Bendruomeninio verslumo skatinimas Kretingos rajone

47 psl. / 12081 žod.

Ištrauka

Kiekviena kaimo bendruomenė veikia dėl savo vietovės gyventojų geresnės gyvenimo kokybės. Bendruomeninis verslumas Lietuvoje yra naujas reiškinys, kurį ne visos bendruomenės aktyviai plėtoja. Ne kiekviena bendruomenė gali pasižymėti funkcionaliu veikimu, kuri puikiai sugebėtų formuoti savo vietovę taip, kad būtų konkurencingesnė už kitas vietoves. Norint kaimo bendruomenėje veikti versliai labai svarbus yra susitelkimas, iniciatyva ir bendras, visos bendruomenės dėmesys bei meilė savo vietovei. Sutelkiant dėmesį į vietovę kuriami tikslai ir uždaviniai jiems įgyvendinti, o veiklai naudojami vietos ištekliai. Jei paaiškėja, jog tam tikra bendruomenė ar bendruomeninė organizacija neveikia vystant bendruomeninį verslumą, reikalingas jo skatinimas.

Norint išsiaiškinti bendruomeninio verslumo ir jo skatinimo sampratą svarbu išanalizuoti bendruomenės, bendruomeninės veiklos ir bendruomeninio verslumo sąvokas. Taip pat svarbu kalbėti apie bendruomeninio verslumo veikimo procesą ir reikšmę bei skatinimui skirtas priemones. Šiuo darbu siekiama formuoti požiūrį apie bendruomeninį verslumą, pritaikyti jį analizuojant Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumo situaciją, bei pateikti skatinimo priemones, reikalingas šios veiklos gerinimui.

Darbo objektas - Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumas.

Darbo tikslas – ištirti bendruomeninio verslumo padėtį Kretingos rajone ir parengti bendruomeninio verslumo skatinimo priemonių planą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti teorines bendruomeninio verslumo sampratas ir nurodyti jo skatinimo priemones.
 2. Ištirti  bendruomeninio verslumo padėtį Kretingos rajone.
 3. Pateikti Kretingos rajono bendruomeninio verslumo skatinimo priemonių planą.

Tyrimo laikotarpis: 2009 – 2014 metai.

Tyrimo metodai: antrinių duomenų analizė, mokslinės literatūros analizė, interviu metodas, SSGG analizė, grafinis vaizdavimas.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. BENDRUOMENINIS VERSLUMAS IR JO SKATINIMO PRIEMONĖS7
 • 1.1. Bendruomenė ir bendruomeninė veikla7
 • 1.2. Bendruomeninis verslumas ir jo reikšmė8
 • 1.3. Bendruomeninio verslumo skatinimo priemonės13
 • 2. KRETINGOS RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ VERSLUMO ANALIZĖ17
 • 2.1. Kretingos rajono teritorinė apžvalga17
 • 2.2. Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumo tyrimo metodika17
 • 2.3. Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumo tyrimo rezultatai ir apibendrinimas19
 • 3. KRETINGOS RAJONO KAIMO BENDRUOMENIŲ VERSLUMO SKATINIMO PRIEMONIŲ PLANAS29
 • 3.1. Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumo SSGG analizė29
 • 3.2. Bendruomeninio verslumo skatinimo Kretingos rajono kaimo bendruomenėse priemonių planas32
 • IŠVADOS35
 • NAUDOTA LITERATŪRA36
 • 1 priedas38
 • 2 priedas39
 • 3 priedas46

Reziumė

Autorius
vakarėd
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2020
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai

Kelmės rajono savivaldybės biudžetas ir jo vykdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. donatas
Tyrimo objektas – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto turinį sudarantys komponentai, biudžeto vykdymo procesas, jo efektyvumo vertinimo kriterijai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti Kelmės rajono...