Paauglių, turinčių protinę negalią, savarankiškumo ir suvokimu apie lytiškumą įvertinimas

56 psl. / 9137 žod.

Ištrauka

Lytiškumas yra vienas svarbiausių gyvenimo kokybės aspektų, susijusiu su seksu, lyties identifikavimu, lytiniu vaidmeniu, erotika, malonumu ir intymumu (Kijak, 2013). Neįgalieji visad būdavo ir yra diskriminuojami, iš jų atimamos žmogaus teisės tiek visuomenėje, tiek privačiame gyvenime. Asmenų su sunkia negalia šiuolaikinė viena iš didžiausių problemų yra skurdus, nepakankamas lytinis švietimas, galimybė patenkinti savo lytinius poreikius (Katalinic, 2012). Protinę negalią turintieji linkę turėti kitokius poreikius nei sveiki asmenys (Box, 2014). Jie gauna per mažai informacijos apie pokyčius bręstant, todėl kyla lytinės bei elgesio problemos (Akrami, 2014).

Tam, kad būtų išvengta lytinių bei elgesio problemų, asmenims, turintiems protinę negalią, svarbu užtikrinti tinkamą lytinį švietimą mokykliniame amžiuje, kuomet formuojasi antriniai lytiniai požymiai. Lytinio švietimo ugdymą gali užtikrinti ergoterapeutas, psichologas, socialinis darbuotojas savo užsiėmimų metu, atsižvelgiant į protinio atsilikimo lygį. Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama esamų poreikių patenkinimo būdams, kontraceptinių priemonių parinkimo ir naudojimo būdams, lytiškai plintančioms ligoms bei jų prevencijai, klausimams susijusiems su nėštumu ir visu jo laikotarpiu.

Tyrimo problema: Koks yra paauglių, turinčių protinę negalią savarankiškumas ir suvokimas apie lytiškumą?

Tyrimo objektas: paauglių, turinčių protinę negalią savarankiškumas ir suvokimas apie lytiškumą.

Tikslas: įvertinti paauglių, turinčių protinę negalią, savarankiškumą ir suvokimą apie lytiškumą.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti paauglių, turinčių protinę negalią, savarankiškumą.
 2. Įvertinti paauglių, turinčių protinę negalią, savarankiškumą pagal protinio atsilikimo sunkumą.
 3. Įvertinti paauglių, turinčių protinę negalią, suvokimą apie lytiškumą.
 4. Įvertinti paauglių, turinčių protinę negalią, suvokimą apie lytiškumą pagal protinio atsilikimo sunkumą.

Tyrimui buvo naudojami šie klausimynai – WeeFIM savarankiškumui ir General Sexual Knowledge Questionnaire žinioms apie lytiškumą įvertinti. Duomenys buvo renkami, stebint bei apklausiant tiriamuosius, jų artimuosius bei prižiūrintį personalą.


Turinys

 • ĮVADAS8
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ9
 • 1.1. Protinė negalia: samprata, epidemiologija, etiologija, rizikos faktoriai9
 • 1.1.1. Protinės negalios lygiai11
 • 1.1.2. Klinikiniai simptomai12
 • 1.1.3. Diagnostika13
 • 1.1.4. Būklės, susijusios su protine negalia14
 • 1.2. Neįgaliųjų lytiškumo problema16
 • 1.2.1. Neįgaliųjų lytiškumas16
 • 1.2.2. Lytiškumo problemos16
 • 1.2.3. Neįgaliųjų lytinis švietimas17
 • 1.3. Problemos, kylančios, esant protinei negaliai18
 • 1.3.1. Kasdienės veiklos18
 • 1.3.2. Bendravimas ir elgesys19
 • 1.3.3. Įgūdžių mokymasis20
 • 1.4. Ergoterapija, esant protinei negaliai21
 • 1.4.1. Ergoterapijos samprata, tikslai ir uždaviniai21
 • 1.4.2. Ergoterapeuto vaidmuo, dirbant su asmenimis, turinčiais protinę negalią21
 • 2. EMPIRINIO TYRIMO METODIKA23
 • 2.1. Tyrimo organizavimas23
 • 2.2. Tiriamieji23
 • 2.3. Tyrimo instrumentai23
 • 2.3.1. WeeFIM – klausimynas savarankiškumui vertinti23
 • 2.3.2. General Sexual Knowledge Questionnaire – žinių apie lytiškumą klausimynas24
 • 2.4. Tyrimo eiga26
 • 2.5. Duomenų analizės metodai26
 • 3. REZULTATŲ ANALIZĖ27
 • 3.1. Suvokimo apie lytiškumą rezultatai28
 • 3.2. Savarankiškumo vertinimo rezultatai31
 • IŠVADOS35
 • REKOMENDACIJOS37
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI38
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
occtherapist
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 22, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
56 psl.

Susiję darbai