Fosforo įtaka augalams

30 psl. / 7699 žod.

Ištrauka

Fosforas pagrindinis elementas visiems gyviems organizmams. Augalai privalo gauti fosforo normaliam augimui ir brendimui. Fosforas vaidina svarbų vaidmenį fotosintezėje, respiracijoje, energijos kaupime ir perdavime, ląstelių dalijimesi ir didėjime bei daugelyje kitų procesų. Augalam reikalingas fosforas visam produkcijos ciklo tęsimuisi (http://www.cropnutrition.com/efu-phosphorus#overview). Jei augalas gauna pakankamai fosforo ,jo šaknų sistema gerai išvystyta, o tai padeda pagerinti mitybos ir drėgmės pasisavinimą (Bundinienė, 2011)

Augalų augimą ir vystymąsi nuolat veikia kompleksas gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Neigiamą poveikį gyviems organizmams darantys veiksniai vadinami stresoriais. Tokie stresai sukelia pakitimus  normaliuose augalų fiziologiniuose procesuose. (Sakalauskienė, 2011). Gamtiniams stresoriams yra priskiriamos ekstremalios temperatūros, vandens defitcitas, o antropogeniai stresoriai – tai stresoriai susiję su žmogaus veikla, pavyzdžiui, sunkieji metalai, UV-B spinduliuotė (Dėdelienė, 2007).

Darbo tiklsas – aptarti fosforo įtaką augalų atparumui nepalankiems aplinkos veiksniams – sausrai, žemo pH substratui. Darbe taip pat aptariamas neigiamas šių veiksnių poveikis augalams, bei augalų tolerancijos mechanizmai.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1 Literatūros apžvalga3
 • 1.1 Fosforas augaluose4
 • 1.2 Sausra5
 • 1.2.1 Neigiamas sausros poveikis augalams5
 • 1.3. Rūgštaus dirvožemio įtaka augalams6
 • 1.4. Augalų atsparumas stresui7
 • 1.4.1 Tolerancijos sausrai mechanizmai8
 • 1. 4.2 Tolerancijos rūgščiam substratui mechanizmai9
 • 1.5 Fosforo įtaka augalo atsparumui stresoriams9
 • 1.5.1 Fosforo įtaka augalo atsparumui sausrai10
 • 1.5.2 Fosforo įtaka augalo atsparumui rūgščiam substratui11
 • 2. Tyrimo tikslas, hipotezė, objektas ir metodika13
 • 2.1 Tyrimo tikslas13
 • 2.2 Tyrimo objektas ir metodika13
 • 3. Rezultatai ir jų analizė17
 • 3.1 Fosforo trąšų įtaka vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) morfometriniams
 • rodikliams, esant kompleksiniam rūgštaus substrato ir sausros poveikiui17
 • 3.2 Fosforo trąšų įtaka vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) fluorescencijos
 • rodikliams, esant kompleksiniam rūgštaus substrato ir sausros poveikiui18
 • 3.3 Fosforo trąšų įtaka vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) fotosintezės
 • pigmentų kiekiui, esant kompleksiniam rūgštaus substrato ir sausros poveikiui20
 • 3.4 Fosforo trąšų įtaka vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) santykiniui
 • vandens kiekiui, esant kompleksiniam rūgštaus substrato ir sausros poveikiui22
 • Literatūra24

Reziumė

Autorius
mokslas111
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Biologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 7, 2020
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Ląstelės dydis - paviršiaus įtaka

Biologija Prezentacija 2011 m. dalinuosikonspektais
Prezentacija buvo rašoma 15 minučių trumpam pristatymui. Kalbama apie ląstelės dydį, kuris priklauso nuo lastelės paviršiaus tikslas yra įvadas į paskaitą arba buvusios...

Retieji Lietuvos augalai

Biologija Referatas ellita
Į naujausią Lietuvos raudonosios knygos augalų rūšių sąrašą, patvirtintą 2003, įrašyti 358 rūšių augalai (iš jų 238 rūšių induočiai, 100 rūšių samanos, 20...

Augalų antibakterinių savybių tyrimas

Biologija Tyrimas 2015 m. paula12
Tyriamasis darbas, atliktas mokslininkų pagalba ir jų patikrintas. Nesudėtingas, poros dienų trukmės tyrimas su efektyviu rezultatu ir nuotraukomis.

Augalų invazijų gamtinėse sistemose samprata

Biologija Konspektas 2011 m. evelina1988
Prezentacijos paruoštukė tema "Augalų invazijų gamtinėse sistemose samprata". Šia tema ir pagal šį tekstą buvo parengtas pristatymas, kuris buvo įvertntas 10 balų.