas bei įrenginius, identifikuoti  jų problemas,  planuoti jų sprendimo strategijas taikant naujas technologijas yra pagrindinis šio diplominio darbo uždavinys taip pat naujos sistemos, kurios užtikrina patikimą ir saugų traukinių eismą, valdymą bei kontrolę. Šios sritys labai aktualios šiai dienai, todėl jų nagrinėjimas tampa vis aktualesnis.

Lietuvai geležinkelių pasenusių traukinių eismo valdymo ir kontrolės sistemų ir įrenginių keitimas bei modernizavimas yra viena iš pagrindinių geležinkelių infrastruktūros pertvarkymo, siekiant integruotis į Europos Sąjungos (toliau – ES) transporto tinklus. ES komisijos sprendimu reikalaujama, kad kiekviena šalis sudarytų savo nacionalinį ERTMS įdiegimo planą. 

Intensyvėjant geležinkelio transportui, eismo valdymo sistemos susiduria su vis naujomis problemomis, didėja atstumai, greičiai, stabdymo kelias, tad neretai tenka atnaujinti kelius ir žinoma eismo valdymo įrangą, kuri nėra tokia naši ir pajėgi dirbti prie vis intensivėjančio transporto. Seni įrengimai varžo ir stabdo transportą savo veikimo greičiu, patikimumu, o stovintys ir lėtai važiuojantys traukiniai atneša mažą pelną. Šiuo metu didžioji naudojamų signalizacijos įrenginių Lietuvoje yra suprojektuota ir pagaminta Rusijoje relinės sistemos pagrindu. Daugumos stočių ir tarpstočių įranga suprojektuota labai senai, todėl greitu laiku baigsis jų tarnavimo laikas. Tad susiduriama su tokia problema, kai įrenginiai nebeatitinka saugaus traukinių eismo ir vežimų organizavimo reikalavimų.  

Siekiant padidinti geležinkelių konkurencingumą bei spręsti aplinkos apsaugos ir eismo saugumo problemas, integruotis į Europos transporto paslaugų rinką, sumažinti eksploatacines išlaidas, būtina modernizuoti signalizacijos ir telekomunikacijų sistemas. Saugiam traukinių eismui užtikrinti rekomenduojami tokie rodikliai. 1)    gedimų tikimybės nesimetriškos; 2)    sistemos veikimo teisingumo patikrinimas dinaminis; 3)    struktūra, daugiakanalė su informacijos palyginimo įrenginiais; 4)    informacija perduodama koduojama ir saugoma; 5)    personalo veiksmai kontroliuojami ir t. t.

Atsižvelgus į šiuos veiksnius galima užtikrinti patikimą signalizacijos įrenginių darbą naudojant naujos kartos mikroprocesorinę aparatūrą. Geležinkelio automatikos ir telekomunikacijos įrenginių modernizavimo tikslas – organizuoti saugų ir nenutrūkstamą traukinių eismą iki 160 km/h greičiu. 

    Šio baigiamojo darbo tikslas, suprojektuoti Mikroprocesorinės EBILOCK-950 centralizaciją stoties nelyginiame iešmyne. Parengti duotos stoties scheminį planą, stoties dvibėgį planą, stoties kelio įrenginių kabelių tinklą, bėgių grandinių, šviesoforų, iešmų bei elektros tiekimo pajungimo schemas, EBILOCK-950 struktūrinė schemą. Taip pat šiame darbe aprašoma sistemos struktūra, komunikacijos principai darbų saugą atliekant mikroprocesorinės centralizacijos įrenginių montavimo bei priežiūros darbus.

    Baigiamajame darbe pademonstruosiu šiuos studijų rezultatus: įvertinsiu darbo aplinką, organizuosiu ir kontroliuosiu veiksmų planų įgyvendinimą, rengsiu geležinkelių automatikos sistemų techninę dokumentaciją, projektuosiu ir diegsiu informacinės vizualizavimo priemones, prižiūrėsiu įrenginius, užtikrinant saugų traukinių eismą, prižiūrėsiu geležinkelių stočių sistemas.  


Turinys

 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS5
 • BAIGIAMOJO DARBO ANOTACIJA8
 • FINAL WORK ANNOTATION9
 • ĮVADAS10
 • 1.1. Stoties scheminio plano sudarymas12
 • 1.1.1. Kelių numeracija12
 • 1.1.2. Iešmų numeracija13
 • 1.1.3. Izoliuotų sandūrų išdėstymas13
 • 1.1.4. Šviesoforų išdėstymas14
 • 1.2. Dvibėgio plano sudarymas16
 • 1.2.1. Poliarumo kaitos sudarymas17
 • 1.2.2. Bėgių grandinių įrangos išdėstymas18
 • 1.3. Nelyginio iešmyno kabelio tinklų sudarymas19
 • 1.4. Nelyginio iešmyno bėgių grandinių sudarymas20
 • 1.5. Nelyginio iešmyno šviesofotų pajungimo schemos sudarymas22
 • 1.6. MPC EBILOCK 950 struktūra24
 • TECHNOLOGIJOS DALIS26
 • 2.1. Mikroprocesorinė eismo valdymo sistema EBILOCK-95026
 • 2.2. Mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos struktūra29
 • 2.3. Mikroprocesorinės eismo valdymo sistemos sudedamosios dalys31
 • 2.4. MPC eismo valdymo sistemos privalumai31
 • 2.5. MPC eismo valdymo sistemos charakteristikos32
 • 2.6.Duomenų perdavimo principai naudojami MPC EBILOCK-950 sistemoje33
 • 2.7. Objektinių valdiklių plokštės35
 • 2.7.1. Šviesoforo objektinis valdiklis36
 • 2.7.2. MOT1 plokštė37
 • 2.7.3. SRC plokštė38
 • 2.8. Koncentratoriai39
 • 2.9. Elektros maitinimo įrenginys КВУ42
 • 2.9.1. PSU maitinimo blokai42
 • 2.9.2. UPS nepertraukiamo maitinimo šaltiniai43
 • 3. Ekonominio pagrindimo dalis45

Reziumė

Autorius
martis
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€11.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 31, 2020
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Automatizuotas projektavimas miestų statyboje

Inžinerija Kursinis darbas 2011 m. mangustus
ArcView yra paprasčiausia ArcGIS sistemos programinė įranga, į kurią įtrauktas pagrindinis kartografavimo ir GIS funkcionalumas. ArcGIS Desktop susideda iš šių tarpusavyje integruotų aplikacijų:...

Hibridinės mašinos ir jų savybės

Inžinerija Prezentacija bielyj
Hibridinis elektrinis automobilis - automobilis, naudojantis vidaus degimo variklį ir integruotą pakartotinai įkraunamą energijos saugojimo sistemą (elektros variklį).

Hidroelektrinės projektas

Inžinerija Referatas 2013 m. monikami
Analizuojant dabartinę situaciją energetikos sektoriuje, susiklosčiusią dėl Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymo, kyla klausimas: kaip sušvelninti Ignalinos atominės elektrinės uždarymo pasekmes žmonėms ir...