Kelionių agentūros "X" rinkodaros komplekso tobulinimo galimybės

70 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia būti pranašesnė už konkurentus, siūlančias tas pačias paslaugas. Siekiant užsitikrinti sėkmę rinkoje, įmonė privalo patenkinti vartotojų poreikius. Visgi, norint pritraukti klientus, reikia įdėti ne tik daug pastangų, bet ir laiko bei lėšų. Tačiau svarbu ne tik klientus pritraukti, bet ir siekti, kad jie taptų lojaliais klientais. Tuo privalo rūpintis visos įmonės, nepriklausomai nuo to, kiek laiko jos egzistuoja rinkoje. Siekdama patenkinti vartotojų poreikius, įmonė kartu sprendžia klausimus susijusius su teikiama paslauga, jos kaina, paskirstymu ir rėmimu. Rinkodaros kompleksas yra plačiai nagrinėjamas Lietuvos ir užsienio autorių mokslinėje literatūroje

 • P. Kotler (2003), V. Pranulis, A. Pajuodis, S. Urbonavičius, R. Virvilaitė (2008), Vijeikis (2003). Autorių teigimu, tinkamai pasirinktas rinkodaros kompleksas garantuoja sėkmingą įmonės veiklą bei gebėjimą konkuruoti. Tačiau dar daugelis įmonių susiduria su netinkamu produktų pateikimu rinkai, netinkamos kainos nustatymu, prasto paskirstymo ar nesugebėjimo tinkamai informuoti vartotojus apie įmonės siūlomus produktus.

Baigiamojo darbo problema. Rinkodaroje vyrauja labai daug rinkodaros komplekso elementų ir kiekviena įmonė juos taiko skirtingai. Tačiau įmonė turi pati pasirinkti tinkamiausius jai rinkodaros komplekso elementus, kurie padėtų ne tik pasiekti užsibrėžtų tikslų, bet kartu gauti pelno ir patenkinti klientų poreikius.

Probleminiai klausimai:

 1. Ar teisingai yra panaudojami įmonės pasirinkti rinkodaros komplekso elementai?
 1. Ar įmonė turi galimybę tobulinti rinkodaros kompleksą?

Baigiamojo darbo objektas – Kelionių agentūros „X“ rinkodaros kompleksas.

Baigiamojo darbo tikslas – Išanalizuoti  kelionių  agentūros  „X“  rinkodaros  kompleksą  ir  jos tobulinimo galimybes.

Baigiamojo darbo uždaviniai:

Apžvelgti Lietuvos ir kitų užsienio šalių autorių nuomones, mokslinės literatūros šaltinius, rinkodaros komplekso elementų ir tobulinimo galimybių klausimais.

Pristatyti kelionių agentūros veiklą ir įmonėje taikomą rinkodaros kompleksą.

Apibendrinant kiekybinio tyrimo rezultatus įvertinti kelionių agentūros rinkodaros kompleksą ir pateikti tobulinimo galimybes.

Baigiamojo darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė; Vartotojų anketinė apklausa;

Konkurentų palyginamoji analizė; SSGG analizė.

Baigiamojo darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje darbo dalyje atliekama mokslinės literatūros analizė rinkodaros komplekso tema: aprašoma rinkodaros komplekso esmė bei atskirai aprašomi visi 4P ir 7P rinkodaros komplekso elementai. Antroje dalyje pristatomi tyrimo metodai, kurie buvo taikomi iškelto tikslo įgyvendinimui. Taip pat buvo pateikta bendra informacija apie tiriamą kelionių agentūrą remiantis 7P modeliu. Antro skyriaus pateikto tyrimo metodų pagalba, trečioje dalyje yra pateikti gauti rezultatai. Baigiamojo darbo apimtis – 70 lapų, tame tarpe 10 paveikslų, 2 lentelės. Literatūros sąrašą sudaro 43 šaltiniai. Darbe pateikta 10 priedų.

Baigamajame darbe pademonstruoti studijų rezultatai:

Geba taikyti ekonomines, vadybines, psichologines ir kitas bendrąsias žinias apie verslo dėsningumus bei jų sąveiką organizuojant viešbučių ir turizmo verslą.

Geba taikyti žinias apie turizmo sistemos struktūrą, turizmo išteklių panaudojimo ir plėtros politikos prioritetus, turizmo tipologinę įvairovę ir ją sudarančių subjektų bendradarbiavimo ryšius globalioje turizmo rinkoje.

Geba savarankiškai atlikti turizmo ir viešbučių rinkos tyrimus, siekiant įvertinti rinkos pokyčius ir priimti tinkamus sprendimus darniai turizmo ir viešbučių verslo plėtrai.

Geba valdyti turizmo produktų pardavimus taikant efektyvaus pardavimo metodus bei priemones, dirbti su informacinėmis ir rezervavimo sistemomis, kurti klientų aptarnavimo sistemą taikant svetingumo vadybos principus.

Geba kurti ir valdyti turizmo ir viešbučių verslo subjektus, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo ir viešbučių paslaugų teikimą.

Geba bendrauti ir bendradarbiauti su paslaugų tiekėjais ir klientais siekiant suformuoti (sukurti) skirtingus turistų tipus ir poreikių struktūrą orientuotus turizmo ir poilsio organizavimo paslaugų rinkinius.

Geba atsakingai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų, reglamentuojančių turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą.

Geba nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ7
 • 1.1 Rinkodaros komplekso esmė ir komplekso elementai7
 • 1.1.1 Rinkodaros komplekso modelis – 4P10
 • 1.1.2 Rinkodaros komplekso modelis – 7P19
 • 2. TYRIMO DIZAINAS23
 • 1.1 Tyrimo eigos pristatymas23
 • 2.2 Kelionių organizatoriaus pristatymas25
 • 2.3 Kelionių organizatoriaus konkurentų pristatymas28
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR APTARIMAS29
 • 3.1 Vartotojų anketinės apklausos rezultatų analizė30
 • 3.2 Konkurentų palyginamoji analizė39
 • 3.3 SSGG analizė40
 • IŠVADOS42
 • REKOMENDACIJOS44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45
 • PRIEDAI48

Reziumė

Autorius
aneciik
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 12, 2020
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

X parduotuvės rinkodaros kompleksas

Rinkodara Referatas 2014 m. koksas
Rinkodara - tai priemonių kompleksas, kuris rinkos dalyviui padeda pažintoje aplinkoje susiorientuoti ką ir kiek gaminti, kam ir kaip siūlyti. Rinkodara privalo keistis,...

Mediashop rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliu

Rinkodaros komplekso tobulinimas UAB "Moveouk" pavyzdžiu

Rinkodara Diplominis darbas 2013 m. karolis grakauskas
Rinkodaros kompleksas laikui bėgant tapo vienas svarbiausių verslo elementų, be kurio sunku įsivaizduoti pelningo verslo ateitį. Pagrindiniai marketingo šaltiniai dažnai smulkiai įvardina šio...